Easoft konsernin tiedote H1 / 2023

10.08.2023 | Tiedotteet

Etusivu / Tiedotteet / Easoft konsernin tiedote H1 / 2023

10.8.2023 – Easoft-konsernin tiedote H1/2023. Easoft-konsernin kasvu jatkui H1/2023 aikana suunnitelman ja budjetoidun mukaisesti.

Liiketoiminta H1/2023

Easoft-konsernin keskeisenä tavoitteena kasvun lisäksi oli vahvistaa järjestelmä ekosysteemiä palvelemaan paremmin asiakkaiden kokonaisvaltaista tarvetta. Liiketoiminnan mittareilla kasvu ja kannattavuus ylitti budjetoidun.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana teimme useita yhteistyösopimuksia kumppaneiden kanssa, jotka vahvistavat Ekosysteemiä. Lisäksi julkistimme merkittäviä tuotekehityksiä jotka auttavat asiakasyrityksiämme onnistumaan liiketoiminnan kehittämisessä yhä paremmin. Tuotekehitykset tulevat vahvistamaan orgaanisen kasvun kiihdyttämistä.

Saimme vakiinnutettua ja kehitettyä Ruotsin liiketoimintaa. Myös liikevaihto ja asiakasmäärä kasvoi merkittävästi edellisestä vuosipuoliskosta.

Myynnin ja uusien ohjelmiston käyttöönottojen osalta olemme kokonaisuutena pystyneet etenemään suunnitelman mukaisesti sekä Suomessa että Ruotsissa.

Markkinatilanteesta johtuen asiakaspoistumaa on alkuvuodesta tullut konkurssien takia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla ajankohdalla, mutta myynnin hyvä onnistuminen on auttanyt pysymään alkuperäisissä tavoitteissa.

Yritysjärjestelyjä emme ole tehneet ensimmäisen puolivuotisen aikana.

H1/2023 lukuina

Liiketoiminnan mittareilla mitattuna kasvu ja kannattavuus ovat hyvällä tasolla.

  • Konsernin liikevaihto 1-6/2023 oli 3,53M€. Kasvua edelliseen vuoteen oli 66% (1-6/2022 liikevaihto 2,12M€).
  • Käyttökate 1-6/2023 oli 940k€. Kasvua edelliseen vuoteen oli 70% (1-6/2022 käyttökate 552k€).
  • Henkilöstön määrä kasvoi 8 henkilöä verrattuna H2/2022. Yhteensä henkilöstöä on nyt 50 henkeä.
  • Uusien asiakasyrityksien määrä 1-6/2023 kasvoi 183 kpl.

Ennusteet ja tavoitteet H2/2023

Seuraavassa Easoft-konsernin keskeiset tavoitteet H2/2023:

  1. Liikevaihdon budjetti 7-12/2023 on 3,9M€. Tavoittelemme 2023 vuodelle kokonaisuudessaan 7,45M€:n liikevaihtoa ja 53%:n orgaanista kasvua vuoteen 2022 (4,85M€) verrattuna.
  2. Tekoälyn kehittäminen on Easoftille strategisesti tärkeää ja tulemme julkaisemaan ensimmäisiä osioita asiakasyritysten käyttöön jo vuoden 2023 aikana.
  3. Tavoittelemme orgaanisen kasvun kiihdyttämistä tehostamalla prosesseja, sekä avaamalla uusia myyntikanavia.
  4. Kartoitamme varteenotettavia yrityksiä, jotka vahvistavat Easoft-ekosysteemiä joko kumppanuuden tai yritysjärjestelyiden kautta.
  5. Brändistrategian uudistaminen. Uudistamme ja terävöitämme brändistrategiaa jonka avulla vahvistamme kykyä kasvaa suunnitelmien mukaisesti.
  6. Uusien ominaisuuksien kehittäminen ja käytettävyyden parantaminen

Ennustamme, että uudisrakentamisen vaikea markkinatilanne tulee aiheuttamaan vakavia ongelmia tässä toimialassa, joka tulee myös heijastumaan keskimääräistä suurempana poistumisena loppuvuoden aikana.

Edellä mainitusta huolimatta ennustamme, että Easoft konsernin näkymät loppuvuodelle ovat positiiviset ja tälle vuodelle asetetut tavoitteet pystymme saavuttamaan.

Haluamme jatkossakin mahdollistaa asiakasyrityksillemme sen, että he voivat keskittyä siihen missä ovat parhaita: lisäarvon tuottamiseen asiakkaille – kannattavuudesta tinkimättä.

Easoft konserni lyhyesti

Easoft-konserni tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisen ratkaisun liiketoiminnan päivittäiseen pyörittämiseen, kehittämiseen sekä asiakastyytyväisyyden parantamiseen.

Haluamme auttaa yrityksiä menestymään Easoftin, kumppaneiden ja asiakasyritysten muodostaman yhteisön ja kasvualustan – ekosysteemin avulla. Missionamme on tuottaa yrityksille parempaa tulosta ja tyytyväisemmät asiakkaat. Visionamme on olla Pohjoismaiden halutuin liiketoiminnan kehittäjäyhteisö.

Easoft konserniin kuuluu 7 yhtiötä. Emoyhtiönä toimii Easoft Group Oy. Tytäryhtiöitä ovat Easoft ERP Oy, Easoft Docs Oy, Easoft Kodinpro Oy, Easoft Firasor Oy, Easoft Link Oy ja Affärssystem EAS Ab.

Lisätietoja:

Jukka Vasalampi
CEO, Easoft Group Oy
p. +358 45 877 6760