Easoft-konsernin tiedote H1/2022

21.07.2022 | Tiedotteet

Etusivu / Tiedotteet / Easoft-konsernin tiedote H1/2022

20.7.2022 – Easoft-konsernin tiedote H1/2022. Easoft-konsernin kannattava kasvu jatkui H1/2022 aikana yli budjetoidun sekä liikevaihdon että käyttökatteen osalta. Erityisesti Easoft (ERP) Oy:n ja Easoft Docs Oy:n liiketoimintojen liikevaihto ja kannattavuus olivat hyvällä tasolla. Henkilöstömäärä kasvoi kokonaisuutena alkuvuodesta 8 henkilöllä 38 henkilöön.

Liiketoimintakaupat ja perustetut yhtiöt H1/2022

Easoft konserni osti Firasor Oy:n liiketoiminnan H1/2022 aikana. Firasor on kasvava liiketoiminta kiinteistöhuollon ja isännöinnin toimialalla. Firasorin tuote jatkaa toimintaansa perustetun Easoft Firasor Oy:n alla 6/2022 alkaen.

Yritysjärjestely on tärkeä strateginen askel, joka vahvistaa Easoftin asiakkaita

laajasti palvelevaa ekosysteemiä. Firasor kaupalla Easoft pystyy kasvattamaan toimintaansa uudelle toimialalle, sekä voimme jatkossa tarjota merkittäviä uusia ominaisuuksia Easoftin nykyisille asiakkaille. 

H1/2022 aikana perustettiin Easoft Link Oy, jonka tarkoituksena on keskittyä

ulkoisten kumppanuuksien kehittämiseen. Kumppanit ovat Easoftille strategisesti erittäin tärkeitä, joten halusimme panostaa niihin entistä voimakkaammin. Tarkoituksena on, että tulemme integroimaan kumppaneiden palveluita osaksi Easoftin käyttöliittymää ja parannamme siten Easoftin käytettävyyttä.

H1/2022 lukuina

Liiketoiminnan mittareilla mitattuna kasvu oli onnistunutta H1 aikana. 

  • Konsernin liikevaihto 1-6/2022 oli 2,12 M€ ja se kasvoi n. +51% edelliseen vuoteen (1-6/2021) verrattuna. Liikevaihto ylitti budjetoidun liikevaihdon n. +3,5%.
  • Liiketoiminnan kannattavuus kasvoi edellisestä vuodesta +23%.
  • Henkilöstön määrä kasvoi 38 henkilöön (+8).
  • Ohjelmistojen päivittäisten käyttäjien määrä kasvoin n.10 000 käyttäjään.

Ennuste / tavoitteet H2/2022

Seuraavassa Easoft-konsernin keskeiset tavoitteet ja ennusteet H2/2022:

1. Alkuperäinen 2022 vuoden LV budjetti 4,3M€ ylitetään ja päästään n. 4,7-4,8M€:n liikevaihtoon, joka tarkoittaisi n. +50% kasvua verrattuna vuoteen 2021

2. Merkittävien tuoteuudistuksien julkaiseminen (mm. uudistettu laskentatyökalu ja katelaskenta. Ostolaskujen käsittely ja kumppanuuksien vahva integrointi)

3. Ruotsin liiketoiminnan konseptointi ja liiketoiminnan kasvun kiihdyttäminen

4. Firasorin liiketoiminnan integrointi osaksi Easoft konsernia

5. Easoft Sign tuotteen lanseeraus

6. Easoft Link Oy:n liiketoiminnan käynnistäminen

Haluamme jatkossakin mahdollistaa asiakasyrityksillemme sen, että he voivat keskittyä siihen missä ovat parhaita: lisäarvon tuottamiseen asiakkaille – kannattavuudesta tinkimättä.

Easoft konserni lyhyesti

Easoft-konserni tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisen ratkaisun liiketoiminnan päivittäiseen pyörittämiseen, kehittämiseen sekä asiakastyytyväisyyden parantamiseen. Kutsumme tätä kokonaisuutta Easoft-ekosysteemiksi.

Easoft konserniin kuuluu 7 yhtiötä. Emoyhtiönä toimii Easoft Group Oy. Tytäryhtiöitä ovat Easoft Oy (ERP), Easoft Docs Oy, Easoft Kodinpro Oy, Easoft Firasor Oy, Easoft Link Oy ja Affärsystem EAS Ab.

Missionamme on tuottaa yrityksille parempi tulos ja tyytyväisemmät asiakkaat. Visionamme on olla Pohjoismaiden halutuin liiketoiminnan kehittäjä.


Jukka Vasalampi
CEO, Easoft Group Oy
p. +358 45 877 6760