Easoft konsernin tiedote H2/2022

22.03.2023 | Tiedotteet

Etusivu / Tiedotteet / Easoft konsernin tiedote H2/2022

20.1.2023 – Easoft-konsernin tiedote H2/2022. Easoft-konsernin kasvu jatkui H2/2022 aikana suunnitelman ja ennusteen mukaisesti liikevaihdon, että käyttökatteen osalta.

Liiketoiminta H2/2022

Easoft konserni keskeisenä tavoitteena voimakkaan kasvun lisäksi oli vahvistaa järjestelmän ekosysteemiä palvelemaan paremmin asiakkaiden kokonaisvaltaista tarvetta.

H2:n aikana julkaistiin käyttöön merkittäviä tuotekehityshankkeita sekä integroitiin kumppaneiden palveluja tukemaan ekosysteemiä. Kuitenkaan kaikkia tavoiteltuja kehityshankkeita ei saatu vietyä tuotantoon suunnitelman mukaisesti, vaan osa hankkeista siirtyi H1/2023 aikana julkaistavaksi.

Easoft ERP Oy:n ja Easoft Docs Oy:n osalta liiketoiminta eteni suunnitelman mukaisesti. Ruotsin liiketoiminnan saimme H2/2022 aikana kasvu-uralle ja näkymät vuodelle 2023 ovat lupaavia, vaikka jäimmekin kokonaisuutena 2022 vuoden tavoitteista.

Uusien yhtiöiden Easoft Firasor Oy:n ja Easoft Link Oy:n osalta olemme saaneet alkuhaasteiden jälkeen vakiinnutettua toimintaa ja näkymät vuodelle 2023 ovat maltilliset, mutta positiiviset.

H2/2022 lukuina

Liiketoiminnan mittareilla mitattuna kasvu oli onnistunutta myös H2 aikana. 

  • Konsernin liikevaihto 7-12/2022 oli 2,73M€.
  • Konsernin koko vuoden 2022 liikevaihto oli 4,85M€ ja se kasvoi n. +63,5% 2021 vuoteen verrattuna.
  • Henkilöstön määrä kasvoi 44 henkilöön (+14 verrattuna 2021).
  • Päivittäisten järjestelmän käyttäjien määrä ylitti 10 000 henkilöä.
  • Asiakkaiden liikevaihtoa laskutetaan järjestelmän läpi yli 2 Miljardia

Ennuste ja tavoitteet H1/2023

Seuraavassa Easoft-konsernin keskeiset tavoitteet H1/2023:

  1. Liikevaihdon budjetti 1-6/2023 on 3,2M€ ja tavoittelemme 51%:n kasvua H1/2022 verrattuna.
  2. Tulemme rekrytoimaan H1/2023 aikana 5-8 uutta henkilöä.
  3. Julkaisemme merkittäviä tuoteuudistuksia, mm. katelaskenta, laskurahoituspalvelu, sekä lukuisia muita pienempiä kehityskokonaisuuksia.
  4. Kartoitamme varteenotettavia yrityksiä, jotka vahvistaisivat Easoft-ekosysteemiä joko kumppanuuden tai yritysjärjestelyiden kautta.

Haluamme jatkossakin mahdollistaa asiakasyrityksillemme sen, että he voivat keskittyä siihen missä ovat parhaita: lisäarvon tuottamiseen asiakkaille – kannattavuudesta tinkimättä.

Easoft konserni lyhyesti

Easoft-konserni tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisen ratkaisun liiketoiminnan päivittäiseen pyörittämiseen, kehittämiseen sekä asiakastyytyväisyyden parantamiseen. Kutsumme tätä kokonaisuutta Easoft-ekosysteemiksi.

Easoft konserniin kuuluu 7 yhtiötä. Emoyhtiönä toimii Easoft Group Oy. Tytäryhtiöitä ovat Easoft ERP Oy, Easoft Docs Oy, Easoft Kodinpro Oy, Easoft Firasor Oy, Easoft Link Oy ja Affärsystem EAS Ab (Ruotsissa).

Missionamme on tuottaa yrityksille parempi tulos ja tyytyväisemmät asiakkaat. Visionamme on olla Pohjoismaiden halutuin liiketoiminnan kehittäjä.

Jukka Vasalampi
CEO, Easoft Group Oy
p. +358 45 877 6760