Vuosikatsaus 2021 – Easoft konserni

03.01.2022 | Tiedotteet

Etusivu / Tiedotteet / Vuosikatsaus 2021 – Easoft konserni

3.1.2022 – Vuosi 2021 oli Easoft-konsernille kokonaisuudessaan onnistunut ja tapahtumarikas. Toimme merkittäviä uudistuksia ohjelmistokokonaisuuteen, mm. asiakashallintajärjestelmän (CRM), 2-vaiheisen työnresurssointikalenterin, sekä asiakasportaalin. Lisäksi teimme lukuisia pienempiä kehitysprojekteja jotta pystyisimme jatkossa vieläkin paremmin vastaamaan toimialan haasteisiin.

Keväällä ostettu KodinPron liiketoiminta mahdollistaa jatkossa asiakkaille suoran asiakashankintakanavan, jolla yritykset ja kuluttajat voidaan saattaa yhteen helposti ja nopeasti.

Keväällä meille valmistui uudet toimitilat Jyväskylään, joka mahdollistaa entistä paremmin sekä oman että asiakkaiden liiketoiminnan kehittämisen, sekä parantaa henkilöstön työviihtyvyyttä.

Vuosi 2021 lukuina

Liiketoiminnan mittareilla mitattuna kasvu oli kokonaisuudessaan onnistunutta.

  • Konsernin liikevaihto oli 2,975M€ ja se kasvoi 62,8% edelliseen vuoteen 2020 verrattuna.
  • Liikevaihtobudjetti ylittyi +24,7%.
  • Myös liiketoiminnan kannattavuus kasvoi merkittävästi edellisestä vuodesta.
  • Asiakasyrityksien määrä kasvoi yli kuuteensataan (600+) yritykseen.
  • Ohjelmistojen käyttäjien määrä ylitti 5000 käyttäjää.
  • Ruotsin liiketoimminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa emme onnistuneet suunnitelman mukaisesti, vaikkakin saimme kasvua sielläkin.

Tavoitteet 2022

2022 vuonna tavoitteena on edelleen kasvattaa liiketoimintaa ja kehittää Easoftin ekosysteemiä ja sitä kautta digitalisoida toimialaa.

Tavoittelemme konsernina n. 40% liikevaihdon kasvua vuodelle 2022. Kasvua tulee tasaisesti kaikista Easoft-konsernin yhtiöistä. Suurimmat haasteet ovat varmasti onnistuneissa rekrytoinneissa sekä myynnin ja markkinoinnin kehittymisessä, siksi keskitymme niiden onnistumiseen erityisen painokkaasti

Kansainvälistyminen on yksi lähivuosien päätavoitteistamme. Siksi tulemme panostamaan vuonna 2022 Ruotsin liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Haluamme jatkossakin mahdollistaa yrityksille sen, että he voivat keskittyä siihen missä ovat parhaita: lisäarvon tuottamiseen asiakkaille – kannattavuudesta tinkimättä.

Easoft konserni lyhyesti

Easoft-konserni tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisen ratkaisun liiketoiminnan kehittämiseen sekä asiakastyytyväisyyden parantamiseen. Kutsumme tätä kokonaisuutta Easoft-ekosysteemiksi. Asiakkaamme ovat pääasiassa rakennus-, remontti- ja asennusliiketoimintoja.

Easoft konserniin kuuluu 5 yhtiötä. Emoyhtiönä toimii Easoft Group Oy. Tytäryhtiöitä ovat Easoft Oy (ERP), Easoft Docs Oy, Easoft Kodinpro Oy ja Affärsystem EAS Ab.

Missionamme on tuottaa yrityksille parempi tulos ja tyytyväisemmät asiakkaat. Visionamme on olla Pohjoismaiden halutuin liiketoiminnan kehittäjä.

Jukka Vasalampi
CEO, Easoft Group Oy
p. +358 45 877 6760