Mihin yritysjohto käyttää aikaa teidän yrityksessänne?

29.10.2018 | Blogi

tiimalasi ilmoitusvelvollisuus

Etusivu / Blogi / Mihin yritysjohto käyttää aikaa teidän yrityksessänne?

”Takaan, että kun otatte järjestelmän käyttöön, niin teidän ei tarvitse palkata tähän aikomaanne tehtävään henkilöä” Kova lupaus, jonka myyjämme antoi asiakkaalle. Yritys oli palkkaamassa uutta työntekijää toimitusjohtajan oikeaksi kädeksi tekemään rutiinitöitä, joihin toimitusjohtajan aika ei meinaa riittää.

Uusia henkilöitä palkataan esimerkiksi vastaamaan yrityksen kasvuun. Uusi työtehtävä voi olla käytännössä vaikka ns. sihteerin työ, jolloin vapautetaan yrityksen tärkeimpiä resursseja tekemään keskeisempiä asioita yrityksen eteenpäin menemisen kannalta. Yrityksissä tehdään hyvin paljon ihmisvoimin sellaisia rutiininomaisia töitä, jotka voitaisiin tehdä jonkun ohjelman avulla.

”Takaan, että kun otatte järjestelmän käyttöön, niin teidän ei tarvitse palkata tähän aikomaanne tehtävään henkilöä”

Kova lupaus, jonka myyjämme antoi asiakkaalle.

Väitän, että jokainen yrityksen avainhenkilönä työkennellyt tietää, kuinka helposti yritysjohto ajautuu tekemään sihteereille kuuluvia töitä. Pidemmällä aikavälillä on yrityksen kannalta kestämätöntä, jos tärkein resurssi ei käytä aikaansa yrityksen kehittämiseen. On myös selvää, että vain harvoin on sellainen tilanne, jossa yritysjohto ei käytä lainkaan aikaa rutiininomaisten asioiden hoitoon. Mutta mitä vähempi tämä aika on, sitä parempi.

Joskus törmäämme sellaisiin näkemyksiin, että toiminnanohjausjärjestelmä vähentää työpaikkoja ja joistakin työtehtävistä pitää luopua kokonaan. Todellisuudessa käy kuitenkin niin, että kun yrityksen toiminta kehittyy ohjelman myötä, on yrityksen kasvattaminen helpompaa ja työvoimaa tarvitaan lisää. Käykin niin, että työtehtävät eivät vähene vaan yhä useampi työntekijä yrityksessä tekee niin sanottua tuottavaa työtä eikä tukitoimintoja ylläpitämään tarvita enää niin paljoa henkilökuntaa.

Jotta kuvailtu kehitys on mahdollista, on keskeistä että käyttöön on valittu oikeanlainen järjestelmä oikealta toimittajalta ja että yritysjohdolla on halu viedä yritystä eteenpäin. Ajansäästön lisäksi ohjelman avulla on ennenkaikkea tarkoitus kehittää yrityksen prosesseja. Yrityksen lukuihin päästään pureutumaan kunnolla ja yrityksen toimintoja voidaan lähteä kehittämään, kun tiedetään tarkasti mitä pitää kehittää.

Easoft Oy / Toiminnanohjausjärjestelmän valinta asennusliiketoimintaan - mitä ottaa huomioon?

OPAS TOIMINNANOHJAUS­JÄRJESTELMÄN VALINTAAN

Lataa maksuton opas!

Kirjoitimme oppaan siitä, mitä tulee ottaa huomioon toiminnanohjausjärjestelmää valittaessa asennusliiketoimintaan. Laitoimme oppaan jakoon maksutta, lataa siis omasi ja vältä yleisimmät virheet toiminnanohjausjärjestelmän valinnassa!