Automaattinen laskenta yksinkertaistaa ja nopeuttaa dokumentointia

Dokumentointi on hidasta ja kömpelöä, kun samalla laitteella pitäisi yhtä aikaa täyttää dokumenttia ja tarkistaa, mitä varaosia tuli käytettyä ja kuinka paljon. Laskintakin pitäisi pystyä käyttämään, ellei sitten halua sekoittaa ajatuksiaan tekemällä laskutoimituksia päässä.

Etusivu / Easoft Docs / Ominaisuudet / Laskenta ja kaavat

Easoft Docsilla ongelmaan on ratkaisu: automaattinen laskenta. Automaattinen laskentaominaisuus nopeuttaa dokumentoijan työtä ja ehkäisee laskuvirheiden tapahtumista.

Laskenta helpottaa dokumentointia monissa eri tilanteissa

Automaattisia laskutoimituksia voi lisätä dokumenttiin dokumenttipohjaa luotaessa tai muokattaessa dokumenttieditorilla (linkki). Dokumenttia täytettäessä uusia laskutoimituksia ei voi enää lisätä.

Laskentaominaisuus tulee tarpeelliseen käyttöön esimerkiksi laskettaessa käytettyjä varaosia ja niiden hintaa yhteen. Varsinkin tilanteissa, joissa työmaa kestää kauan tai urakka on iso, automaattinen laskenta helpottaa kokonaisuuden hallintaa.

 • Esimerkkejä tilanteista, joissa laskentaominaisuudesta on hyötyä:
  Jos esimerkiksi työmaa käsittää kokonaisen kerrostalon kaikki asunnot, järjestelmään voi merkitä asuntokohtaisesti, mitä varaosia kussakin asunnossa on käytetty. Kaikki käytetyt varaosat voi laskea yhteen laskentaominaisuudella urakan kokoavaan dokumenttiin.
 • Toinen esimerkki tilanteesta, jossa laskentaominaisuudesta on erityistä hyötyä, on ilmamäärien mittaaminen. Mittauspöytäkirjan laskentaominaisuus laskee suunnitellun ja mitatun arvon erotuksen automaattisesti, eikä lopputuloksen selvittäminen vaadi täyttäjältä erillistä työvaihetta, eli päässälaskua tai laskimen käyttöä.

Esimerkkejä Docsin tukemista laskutoimituksista

Laskentaominaisuudella voi toimittaa seuraavia laskutoimituksia:

 • Yhteenlasku
 • Vähennyslasku
 • Kertolasku
 • Jakolasku
 • Neliöjuuri
 • Pyöristys
 • Laskenta

Miksi dokumentoinnin helppoudella on merkitystä?

Helpon dokumentoinnin ansiosta raportointi ja dokumentointi tulee todella tehtyä, ja sen seurauksena kaikki laskuttamista myöten sujuu oikein ja ajallaan. Toimiva dokumentointi tehostaa liiketoimintaa ja tukee sen kehittämisessä: esimerkiksi reklamaatioiden käsittely on helpompaa, kun työmaa eri vaiheineen on dokumentoitu perusteellisesti.

Sähköinenkään dokumentointi ei ole oikotie onneen, jos käyttöliittymä on huono ja dokumentin täyttäminen haastavaa. PDF-tiedostot pienine präntteineen ja ahtaine tekstilaatikoineen tekevät dokumentin täyttämisestä turhauttavaa ja turhan vaikeaa. Kun dokumenttiin pitäisi vielä liittää kuva tai kun laskutoimituksia pitäisi erikseen suorittaa päässä tai saman laitteen laskimella, työ jää herkästi kesken tai vajaaksi.

Easoft Docsin avulla dokumentointi tapahtuu kentällä kuin itsestään. Kaikki tarvittava tieto tulee kirjattua ylös, eikä yksikään olennainen tieto unohdu. Dokumentointi onnistuu millä tahansa laitteella, eikä vaikeiden lomakepohjien kanssa tarvitse taistella.

Kokeile laskentaelementin käyttöä TR-mittauspohjassa

Testaa täyttämistä

Esittelemme toiminnallisuudet maksutta

Toimiva dokumentointi on olennainen osa liiketoiminnan hallintaa ja tehostamista. Easoft Docs tarjoaa ratkaisuja dokumenttien luomiseen, käsittelyyn ja hallintaan. 30 minuutin maksuttomassa etäpalaverissa selvitämme dokumentointitarpeenne ja esittelemme Easoft Docsin.