Rakentamisilmoitukset; työntekijäilmoitus ja urakkailmoitus

28.01.2020 | Blogi

Rajapinnat mahdollistavat laajan hallinnan

Etusivu / Blogi / Rakentamisilmoitukset; työntekijäilmoitus ja urakkailmoitus

Rakennustyömaita koskee erilaiset vastuut ja velvollisuudet. Tässä postauksessa nostamme esiin työmailla tietyissä tilanteissa pakolliset ilmoitukset: urakkailmoitus ja työntekijäilmoitus.

Näiden ilmoitusten tavoite on ehkäistä harmaata taloutta ja pimeän työvoiman käyttöä. 

Tässä blogipostauksessa selvennämme mitä nämä ilmoitukset on ja pyrimme vastaamaan kysymyksiin: kuka, mitä ja milloin.

Työntekijäilmoitus

Missä tilanteessa tehdään työntekijäilmoitus?

Työntekijäilmoituksen teolle on kaksi eri kriteeriä, joiden molempien täyttyessä tulee työntekijäilmoitus tehdä. 

  1. Työmaalla työskentelee useampia yrityksiä yhtäaikaisesti tai välittömästi peräkkäin, niin että ne kuitenkin käsittävät yhden yhteisen työmaan. Esimerkiksi jos yritys X suorittaa kohteessa kattoremonttia, mutta on tilannut alihankkijan asentamaan kattoturvatuotteet. Tälläisessa tapauksessa on syntynyt yhteinen työmaa ja ilmoitusvelvollisuus täyttyy.
  2. Urakoiden kokonaisarvoksi tulee arvonlisäverottomista hinnoista laskettuna yli 15 000 euroa.

Työntekijäilmoitusten tekeminen on päätoteuttajan vastuulla. Päätoteuttajaksi valitaan yleensä pääurakoitsijan edustaja, yksi henkilö joka vastaa työmaailmoitusten teosta. Mikäli työmaalle ei valita päätoteuttajaa, on vastuu näistä ilmoituksista silloin rakennuttajalla. 

Yhteisellä työmaalla olevien yritysten on sovittava pääurakoitsijan kanssa siitä, kuinka työntekijäilmoituksen tiedot päätoteuttajalle ilmoitetaan. On tärkeää muistaa, että ilmoituksessa on oltava merkinnät myös niistä henkilöistä, jotka työskentelevät työmaalla mutta eivät suorita varsinaista rakennustyötä, esimerkiksi toimiston henkilökunta sekä rakennussiivoojat. 

Vastuu ilmoituksen oikeellisuudesta on päätoteuttajalla. Tässä tarvitaankin huolellisuutta, että päävastuun kantavalla taholla on ajantasaiset tiedot oikeaan aikaan saatavilla yhteisellä työmaalla työskentelevistä henkilöistä.

Milloin ei ilmoiteta?

Ilmoittaa ei sen sijaan tarvitse työmaalla vierailevista henkilöistä tai kuljetusfirmojen edustajista jotka tuovat työmaalle tarvikkeita, vaikka se olisi säännöllistä. Ilmoitusvelvollisuus ei myöskään koske työmaan tarkastustehtävissä vierailevaa viranomaista. Jos työmaa sijaitsee rajaamattomalla alueella, ei tietysti tarvitse ilmoittaa muista kyseisellä alueella oleskelevista henkilöistä. 

Työntekijäilmoituksessa ei ole tarpeen mainita työmaalta poissaolleiden henkilöiden nimiä tai työmaalle vasta tulossa olevia, vain kyseisen kuukauden aikana työmaalla työskennelleet henkilöt. 

Työntekijäilmoituksen aikataulu

Työntekijäilmoitus tehdään kuukausittain. Ilmoituksessa ilmoitetaan kaikki kyseisen kuukauden aikana työmaalla työskennelleet henkilöt, riippumatta henkilön työsuhteen laadusta tai kestosta. Vaikka työskentelyaika olisi ollut työmaalla vain joitain tunteja, tulee hänet ilmoittaa verottajalle. Päivä- ja tunti-ilmoitukset tulee kirjata vain, mikäli tiedät ne tarkasti. Jos sinulla on saatavilla vain arvio esimerkiksi tehdyistä työtunneista, älä ilmoita sitä. Mikäli taas tieto on varma, tulee se kirjata ilmoitukseen. 

Ilmoituksien tekeminen alkaa, kun työt alkavat työmaalla. Työntekijäilmoituksessa on samanlainen aikasykli kuin urakkailmoituksessa, eli tiedot tulee ilmoittaa viimeistään ilmoitusta koskevaa kuukautta seuraavan kuukauden jälkeisen kuun alussa. Eli tammikuuta koskeva ilmoitus tulee olla tehtynä maaliskuun 5. päivään mennessä. 

rakentamisilmoitukset
Tässä kuvassa näkyy, miten Easoftin ohjelmalla aliurakoitsijat voivat kirjata itsensä työmaalle.

Urakkailmoitus

Rakennustyön tilaajan on tehtävä jokaisesta tilaamastaan urakasta erillinen urakkailmoitus verottajalle, riippumatta siitä onko tilaaja työmaan varsinainen rakennuttaja, pääurakoitsija tai sivu- tai aliurakoitsija. Ilmoitus tulee tehdä kun yksittäinen urakkasopimus ylittää 15 000 euron (ilman alv:ta) rajan. Sopimuksen laskutusperuste voi olla joko tunti- tai sopimusperusteinen. Ja on tärkeää muistaa, että myös suullinen sopimus on yhtä pätevä kuin kirjallinen. 

Jos olet esimerkiksi pääurakoitsijana rakennustyömaalla ja olet tilannut rakentamispalvelua rakentamiseen liittyvään purkutyöhön, tulee sinun tehdä ilmoitus urakkasopimuksesta verottajalle, mikäli sopimuksen arvo on yli 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa. 

Verottajan sivujen mukaan arvonlisäverolaissa määritelty rakennuspalvelu, jota siis tällä kyseisellä ilmoituksella valvotaan voi olla muun muassa talonrakennustyötä, eli uudisrakentamista, rakennustöiden valmistavat tai viimeistelevät työt, esimerkiksi rakennuspaikan valmistelu, rakennuksen purku tai rakennussiivous, rappaus, maalaus ja lasitustyöt. 

Rakentamispalveluksi luetaan myös LVI-, sähkö- ja putkityöt, hissin ja muiden kiinteästi rakennuksiin kuuluvien varusteiden asentaminen. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös verkostojen rakentamista, olivat ne sitten kulkuyhteyksiin tarkoitettuja verkostoja, tai esimerkiksi tietoliikenteeseen, vesi-, viemäri-, kaasu- tai sähköverkostoon liittyviä rakennustöitä. 

Urakkailmoituksen aikataulu

Urakkasopimuksessa tulee ilmoittaa urakan sopijaosapuolet eli palvelun ostaja sekä antaja yrityksineen ja yksilöivällä tunnuksella, esimerkiksi henkilötunnus, suomalainen Y-tunnus tai arvonlisäverotunniste. Lisäksi ilmoitetaan sovittu urakkahinta, kumpi vastaa arvonlisäveron maksamisesta ja työmaata koskevat tiedot, muun muassa työmaan numero ja osoite. 

Yrityksen Y-tunnuksen vaihtuessa työmaan ollessa kesken, tehdään uusi ilmoitus uudella Y-tunnuksella ja mikäli vanhoihin ilmoituksiin pitää tehdä muutoksia, käytetään niissä vanhaa Y-tunnusta. 

Urakan keston ilmoittaminen voi olla suuntaa antava ja tarpeen mukaan sitten tarkennettavissa. Alkupäivämäärä on se päivämäärä, jolloin työt käynnistyvät ja loppupäivämäärä voi olla arvioitu. Kirjaa tarkka lopettamispäivämäärä sen kuukauden urakkailmoitukseen, jolloin kyseiseen päivämäärään on tullut varmuus. Tässä tapauksessa aiemmista ilmoituksista ei tarvitse täyttää korvaavaa ilmoitusta. 

Ensimmäinen urakkailmoitus on tehtävä työmaan käynnistyessä. Jos maksu on suoritettu ennakkoon, tulee ilmoitus tehdä kyseiseen maksukuukauteen kohdistaen. Ilmoitus tulee tehdä kuukausittain. Esimerkiksi tammikuuta koskevat urakkailmoitukset tulee ilmoittaa viimeistään maaliskuun viidenteen päivään mennessä. Viimein ilmoitus tehdään siltä kuukaudelta kuin viimeisen kerran palvelusta laskutetaan. 

Vuokratyövoima on yhtälailla urakkasopimuksen ilmoitusvelvollisuuden alaista toimintaa kuin esimerkiksi rakennustelineiden asentaminen tai aliurakoitsijan tekemät maalaustyöt. Tässä tapauksessa vuokratusta työvoimasta tulee tehdä myös työntekijäilmoitus. Nyrkkisääntönä toimii siis se, että urakkailmoitus tulee tehdä jokaisesta kuukaudesta, milloin tilatusta palvelusta myös sinun yritystäsi laskutetaan. 

Ilmoitusvelvollisuus ja takuu

Mikäli työn jälkeen huomataan jotakin kohteita, joita pitää vielä takuun puitteissa tulla korjaamaan tai tekemään uudelleen, ei tarvitse ilmoitusta tehdä jos koko sovitusta urakkasummasta on jo ehtinyt urakoitsija laskuttamaan. Mutta jos viimeinen lasku tulee vasta takuuajan umpeuduttua, tulee ilmoitus tietenkin tehdä.

Jos urakka on syystä tai toisesta työmaalla keskeytytynyt, ei ilmoitusvelvollisuuttakaan ole. Uusi ilmoitus tehdään kun työt taas jatkuvat, mutta keskeytyneestä ajasta ei verottajalle tarvitse ilmoitella mitään. 

Urakkailmoitus ja työntekijäilmoitus käytännössä

Ilmoittaa pitää aina, jos haluaa välttyä hankaluuksilta ja olla rehti oman alansa osaaja. Esimerkiksi Easoftin järjestelmän avulla helpotat työtäsi näiden velvollisuuksien hoitamisessa.

Urakan päätoteuttaja vastaa siitä, että verottaja saa oikea-aikaisen tiedon työmaalla työskentelevistä henkilöistä, olivat ne sitten hänen oman yrityksensä alaisuudessa olevia työntekijöitä tai toisten urakoitsijoiden palkkalistoilla. Jokainen yritys taas vastaa itse omista urakkasopimuksistaan ja niistä ilmoittamisesta. 

Esimerkiksi Ristolla on rakennusalan yritys, jolla on käynnissä suuren rivitaloyhtiön rakennustyömaa. Kiinteistöjen kattojen rakentamisesta vastaa kattoalan yritys, joka toimii työmaalla aliurakoitsijana. Tämän kattofirman työntekijöistä osa on vuokrattua työvoimaa. Riston vastuulla on siis tehdä työntekijäilmoitus kaikista työntekijöistä, joita työmaalla on: oman yrityksensä, aliurakoitsijan työntekijät sekä aliurakoitsijan palkkaamien vuokratyöntekijöiden tiedot. Lisäksi Risto tekee urakkailmoituksen oman yrityksensä sekä kattoyrityksen välisestä urakkasopimuksesta. Kattoyrityksen vastuulla on taas ilmoittaa verottajalle työvoimaa vuokranneen yrityksen kanssa tehdystä urakkasopimuksesta. 

(lähde: vero.fi)

Easoft Oy / Toiminnanohjausjärjestelmän valinta asennusliiketoimintaan - mitä ottaa huomioon?

OPAS TOIMINNANOHJAUS­JÄRJESTELMÄN VALINTAAN

Lataa maksuton opas!

Kirjoitimme oppaan siitä, mitä tulee ottaa huomioon toiminnanohjausjärjestelmää valittaessa asennusliiketoimintaan. Laitoimme oppaan jakoon maksutta, lataa siis omasi ja vältä yleisimmät virheet toiminnanohjausjärjestelmän valinnassa!