Ilmalämpöpumpun asennus – mitä ammattilaisen tulee ottaa huomioon?

08.12.2022 | Blogi

Etusivu / Blogi / Ilmalämpöpumpun asennus – mitä ammattilaisen tulee ottaa huomioon?

Ilmalämpöpumpun asennus 

Ilmalämpöpumppu on huoneiston lämmönsäätelyyn tarkoitettu laite. Ilmalämpöpumppua voidaan käyttää huoneiston lämmitykseen sekä laitteesta riippuen myös huoneiston viilentämiseen. Ilmalämpöpumpun asennus tulee jättää ammattilaisille, sillä ilmalämpöpumppu on kylmälaite ja sen asennus vaatii myös luvanvaraisia sähkötöitä.

Ilmalämpöpumpun asennus onnistuu yhtä lailla uusiin kuin vanhoihin rakennuksiin. Myös lämmitysjärjestelmän tyyppi ei ole este. Käytännössä parvekkeeton kerrostaloasunto on ainut asuntotyyppi, mihin ilmalämpöpumpun asennus ei onnistu.

Mihin ilmalämpöpumppu kannattaa asentaa?

Ilmalämpöpumpun toiminta perustuu lämpöenergian siirtämiseen joko ulkoilmasta sisälle tai sisältä ulos. Tätä varten tarvitaan erilliset ulko- ja sisäyksiköt, jotka on kytketty toisiinsa läpiviennin tai asennuskanavan kautta. Sisäyksikkö puhaltaa sisälle halutun lämpöistä ilmaa, ulkoyksikkö taas kerää ulkoa lämpöenergiaa tai vastaavasti luovuttaa sitä.

Sekä sisä- että ulkoyksiköiden paikan valinnassa on omat erityiset asiat, jotka tulee huomioida. Ennen ilmalämpöpumpun asennusta tulee myös varmistaa, että sisä- ja ulkoyksiköt saa yhdistettyä järkevästi toisiinsa.

Yksiköiden välinen minimi- ja maksimietäisyys vaihtelee malleittain hieman, mutta minimietäisyys on usein 2 metriä ja maksimietäisyys 25 metriä. Pitkä välimatka heikentää hieman hyötysuhdetta. Lisäksi, yli 15 metrin etäisyydelle asennettaessa, voidaan joutua tekemään lisätöitä kuten lisäämään kylmäainetta. Pyri siis sijoittamaan sisä- ja ulkoyksiköt mahdollisimman lähekkäin.

Yhdistämisen tulee tietysti muutenkin onnistua järkevästi ja esteettiset haitat minimoida. Kartoita siis eri mahdollisuuksia sellaisille asennustavoille, joissa sähköjohtoja ja letkuja jää mahdollisimman vähän näkyviin.

Ilmalämpöpumpun sisäyksikön asennus – kiinnitä paikkaa valitessa huomiota seuraaviin tilan ominaisuuksiin:

 • Ilmalämpöpumpun sisäyksikkö kannattaa asentaa mahdollisimman avaraan tilaan, missä myös usein vietetään eniten aikaa. Tällöin ilmalämpöpumppu pääsee tehokkaasti lämmittämään (tai viilentämään) mahdollisimman suurta ilmamassaa.
 • Ilmavirralle ei saa olla välittömiä esteitä kuten korkeita huonekaluja.
 • Rasvaiset ja pölyiset tilat (kuten keittiö) eivät lähtökohtaisesti ole hyviä asennuspaikkoja, sillä tällöin ilmalämpöpumpun suodattimet likaantuvat nopeasti.
 • Mahdollisen takan lämmityshyöty kannattaa maksimoida ilmalämpöpumpun avulla siten, että sisäyksikön ilmavirta pääsee levittämään myös takan lämpöä tehokkaasti.
 • Asenna pumppu lähtökohtaisesti ylös, jotta myös viilennys toimii järkevästi (kylmä ilma on raskaampaa ja valuu alas). Älä kuitenkaan asenna pumppua liian korkealle, vaikka huonekorkeus sen mahdollistaisi, sillä pumppu tulee huoltaa noin kerran kuussa. 

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön asennus – ota paikan valinnassa huomioon seuraavat asiat:

 • Asenna ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö ensisijaisesti asennustelineen avulla rakennuksen ulkoseinään (seinäkiinnike).
 • Suosi maatelinettä puurakenteisissa taloissa, jos halutaan varmistaa, että yksikkö ei pääse resonoimaan seinän kanssa aiheuttaen häiritsevää ääntä esim. makuuhuoneeseen.
 • Varmista, että lämpöpumpun ulkoyksikkö asennetaan sopivalle korkeudelle myös huoltotoimenpiteiden näkökulmasta.
 • Lumi ei saa päästä peittämään ulkoyksikköä talvella!
 • Ulkoyksikkö tuottaa kondenssivettä, joka tulee ohjata valuma-astiaan tai muuten turvallisesti pois rakennuksen rakenteiden lähettyviltä.

Ilmalämpöpumpun asennusohjeet vaiheittain

Alta löydät vaiheittaisen ohjeistuksen ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksiköiden asentamiseen. Ennen varsinaista asennustyötä kartoita sisä- ja ulkoyksikölle sopivat paikat. Tämän tekstin alkupuolella käsitellään asioita, joita paikan valinnassa tulee ottaa huomioon.

Ilmalämpöpumpun sisäyksikön asennus:

 1. Mittaa tarkasti sisäyksikön paikka.
 2. Kiinnitä asennusteline valmiiksi seinään.
 3. Irrota ilmalämpöpumpun muovisesta kuoresta palanen siitä, mikä on paras kohta putkilähdöille (oikealle, vasemmalle tai suoraan alas toisesta reunasta).
 4. Poraa sopivaan kohtaan ulkoseinään riittävän iso reikä, josta johdat ilmalämpöpumpun kondenssivesiputken sekä kylmäaine- ja sähköjohdot ulos. Tarvittaessa poraa reikiä myös väliseiniin.

  Hox! Poraa reiät niin, että putket viettävät koko ajan hieman alaspäin ilmalämpöpumpun sisäyksiköltä katsottuna. Näin kondenssivesi valuu luonnollisesti ulos. (Noin 1cm alaspäin yhtä metriä putkea kohden riittää.)
 5. Kiinnitä seinään asennuskourut putkille ja johdoille valmiiksi.
 6. Tuo kondenssivesiputki sekä kylmäaine- ja sähköjohdot sisälle ja lämpöpumpun luo. Jos neste tai kaasuputkien kiinnitys ei ole jatkettavissa ulkoyksikön liitäntään, jatkoputket tulee liittää sisäyksikön päähän.
 7. Mittaa ja katkaise johdot ja putket oikean mittaiseksi.

  Hox! Kylmäainejohtojen eristemateriaaliin tulee jättää ylimääräistä eristettä, sillä putken päällä olevan eristeputken pituus elää lämpölaajenemisen seurauksena. Itse johtimet kutistuvat vain muutamia millejä.
 8. Tee sähköliitokset.
 9. Liitä kylmäainejohdot kartiolaippaliitoksella. (Ainoastaan laippaliitos kestää järjestelmässä olevan kovan paineen, joka voi olla välillä jopa 42 baria.)

  Hox! Ole laippaliitoksen kanssa erityisen huolellinen, sillä liitoskohta on riski kylmäaineiden vuotamiselle. Kylmäaineen vuotaminen laippaliitoksesta on valitettavan yleinen “vika” ilmalämpöpumpuissa. Vuodon voi aiheuttaa jo puhdistamaton kupariputken reuna, tai laippakoneen huollon tai puhdistuksen laiminlyöminen. Jos laippakoneessa on naarmuja tai kuparin jätteitä, voivat ne työn aikana naarmuttaa laippapintaa. Laippakoneen työpinta kannattaa siis tarkistaa ja puhdistaa päivittäin.
 10. Teippaa eristeet myös liitoskohdan putkien päälle. Käytä kunnollista kylmälaitteiden asennuksiin tarkoitettua teippiä, sillä huonolaatuinen teippi voi ajan myötä hajota ja kulua.

  Hox! Ilmalämpöpumpun asennuksen yksi tärkeä vaihe on huolehtia, että kylmäainejohtimien eristys ehjä joka vaiheessa. Eristyksen tehtävä on huolehtia, ettei kylmä putki pääse kosketuksiin ilmankosteuden kanssa ja saa näin kosteutta tiivistymään putkien pintaan, jolloin riskinä on kondenssiveden päätyminen seinän sisään.
 11. Asenna kondenssiveden poistoputki. Kondenssivesi ohjataan ulos joustavan kondenssivesiputken avulla, joka työnnetään muutaman sentin pituudelta sisäyksiköstä lähtevän, noin 60 cm pitkän poistoputken päälle (kitkaliitos). Varmista myös tämän liitoksen pitävyys kylmäaineteipillä.
 12. Nosta ilmalämpöpumpun sisäyksikkö telineeseen ja asenna lämpöpumpun kansi paikoilleen.
 13. Laita asennuskourun kansiosa paikoilleen.
 14. Siivoa jälkesi! Pienet yksityiskohdat ovat tärkeitä asiakastyytyväisyyden kannalta. Hyvään palveluun kuuluu, että asentaja muistaa siivota omat jälkensä. Tämä on erityisen tärkeää sisäyksikön asennuksen yhteydessä.

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön asennus:

 1. Kiinnitä asennuskouru, ja tuo kylmäaine- ja sähköjohdot sekä kondenssivesiputki kourun avulla oikeaan paikkaan.
 2. Kokoa seinä- tai maateline. (Korkean sokkelin taloissa voidaan käyttää myös sokkelitelinettä)

  Hox! Muista asentaa tärinänvaimentimet. Ulkoyksikkö tärisee jonkin verran, joten tärinänvaimentimilla on huomattava vaikutus ulkoyksikön aiheuttamaan ääneen.
 3. Asenna teline ja nosta ilmalämpöpumpun sisäyksikkö telineelle.
  Seinäteline: Kiinnitä seinäteline tukevasti ulkoseinän pintaan.
  Maateline: Aseta teline seinän viereen mahdollisimman tukevasti. Hyvänä alustana toimii esimerkiksi betonilaatoitus, asfaltti, terassi, pihakivetys tai muu kova alusta. 

  Hox! Maatelineen asennuspaikan tulee olla routimaton ja tukeva. Maa ei saa painua missään tilanteessa. Maatelineessä on säätöjalat, mutta alustan kannattaa olla mahdollisimman tasainen.
 4. Liitä tarvittavat putket ja sähköt myös ulkoyksikköön.
 5. Suorita tyhjiöinti eli poista ilma koko putkistolinjasta.

  Hox! Lain mukaan systeemiin tulee saada alle 270 Pascalia, mutta lämpöpumpuissa paine ajetaan yleensä 50-80 Pascaliin.
 6. Tiivistä uretaanilla ulkoseinän reikä, josta putket tulevat ulos.
 7. Laita asennuskourun kansiosat paikalleen ja siivoa jälkesi.

Ilmalämpöpumpun asennusta koskeva lainsäädäntö

Mitä lupia ilmalämpöpumpun asennus vaatii?

Ilmalämpöpumpun asennus on luvanvaraista työtä. Asennuksia suorittavalla yrityksellä tulee olla Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) myöntämä kylmäalan pätevyys, sillä ilmalämpöpumpun kylmäaine sisältää ilmastolle ja ympäristölle haitallisia F-kaasuja. Tukes myös ylläpitää avointa rekisteriä yrityksistä, joille tämä pätevyys on myönnetty. 

Ilmalämpöpumpun asennus saattaa sisältää myös luvanvaraisia sähkötöitä, kuten laitteen vaatiman sähkörasian asennus tai johdottaminen sähkötaululle.

Ilmalämpöpumpun asennus: muista huolehtia nämä!

Vaikka lupa-asiat ovat kunnossa, tulee ammattilaisen hoitaa ilmalämpöpumpun asennustyöhön kuuluvat muut velvollisuudet, joita ovat muun muassa asennukseen ja huoltoon liittyvät tarkastukset ja todistukset.

Asianmukaiset todistukset ja tarkastukset ovat tukena haastetilanteissa sekä yrittäjälle että asiakkaalle. Todistusten tavoitteena on varmistaa, että työ on tehty asianmukaisesti ja riittävät ohjeet laitteen oikeaoppiseen käyttöön annettu.

Sähkötöiden asennuspöytäkirja on tärkein lain vaatima dokumentti. Sähkötöiden asennuspöytäkirjasta löydät lisää tietoa täältä.

Lisäksi on suositeltavaa jättää asiakkaalle ilmalämpöpumpun asennusta koskeva pöytäkirja. Ilmalämpöpumpun asennuspöytäkirjasta käy ilmi perustiedot laitteesta, asentajan suorittamasta tyhjiöinnistä sekä teknisiä tietoja laitteen toiminnasta jäähdytys- ja lämmityskäytössä.

Esimerkkipohjan ilmalämpöpumpun asennuspöytäkirjaan saat ilmaiseksi Easoft Docsilta.

Kylmälaitetöitä suorittavalla yrityksellä on myös velvollisuus opastaa asiakasta ilmalämpöpumpun käytössä. Laitteen mukana toimitettavassa käyttöohjeessa kerrotaan ne käyttö- ja huoltotoimet, joita käyttäjä saa tehdä itse.

Muistilista ilmalämpöpumpun asennus- tai huoltotöitä tekevälle:

Pätevyysvaatimukset: yrityksellä on oltava kylmäalan pätevyys ja sähkötyöluvat.

Tukesin suositus: kylmälaiteliikkeen on annettava ilmalämpöpumpun asennuksesta todistus, jossa on liikkeen vastuuhenkilön allekirjoitus.

Tukes velvoittaa:

 • Kylmälaiteliikkeen tulee opastaa asiakasta ilmalämpöpumpun käytössä.
 • Sähkötöiden tekijän tulee tarkastaa asennukset ja täyttää asennuksia koskeva tarkastuspöytäkirja ennen käyttöönottoa.

Taloyhtiöissä tapahtuva ilmalämpöpumpun asennus vaatii yhtiön hallituksen luvan.

Muistuta asiakasta: ilmalämpöpumpun asennus on kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä.

Easoft Oy / Toiminnanohjausjärjestelmän valinta asennusliiketoimintaan - mitä ottaa huomioon?

OPAS TOIMINNANOHJAUS­JÄRJESTELMÄN VALINTAAN

Lataa maksuton opas!

Kirjoitimme oppaan siitä, mitä tulee ottaa huomioon toiminnanohjausjärjestelmää valittaessa asennusliiketoimintaan. Laitoimme oppaan jakoon maksutta, lataa siis omasi ja vältä yleisimmät virheet toiminnanohjausjärjestelmän valinnassa!