TR-mittaus ja ohjeet sen tekemiseen

18.01.2023 | Blogi

Etusivu / Blogi / TR-mittaus ja ohjeet sen tekemiseen

TR-mittaus on tärkeä väline sekä yritysten rakennustyömaiden viikoittaisiin kunnossapitotarkastuksiin että työsuojelutarkastajille.

Testaa tästä valmista TR-mittaus raporttipohjaa ja räätälöi se yrityksesi näköiseksi >>

TR-mittaus on talonrakennustyömailla käytettävä työturvallisuuden havainnointi- ja arviointimenetelmä. Lyhenne “TR” tulee talonrakennus -sanasta ja se on nykyään vakiintunut väline muun muassa viikoittaisten, lakisääteisten kunnossapitotarkastusten tekemiseen. TR-mittarilla tarkoitetaan TR-mittausta ja sen tuloksia.

Joskus TR-mittaus saatetaan sekoittaa MVR-mittaukseen, joka on hyvin vastaava työturvallisuuden arviointimenetelmä maa- ja vesirakennustyömaille

Mitä TR-mittaus tai TR-mittari tarkoittaa?

TR-mittaus on kehitetty 1990-luvulla kehittämään ja ylläpitämään työmaiden turvallisuutta, sillä työmaiden turvallisuus oli vielä 1900-luvun loppupuolellakin heikkoa. Uusi mittausjärjestelmä mahdollisti työmaiden turvallisuustason keskinäisen vertailun. TR-kierroksen mittaustapa ja tulosten vertailumahdollisuus loi pohjan työturvallisuuden mittaamisen tehokkaasti.

TR-mittari tarkoittaa käytännössä sitä, että koko työmaa käydään läpi alueittain työturvallisuuden eri osa-alueita tarkkaillen ja lasketaan sen perusteella turvallisuusindeksi.

TR-mittauskaavake voidaan luoda sähköisesti esim. taulukkolaskentaohjelman tai mittausohjelmiston avulla, mutta myös perinteisesti tukkimiehen kirjanpitoa käyttäen. Välineiksi riittää tällöin kynä, paperia ja taskulaskin. Alta löytyy tarkempi TR-mittaus ohje.

Esimerkki TR-mittauspöytäkirjasta. Katso koko esimerkki ja kokeile täyttöä.

Miten TR-mittaus tehdään?

TR-mittauksia varten kannattaa luoda vähintään yksinkertainen, tulostettava taulukko, jossa jokainen rivi on oma havaintoalue ja sarakkeissa valmiit paikat “oikein” ja “väärin” -havainnoille sekä havaintojen yhteislukumäärille. Easoft Docsilla voit halutessasi kokeilla täyttää TR-mittauspöytäkirjaa maksutta.

Nykyään TR-mittaus tehdään yleensä älypuhelin- ja tablettisovellusten avulla, jolloin ohjelma käsittelee mittaustulokset nopeasti ja pystyy esittämään ne suoraan visuaalisena graafina. 

Mittauksen toteuttaminen käytännössä etenee seuraavasti: Ensin työmaa jaetaan ruutuihin eli havaintoalueisiin. Yhtenä havaintoalueena voi toimia esimerkiksi asuinkerrostaloissa yksi huoneisto parvekkeineen tai 1-2 pilarinväliä teollisuushallissa. Tämän jälkeen merkitään joka havaintoalueen osalta oikein-väärin -periaatteella, mitkä asiat ovat kunnossa ja missä on korjattavaa.

Mittaaja keskittyy tapaturmiin vaikuttaviin asioihin, joita on seitsemän:

  1. Työskentely (riskinotto sekä suojainten ja turvavälineiden käyttö)
  2. Telineet, tikkaat ja kulkusillat
  3. Koneet ja välineet
  4. Putoamissuojaus
  5. Sähkö ja valaistus
  6. Järjestys ja jätehuolto
  7. Pölyisyys

TR-mittausta varten tulisi olla yhteneväinen, selkeä ohje, jotta mittaustulokset eivät riipu mittauksen tekijästä Kustakin havaintoalueesta tehdään vain tietty määrä havaintoja ja kutakin havainnoitavaa asiaa eli kohdetta tarkastellaan eri kriteerien perusteella.

Hyvän pohjan TR-mittaukseen lödät tästä >>

Lopuksi kaikkien havaintojen perusteella lasketaan turvallisuusindeksiluku, joka toimii vertailulukuna sille, kuinka hyvä työturvallisuuden taso on. Turvallisen työmaan indeksi tulisi olla vähintään yli 90. Lasku on yksinkertainen prosenttilasku, jossa “Oikein” -havainnot jaetaan havaintojen kokonaismäärällä ja lopuksi kerrotaan sadalla:

Easoft Oy / Toiminnanohjausjärjestelmän valinta asennusliiketoimintaan - mitä ottaa huomioon?

OPAS TOIMINNANOHJAUS­JÄRJESTELMÄN VALINTAAN

Lataa maksuton opas!

Kirjoitimme oppaan siitä, mitä tulee ottaa huomioon toiminnanohjausjärjestelmää valittaessa asennusliiketoimintaan. Laitoimme oppaan jakoon maksutta, lataa siis omasi ja vältä yleisimmät virheet toiminnanohjausjärjestelmän valinnassa!