Näin ERP-järjestelmä voi parantaa asiakastyytyväisyyttä rakennusalalla

01.03.2023 | Blogi

Etusivu / Blogi / Näin ERP-järjestelmä voi parantaa asiakastyytyväisyyttä rakennusalalla

Rakennusalalle on tyypillistä, että urakoihin liittyy paljon liikkuvia osia ja muuttuvia tekijöitä. Jos kokonaisuus ei ole hallussa, on suuri riski, että aikataulut venyvät ja muutokset saavat asiakkaan pinnan kiristymään.

Selkeillä toimintatavoilla ja järkevillä prosesseilla minimoidaan virheiden mahdollisuus. Samalla varmistetaan, että projekti sujuu mutkattomasti ja asiakas on tyytyväinen. Vielä pidemmälle päästään, kun asiakkaalta kysytään aktiivisesti, oliko hän tyytyväinen ja mitä jatkossa voisimme tehdä paremmin.

Jokaisella urakoitsijalla, rakennusalan toimijalla ja yrittäjällä on pohjimmiltaan tavoitteena tyytyväiset asiakkaat. Asiakastyytyväisyys tukee suoraan liiketoiminnan kannattavuutta ja jatkuvuutta. Hyvä toiminnanohjaus- eli ERP-järjestelmä selkeyttää arjen toimintaa ja samalla auttaa parantamaan asiakastyytyväisyyttä. Kun sisäiset prosessit ovat kunnossa ja kaikki tietävät mitä tehdään, milloin ja mikä on töiden status, minimoidaan virheiden mahdollisuus ja aikataulussa pysytään varmimmin.

Mistä rakennusalan asiakastyytyväisyys muodostuu?

Lähtökohtaisesti asiakas on tyytyväinen, kun hän saa, mitä on tilannut, asiat hoituvat sovitussa aikatauluissa ja mahdollisista viivästyksistä tai muutoksista kommunikoidaan selvästi. Kun sovittu urakka projektin päättyessä raportoidaan asianmukaisesti ja helposti ymmärrettävästi, jää lopputuloksesta asiakkaalle selkeä dokumentaatio ja kokonaisuudesta ammattimainen kuva. Avoin kommunikaatio läpi projektin kertoo asiakkaalle, että asiat hoidetaan, kuten on sovittu ja projekti etenee suunnitellusti – ja jos muutoksia tulee, niistäkin kerrotaan ajoissa.  

Toiminnanohjausjärjestelmä minimoi virheet

Urakointi- ja rakennusalalla toimintaan liittyy tyypillisesti paljon liikkuvia osia. Jos kokonaisuus ei ole hallussa tai kaikki osapuolet eivät ole tietoisia siitä, missä mennään, on riski, että jotain unohtuu, työvaiheita tehdään myöhässä tai virheellisesti useaan kertaan. Tärkeänä tukena toimii hyvä toiminnanohjausjärjestelmä, joka parhaimmillaan jättää turhia työvaiheita pois, yksinkertaistaa prosesseja ja samalla minimoi ne tilanteet, joissa myös asiakastyytyväisyyden näkökulmasta voidaan mennä pahasti pieleen.

Lue, miten valitset hyvän ERP-järjestelmän rakennusalalle!

Näin hyvä toiminnanohjausjärjestelmä tukee ja parantaa asiakastyytyväisyyttä:

  • Prosessit selkeytyvät ja virheiden mahdollisuus minimoidaan
  • Sovitussa aikataulussa pysytään varmemmin
  • Mahdollisista viivästyksistä ja muutoksista voidaan kommunikoida ajoissa
  • Selkeä raportointi antaa ammattimaisen kuvan

Asiakastyytyväisyyttä voidaan selvittää kyselyllä – näin toimintaa voidaan kehittää ja parantaa asiakastyytyväisyyttä entisestään

Tiedätkö, mitä asiakkaasi oikeasti ajattelevat?

Asiakastyytyväisyyttä on vaikeaa parantaa tai kehittää, jos et tiedä, mitä asiakkaasi ajattelevat. Siksi on tärkeää kysyä, miten asiakkaasi kokivat palvelun ja mitä tulevaisuudessa voisi tehdä paremmin. Kun asiakastyytyväisyyttä selvitetään aktiivisesti, voidaan mahdollisiin reklamaatioihin ja tyytymättömyyksiin tarttua ajoissa. Parhaassa tapauksessa hyvin hoidettu reklamaatiokin voi kääntyä voitoksi.

Miksi asiakastyytyväisyyskysely kannattaa toteuttaa jokaisen projektin päätteeksi?

  • Ymmärrät, mitä asiakkaat oikeasti ajattelevat palvelustanne
  • Mahdollisiin reklamaatiotilanteisiin päästään nopeasti kiinni
  • Tiedon pohjalta kehityskohteisiin voidaan tarttua ja toimintaa voidaan kehittää
  • Voit samalla kannustaa tyytyväisiä asiakkaita kertomaan kokemuksistaan

Mikäli ERP-järjestelmään on liitettävissä myös automatisoitu asiakastyytyväisyyskysely, se kannattaa ehdottomasti ottaa rutiiniksi jokaisen projektin päätteeksi. Kun asiakkailta saadaan mahdollisimman paljon palautetta, voidaan toimintaa aidosti kehittää kohti parempaa.

Todellisen tiedon ja datan pohjalta on helpompaa määrittää tärkeimmät kehityskohteet, jolloin niihin voidaan tarttua. Mitä tyytyväisempänä asiakkaat pidämme, sen todennäköisemmin he palaavat uudelleen ja suosittelevat palvelua myös eteenpäin.

Kun asiakastyytyväisyyskyselyssä selviää, että asiakas on ollut toimintaan tyytyväinen, kannattaa häntä kannustaa jättämään positiivinen palaute julkisesti esimerkiksi Google-arvosteluihin. Nämä palautteet ovat yritykselle korvaamattoman arvokkaita, sillä moni lukee arvosteluja tuotteesta tai palvelusta ennen ostopäätöksen tekoa.

Automaattisesta kyselystä on helppo ohjata asiakas jättämään palaute myös muiden luettavaksi

Asiakastyytyväisyyskysely kannattaa siis automatisoida normaaliksi osaksi jokaista projektia ja aktiivisesti hyödyntää asiakkaiden kokemuksia toiminnan kehittämiseen. Mikään ei varmista tehokkaammin kannattavaa bisnestä, kuin tyytyväiset asiakkaat!

Easoft ERP paitsi sujuvoittaa yrityksen arkea ja selkeyttää prosesseja, auttaa myös selvittämään mitä asiakkaat oikeasti ajattelevat. Easoft-toiminnanohjausjärjestelmään on integroitu moderni, helppokäyttöinen ja tekoälyä hyödyntävä ZEF-kyselytyökalu, jolla asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja kehittäminen on todella helppoa!

Haluatko kuulla lisää Easoft ERP:in ominaisuuksista ja kuinka se voi tukea toimintanne kehittämistä ja parantaa asiakastyytyväisyyttä? Ota yhteyttä tai varaa maksuton esittely!

Easoft Oy / Toiminnanohjausjärjestelmän valinta asennusliiketoimintaan - mitä ottaa huomioon?

OPAS TOIMINNANOHJAUS­JÄRJESTELMÄN VALINTAAN

Lataa maksuton opas!

Kirjoitimme oppaan siitä, mitä tulee ottaa huomioon toiminnanohjausjärjestelmää valittaessa asennusliiketoimintaan. Laitoimme oppaan jakoon maksutta, lataa siis omasi ja vältä yleisimmät virheet toiminnanohjausjärjestelmän valinnassa!