Vinkit rakennusalan ERP-järjestelmän valintaan

03.02.2023 | Blogi

Etusivu / Blogi / Vinkit rakennusalan ERP-järjestelmän valintaan


Parhaimmillaan toiminnanohjaus- eli ERP-järjestelmä helpottaa arkea, selkeyttää prosesseja ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Rakennusalalla ja urakoinnissa toiminnanohjausjärjestelmä on erityisen hyödyllinen, kun liikkuvia osia on paljon. Järjestelmän valinnassa kannattaa etsiä ratkaisu, joka aidosti palvelee oman yrityksen tarpeita sekä tukee toiminnan kehittämistä.

Toiminnanohjaus- eli ERP-järjestelmän valinta tulee usein ajankohtaiseksi, kun halutaan jollain tapaa kehittää ja sujuvoittaa toimintaa. ERP (Enterprise Resource Planning) eli toiminnanohjausjärjestelmä on nimensä mukaan työkalu, joka ohjaa yrityksen toimintaa ja kokoaa eri toiminnot yhteen. Näitä ovat esimerkiksi myynti, tuotanto, asennus, varastonhallinta ja palkanlaskenta. Toiminnanohjausjärjestelmän on tarkoitus tehdä työstä tehokkaampaa, tuottavampaa ja turvallisempaa.

ERP-järjestelmän hyödyt rakennusalalla ja urakoinnissa

Asennusliiketoiminnassa eli esimerkiksi saneeraus-, remontti-, rakennus- ja urakointialalla toiminnanohjausjärjestelmälle on suuri tarve ja moni alan toimija hyötyy ERP-järjestelmästä paljon. Liikkuvia osia ja kokonaisuuden toteuttajia on tyypillisesti useita: yksi myy, toinen organisoi ja koordinoi, kolmas toteuttaa ja neljäs laskuttaa sekä maksaa palkat. Jos kokonaisuus ei ole hallussa, on suuri riski, että joitain työvaiheita tehdään useaan kertaan, päällekkäin, myöhässä tai jotain unohtuu. Järjestelmän avulla myös lakisääteiset velvollisuudet tulee hoidettua oikein, ja tietoja käsitellään sekä säilytetään asianmukaisesti.

”Parhaimmillaan toiminnanohjausjärjestelmä paitsi yksinkertaistaa prosesseja ja jättää turhia työvaiheita pois, myös tukee toiminnan kehittämistä.”

Parhaimmillaan toiminnanohjausjärjestelmä paitsi yksinkertaistaa prosesseja ja jättää turhia työvaiheita pois, myös tukee toiminnan kehittämistä. Järjestelmä voi tarjota reaaliaikaista tietoa yrityksen tilanteesta ja toiminnasta. Tämä auttaa tekemään perusteltuja päätöksiä. Toimintaa viedään varmemmin oikeaan suuntaan, kun päätökset perustuvat todelliseen dataan eikä mututuntumaan. Myös asiakastyytyväisyyttä voidaan parantaa, kun projektin seuranta on selkeämpää ja projektin kaikki vaiheet sujuvat saumattomasti. Asiakkaalle voidaan tuottaa raportteja ja dokumentaatiota, ja selkeät prosessit vähentävät virheitä sekä varmistavat projektin sujuvuuden.


Mitä pitäisi ottaa huomioon ERP-järjestelmän valinnassa?

Markkinoilla on saatavilla valtava määrä erilaisia toiminnanohjausjärjestelmiä ja tärkeää olisikin löytää sellainen, joka palvelee aidosti oman yrityksen tarpeita. On järkevää valita järjestelmä, joka on suunniteltu omalle toimialalle. Järjestelmän toimittajan tulisi ymmärtää käyttäjän toimintaympäristöä ja siihen liittyviä haasteita. Rakennusalalle kannattaa valita järjestelmä, joka on suunniteltu alalle tyypilliseen toimintaan ja jota on helppo käyttää työmaaympäristössä. Kannattaa varmista myös, että tarvittava tuki on nopeasti saatavilla ongelmatilanteissakin.

Valintaa tehdessä on hyvä kirkastaa, mihin järjestelmää ensisijaisesti tarvitsee. Korostuuko jokin tietty toiminto? Entä onko järjestelmä mahdollista räätälöidä omien tarpeiden mukaan? On myös hyvä käydä läpi, onko käytössä jo joitain keskeisiä ohjelmia, jotka on integroitava järjestelmään. Usein toiminnanohjausjärjestelmässä käsitellään myös asiakastietoja tai esimerkiksi palkanlaskentaan liittyviä tietoja – on siis huomioitava myös järjestelmän turvallisuus ja tietoturva. Joskus voi olla vaikeaa muotoilla sanoiksi sitä, mitä konkreettisesti tarvitsee. Hyvä järjestelmätoimittaja osaa kysyä oikeat kysymykset ja keskustella käyttäjän tarpeista niin, että paras mahdollinen ratkaisu löydetään yhdessä.

Mieti ERP-järjestelmää valitessa ainakin:

  • Mihin järjestelmää ensisijaisesti tarvitaan?
  • Onko järjestelmä räätälöitävissä tarpeisiinne?
  • Mitä ohjelmia on jo käytössä, ovatko ne integroitavissa järjestelmään?
  • Onko järjestelmää helppo käyttää työmaaympäristössä?
  • Saatko tarvittaessa nopean tuen järjestelmän käyttöön – myös ongelmatilanteen yllättäessä?
  • Saatko järjestelmästä raportteja ja dataa, jotka auttavat kehittämään toimintaa?
  • Miten järjestelmän tietoturva on varmistettu?
  • Varmista, että saat järjestelmän toimittajalta tarvittavan koulutuksen ja tuen järjestelmän käyttöön

Haluatko lisää vinkkejä remontoinnin, saneerauksen, rakentamisen ja urakoinnin alojen toiminnanohjausjärjestelmän valintaan? >> Lataa ilmainen opas!

Vaikka toiminnanohjausjärjestelmät itsessään ovat monimutkaisia, ei sen pitäisi näkyä käyttäjälle. Järjestelmän käytön tulisi olla helppoa ja aidosti sujuvoittaa arkea. Varmista, että järjestelmä taipuu saumattomasti yrityksenne arkeen. Rakennusalalla voi olla järkevää panostaa järjestelmään, joka toimii sujuvasti myös mobiilissa, ja tarvittavat merkinnät tai toiminnot on helppo hoitaa heti työmaalla.

Lue lisää mobiilikäyttöisen ERP-järjestelmän hyödyistä >>

Minkä tahansa uuden tavan opettelu tai uuteen järjestelmään siirtyminen vaatii aikaa ja totuttelua. Selvitä toiminnanohjausjärjestelmää valitessa millainen prosessi järjestelmän käyttöönotto on ja millaisen koulutuksen järjestelmän toimittaja tarjoaa. Entä millaista tukea on tarjolla käytön aikana, esimerkiksi ongelmatilanteiden sattuessa? Mistään järjestelmästä ei ole hyötyä, jos sitä ei osata hyödyntää. Kun järjestelmän käytön oppii ja ymmärtää sen kaikki mahdollisuudet, saa ERP-järjestelmästä paljon hyötyä sujuvaan arkeen sekä toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Easoft on helppokäyttöinen toiminnanohjausjärjestelmä, joka on suunniteltu vastaamaan nimenomaan remontoinnin, saneerauksen, rakentamisen ja urakoinnin alojen erityistarpeisiin. Se on helppokäyttöinen ja sujuvoittaa arkea työmailla. Järjestelmästä saadaan helposti dataa ja raportteja myös toiminnan kehittämisen tueksi.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä tai varaa maksuton esittely Easoft ERP -järjestelmästä!

Easoft Oy / Toiminnanohjausjärjestelmän valinta asennusliiketoimintaan - mitä ottaa huomioon?

OPAS TOIMINNANOHJAUS­JÄRJESTELMÄN VALINTAAN

Lataa maksuton opas!

Kirjoitimme oppaan siitä, mitä tulee ottaa huomioon toiminnanohjausjärjestelmää valittaessa asennusliiketoimintaan. Laitoimme oppaan jakoon maksutta, lataa siis omasi ja vältä yleisimmät virheet toiminnanohjausjärjestelmän valinnassa!

Easoft Oy / Toiminnanohjausjärjestelmän valinta asennusliiketoimintaan - mitä ottaa huomioon?

Miksi vertailussa ollaan päädytty Easoftiin?

Vertailtuamme eri vaihtoehtoja, päädyimme Easoftiin koska...

Lue 5 tärkeintä syytä, miksi asiakasyrityksemme
ovat päätyneet Easofttoiminnanohjausjärjestelmään