Pöytäkirja Ecodesign asetuksen 2015/1188 vaatimusten täyttämisestä

Pöytäkirja Ecodesign asetuksen 2015/1188 vaatimusten täyttämisestä

Pöytäkirja on täytettävä sellaisissa uudisrakentamis-, korjausrakentamis- tai huoltokohteissa, joihin asennetaan ihmisten käyttöön/lämpöviihtyvyyteen tarkoitettuja sähköllä toimivia tilalämmittimiä, kuten vastuskaapeleilla toteutettuja lattia/kattolämmityksiä tai vastaavia rakenteeseen integroituja lämmittimiä, sähköpattereita, säteilylämmittimiä tai massavaraajia.

Pöytäkirja Ecodesign asetuksen 2015/1188 vaatimusten täyttämisestä

Mitä Pöytäkirja Ecodesign asetuksen 2015/1188 vaatimusten täyttämisestä pitää sisällään?

Pöytäkirja Ecodesign asetuksen 2015/1188 vaatimusten täyttämisestä
Pöytäkirja on täytettävä sellaisissa uudisrakentamis-, korjausrakentamis- tai huoltokohteissa, joihin asennetaan ihmisten käyttöön/lämpöviihtyvyyteen tarkoitettuja sähköllä toimivia tilalämmittimiä kuten, vastuskaapeleilla toteutettuja lattialämmityksiä, kattolämmityksiä tai vastaavia rakenteeseen integroituja lämmittimiä, sähköpattereita, säteilylämmittimiä tai massavaraajia.
  Pöytäkirjan numero/tunniste
   Sähkölämmityksen toteuttaja
    Yrityksen yhteyshenkilö
     Kohde
      Kohteen yksilöinti
       Työnumero
        Lisätietoja
         Tilaaja
          Tilaajan yhteyshenkilö
           Tila- ja lämmitinkartoitus, Ecodesign-vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen
           Lisää kohde
           Tila
           merkintä: krs/nimi/nro
            Lämmitintyyppi ja teho
            merkintä: S/L/K/V/Vp ja teho W, S=patteri, säteilylämmitin L/K/M=lattia/katto/muu rakenteessa oleva lämmitin, V/VP=massavaraaja/massavaraaja puhaltimella Esim. S 200W
             Orjalämmitin
             Merkintä: Kyllä/Ei
              Ohjaus- järjestelmä
              Merkintä: T/A T=markkinoilla oleva Ecodesign tuote esim. Ecodesign termostaatti A= loppukäyttäjän luona käyttöönotettava automaatio
               Sähkö- patteri P≤250W
               EcoDesing ominaisuudet, merkintä: a tai b ... j (täytetään mikäli kyseessä on P≤ 250W sähköpatteri tai P≤ 250W säteilylämmitin)
                Lämmityskaapeli tai sähkö- patteri P>250W
                EcoDesing ominaisuudet, merkintä: k tai l ... o (täytetään mikäli kyseessä on lattialämmityskaapeli, kattolämmitin P >250W sähköpatteri tai P >250W säteilylämmitin)
                 Massa- varaaja
                 EcoDesing ominaisuudet, merkintä p tai q ... u
                  Vaatimuksenmukaisuus
                  • Kyllä
                  • Ei
                  Ohje
                  Asetuksen 2015/1188 edellyttämät vähimmäisvaatimukset: Kiinteässä nimellislämpöteholtaan enintään 250 W sähköpatterissa on oltava vähintään seuraavat ohjausjärjestelmään liittyvät ominaisuudet: a) elektroninen termostaatti ja avoimen ikkunan tunnistin tai; b) elektroninen termostaatti ja etäohjausmahdollisuus tai; c) elektroninen termostaatti ja mukautuva käynnistyksen ohjaus tai; d) elektroninen termostaatti ja vuorokausiajastin tai; e) elektroninen termostaatti ja viikkoajastin tai; f) mekaaninen termostaatti ja viikkoajastin tai; g) mekaaninen termostaatti ja avoimen ikkunan tunnistin, etäohjausmahdollisuus ja mukautuva käynnistyksen ohjaus tai; h) mekaaninen termostaatti ja vuorokausiajastin, avoimen ikkunan tunnistin tai; i) mekaaninen termostaatti ja vuorokausiajastin, etäohjausmahdollisuus tai; j) mekaaninen termostaatti ja vuorokausiajastin, mukautuva käynnistyksen ohjaus. Vastuskaapelilla toteutetussa lattialämmitysjärjestelmässä, kattolämmityksessä ja kiinteässä nimellislämpöteholtaan yli 250 W sähköpatterissa on oltava vähintään seuraavat ohjausjärjestelmään liittyvät ominaisuudet: k) elektroninen termostaatti ja vuorokausiajastin, avoimen ikkunan tunnistin, etäohjausmahdollisuus, mukautuva käynnistyksen ohjaus tai; l) elektroninen termostaatti ja viikkoajastin, avoimen ikkunan tunnistin tai; m) elektroninen termostaatti ja viikkoajastin, etäohjausmahdollisuus tai; n) elektroninen termostaatti ja viikkoajastin, mukautuva käynnistyksen ohjaus tai; o) mekaaninen termostaatti, viikkoajastin, avoimen ikkunan tunnistin, etäohjausmahdollisuus, mukautuva käynnistyksen ohjaus. Varaavassa sähkökäyttöisessä tilalämmittimessä, jossa on puhallin (uudet massavaraajat), on oltava vähintään seuraavat ohjausjärjestelmään liittyvät ominaisuudet: p) manuaalinen lämmönvarauksen säätö, johon liittyy ulkolämpötilan kompensointi, elektroninen huonetermostaatti ja viikkoajastin, avoimen ikkunan tunnistin, etäohjausmahdollisuus, mukautuva käynnistyksen ohjaus tai; q) elektroninen lämmönvarauksen säätö, johon liittyy ulkolämpötilan kompensointi tai jota energiantoimittaja säätää, elektroninen huonetermostaatti ja viikkoajastin tai; r) elektroninen lämmönvarauksen säätö, johon liittyy ulkolämpötilan kompensointi tai jota energiantoimittaja säätää, elektroninen huonetermostaatti ja vuorokausiajastin, avoimen ikkunan tunnistin, etäohjausmahdollisuus tai; s) elektroninen lämmönvarauksen säätö, johon liittyy ulkolämpötilan kompensointi tai jota energiantoimittaja säätää, elektroninen huonetermostaatti ja vuorokausiajastin, avoimen ikkunan tunnistin, mukautuva käynnistyksen ohjaus tai; t) elektroninen lämmönvarauksen säätö, johon liittyy ulkolämpötilan kompensointi tai jota energiantoimittaja säätää, elektroninen huonetermostaatti ja vuorokausiajastin, etäohjausmahdollisuus, mukautuva käynnistyksen ohjaus. Varaavassa sähkökäyttöisessä tilalämmittimessä, jossa ei ole puhallinta (uudet massavaraajat), on oltava vähintään seuraavat ohjausjärjestelmään liittyvät ominaisuudet: u) elektroninen lämmönvarauksen säätö, johon liittyy ulkolämpötilan kompensointi tai jota energiantoimittaja säätää, elektroninen huonetermostaatti ja viikkoajastin, avoimen ikkunan tunnistin, etäohjausmahdollisuus, mukautuva käynnistyksen ohjaus.
                   Allekirjoitus
                   Kokeile pohjan täyttämistä

                   Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

                   Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

                   Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

                   Pöytäkirja Ecodesign asetuksen 2015/1188 vaatimusten täyttämisestä on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!