Turvallinen alamiestyöskentely

Turvallinen alamiestyöskentely

Turvallisen alamiestyöskentelyn tarkistuslista, jossa seuraavat kohdat: valmistautuminen, taakan kiinnittäminen, nosto ja siirto sekä taakan vastaanotto ja irrotus. Tee tarkistus aina ennen työskentelyä.

Turvallinen alamiestyöskentely

Mitä Turvallinen alamiestyöskentely pitää sisällään?

Turvallinen alamiestyöskentely
Tarkista aina ennen työskentelyä!
   Työmaan nimi
    Päivämäärä
     Lomakkeen täyttäjän nimi
      Valmistautuminen
      1. TIEDÄ MITÄ OLET TEKEMÄSSÄ Nostot sisältävät aina suuria riskejä. Sinun tulee alamiehenä työskennellessäsi olla riittävän perehtynyt tehtäviin ja tarvittaviin virallisiin käsimerkkeihin tai yhteydenpitovälineisiin. ÄLÄ EPÄRÖI KYSYÄ.
      • Kunnossa
      • Ei kunnossa
      2. NÄY JA SUOJAUDU Varustaudu tehtävän työn ja ympäristön vaatimilla näkyvällä (esimerkiksi huomioliivi) suojavaatetuksella, suojakypärällä sekä käsiteltävän materiaalin mukaisilla suojakäsineillä.
      • Kunnossa
      • Ei kunnossa
      3. TURVALLINEN NOSTOALUE Varmista nostoalueen ja laskualueen sekä -reitin esteettömyys ja turvallisuus, tarvittaessa alue on eristettävä.
      • Kunnossa
      • Ei kunnossa
      Taakan kiinnittäminen
      4. OIKEAT NOSTOAPUVÄLINEET Varmista nostoapuvälineen soveltuvuus nostotyöhön ja tarkista nostoapuvälineen kuntoja ja sen lukituslaitteiden toiminta aina ennen jokaista nostoa.
      • Kunnossa
      • Ei kunnossa
      5. TIEDOSTA PUTOAMIS/PURISTUMISVAARA Varmista turvallinen kulku taakan kiinnitys- tai irrotuspaikkaan ja käytä tarvittaessa henkilökohtaisia putoamissuojaimia.
      • Kunnossa
      • Ei kunnossa
      6. OIKEA KIINNITYSTAPA Kysy tarvittaessa taakan oikeat kiinnityskohdat ja -tavat.
      • Kunnossa
      • Ei kunnossa
      Nosto ja siirto
      7. VAROITA SIVULLISIA Varoita nostosta nostotyön vaikutusalueella olevia henkilöitä.
      • Kunnossa
      • Ei kunnossa
      8. SEURAA TAAKKAA Seuraa noston alussa nostoapuvälineen kiinnityksen pitävyyttä, tasaista kiristymistä ja taakan käyttäytymistä niin, että nosto suuntautuu suoraan ylöspäin ja taakka pysyy tasapainossa.
      • Kunnossa
      • Ei kunnossa
      9. STOP Älä epäröi keskeyttää nostoa heti, jos havaitset ongelmia taakan kiinnityksessä tai tasapainossa.
      • Kunnossa
      • Ei kunnossa
      10. SEURAA TAAKKAA JA LIIKKUMISTASI Ohjaa taakan nostoa käsiohjausmerkeillä tai radiolla, varmista että voit tarvittaessa turvallisesti väistää liikkuvaa taakkaa.
      • Kunnossa
      • Ei kunnossa
      Taakan vastaanotto ja irrotus
      11. SOPIVA LASKUPAIKKA Varmista taakan laskualustan soveltuvuus ja nostoapuvälineiden hallittu irrotettavuus taakan laskemisen jälkeen, käytä tarvittaessa aluspuita.
      • Kunnossa
      • Ei kunnossa
      12. VARO TAAKAN LIIKEVOIMAA Varo heiluvan taakan aiheuttamaa voimaa.
      • Kunnossa
      • Ei kunnossa
      13. SIIVOA JÄLKESI Huolehdi noston jälkeen nostoapuvälineet niille kuuluville paikoilleen ja ilmoita välittömästi vaurioituneesta nostoapuvälineestä esimiehellesi.
      • Kunnossa
      • Ei kunnossa
      Allekirjoitukset
       Kokeile pohjan täyttämistä

       Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

       Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

       Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

       Turvallinen alamiestyöskentely on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!