Turvallisuusasiat purkutöiden suunnittelussa (muistilista)

Turvallisuusasiat purkutöiden suunnittelussa (muistilista)

Tämä lomake on apuna purkutöiden turvallisuusasioiden suunnittelussa. Lomakkeella muistilista huomioitavista asioista.

Turvallisuusasiat purkutöiden suunnittelussa (muistilista)

Mitä Turvallisuusasiat purkutöiden suunnittelussa (muistilista) pitää sisällään?

Turvallisuusasiat purkutöiden suunnittelussa
Työmaan nimi
  Työvaihe
   Laatija(t)
    Päivämäärä
     Huomioitavat asiat
     Lähtötiedot (esim. turvallisuusasiakirja, purkutyöselitykset, kuntoinventaariot, vauriokartoitukset, rakennesuunnittelijan antamat ohjeet, tuentaohjeet)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Purettavat vaaralliset materiaalit ja niiden purkuohjeet (esim. asbesti, home, kivihiili, PCB, pölyt, ongelmajätteet, myrkkyjäämät rakenteissa)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Oikea purkujärjestys ja tuennat, aikataulu (mm. vakavuus purkutyön aikana ja sen jälkeen)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Purkukalusto kaluston ominaisuudet ja tarkastukset)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Vaarallisten rakenteiden purku (mm. kantavat rakenteet, vaurioituneet rakenteet, vakauden muutokset työn aikana)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Purettavien laitteistojen riskit (esim. vaaralliset ainejäämät putkistoissa, sähkötapaturman vaara sähköjohdoissa)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Putkistojen ja johtojen katkaisu, sulkeminen, tyhjennys ja huuhtelu
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Purkujätteen siirto (esim. työvälineet, siirtoreitti, reittien kantavuus)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Purkujätteen välivarastointi (mm. pölyn leviämisen estäminen, lajittelu, uusiokäyttö)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Vaarallisten purkutöiden ohjaus ja valvonta (välittömän valvonnan tarve)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Purkutyömaan eristäminen (esim. aitaukset, rajoitukset liikenteelle, vaarallisten alueiden eristäminen)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Työntekijöiden putoamissuojaus (henkilökohtaiset suojaimet)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Putoavien, kaatuvien tai sortuvien rakenteiden ja rakenneosien aiheuttaman vaaran torjunta
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Pölyntorjunta (esim. tiilien ja betonikappaleiden purku)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Väli- ja loppusiivoukset
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Töiden organisointi ja yhteensovitus
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Tiedonkulun varmistaminen
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Töiden johtaminen ja valvonta
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Allekirjoitukset
      Kokeile pohjan täyttämistä

      Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

      Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

      Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

      Turvallisuusasiat purkutöiden suunnittelussa (muistilista) on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!