Ajoneuvonosturin tarkastuspöytäkirja

Ajoneuvonosturin tarkastuspöytäkirja auttaa tarkistamaan, ...

Tutustu

Betonipumppuauton käyttöönottotarkastus

Tällä lomakkeella voit tehdä työmaakohtaisen betonipumpp...

Tutustu

Betonivalmisosien asennuspäiväkirja

Betonivalmisosien asennuspäiväkirjalla voit dokumentoida m...

Tutustu

Elmeri+ havaintolomake

Elmeri+:lla arvioidaan joko koko työpaikan tai yksittäiste...

Tutustu

Henkilökohtainen vaarojen tunnistus

Tällä lomakkeella voit suorittaa ja dokumentoida henkilök...

Tutustu

Henkilönostimen käyttöönottotarkastuspöytäkirja

Tällä lomakkeella voit dokumentoida henkilönostimen käyt...

Tutustu

Henkilötavarahissin käyttöönottotarkastus

Tällä lomakkeella voit dokumentoida henkilötavarahissin k...

Tutustu

Kemikaalien varastoinnin tarkastuslista

Tämän työkalun avulla voit tarkastaa kemikaalien varastoi...

Tutustu

Korkealla työskentely -työlupa

Tällä lomakkeella voit dokumentoida korkealla työskentely...

Tutustu

Kuormausnosturin käyttöönottotarkastuspöytäkirja

Tällä lomakkeella voit dokumentoida kuormausnosturin käyt...

Tutustu

Kurottajan käyttöönottotarkastus

Tällä lomakkeella voit dokumentoida kurottajan käyttöön...

Tutustu

Käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastus (avolouhinta)

Tällä lomakkeella voit dokumentoida avolouhintatyömaan k...

Tutustu

Nostimen siirtokuljetuksen ennakkotarkastus

Tällä lomakkeella voit dokumentoida nostimen siirtokuljetu...

Tutustu

Nostoapuvälineen käyttöönottotarkastuspöytäkirja

Tällä lomakkeella voit dokumentoida nostoapuvälineen käy...

Tutustu

Nostoraksin käyttöönottotarkastus

Tällä lomakkeella voit dokumentoida nostoraksin käyttöö...

Tutustu

Paalutuskoneen käyttöönottotarkastus

Tällä lomakkeella voit dokumentoida paalutuskoneen käytt...

Tutustu

Perehdyttämislomake, uusi työntekijä

Tämän lomakkeen avulla voit dokumentoida uuden työntekij...

Tutustu

Rakennustyömaan kunnossapitotarkastus (viikkotarkastus)

Lomakkeen avulla voit dokumentoida talo- tai teollisuusraken...

Tutustu

Riipputelineen käyttöönottotarkastuspöytäkirja

Tällä lomakkeella voit dokumentoida riipputelineen käytt...

Tutustu

Riskien tunnistus

Tämä lomake auttaa tunnistamaan työolosuhteisiin, kuormit...

Tutustu

Sääsuojan viikkotarkastus

Lomakkeen avulla voi tarkastaa ja dokumentoida sääsuojien ...

Tutustu

Telineen kunnossapitotarkastus työmaalla

Tällä lomakkeella voi dokumentoida telineen kunnossapitota...

Tutustu

Telineen käyttöönottotarkastus työmaalla

Tällä lomakkeella voit dokumentoida telineen käyttöönot...

Tutustu

Telineen purku (tarkistuslista)

Tällä lomakkeella voit dokumentoida telineen purkamisen ta...

Tutustu

Telineen pystytys (tarkistuslista)

Tällä lomakkeella voit dokumentoida telineen pystytyksen t...

Tutustu

TR-mittauspöytäkirja

TR-mittauspöytäkirjan avulla arvioidaan rakennustyömaan t...

Tutustu

Turvallinen alamiestyöskentely

Turvallisen alamiestyöskentelyn tarkistuslista, jossa seura...

Tutustu

Turvallisuusasiat asbestipurkutöiden suunnittelussa (muistilista)

Apuväline turvallisuusasioiden suunnitteluun asbestipurkut...

Tutustu

Turvallisuusasiat elementtirakentamisen suunnittelussa (muistilista)

Tämä lomake on apunasi elementtirakentamisen turvallisuusa...

Tutustu

Turvallisuusasiat elementtitöiden suunnittelussa (muistilista)

Tämä lomake on apuna elementtitöiden turvallisuusasioiden...

Tutustu

Turvallisuusasiat hukkumisvaarallisten töiden suunnittelussa (muistilista)

Tämä lomake on apunasi hukkumisvaarallisten töiden turval...

Tutustu

Turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa (muistilista)

Tämä lomake on apunasi kaivutöiden turvallisuusasioiden s...

Tutustu

Turvallisuusasiat nostotöiden suunnittelussa (muistilista)

Tämä lomake on apunasi nostotöiden turvallisuusasioiden s...

Tutustu

Turvallisuusasiat purkutöiden suunnittelussa (muistilista)

Tämä lomake on apuna purkutöiden turvallisuusasioiden suu...

Tutustu

Turvallisuusasiat putoamisvaarallisten töiden suunnittelussa (muistilista)

Tämä lomake on apunasi putoamisvaarallisten töiden turval...

Tutustu

Turvallisuusasiat räjäytystöiden suunnittelussa (muistilista päätoteuttajan...

Tämä lomake on apunasi räjäytystöiden turvallisuusasioi...

Tutustu

Turvallisuusasiat suurmuottityössä (muistilista)

Tämä lomake on apunasi suurmuottityön turvallisuusasioide...

Tutustu

Turvallisuusasiat sähkötapaturmavaarallisten töiden suunnittelussa (muistilis...

Tämä lomake on apunasi sähkötapaturmavaarallisten töide...

Tutustu

Turvallisuusasiat telinetöiden suunnittelussa (muistilista)

Tämä lomake on apunasi telinetöiden turvallisuusasioiden ...

Tutustu

Turvallisuusasiat työmaan liikennejärjestelyiden suunnittelussa (muistilista)

Tämä lomake on apunasi työmaan liikennejärjestelyjen tur...

Tutustu

Turvallisuusasiat työmaasuunnitelmassa (muistilista)

Tämä lomake on apunasi työmaasuunnitelman turvallisuusasi...

Tutustu

Turvallisuuskävely, tarkastuslista

Tällä lomakkeella voit dokumentoida turvallisuuskävelyn. ...

Tutustu

Työkoneen vastaanottotarkastus

Tällä lomakkeella voit dokumentoida työkoneen vastaanotto...

Tutustu

Työmaahan perehdyttäminen

Työmaan perehdyttämislomake, jossa käydään läpi tarvit...

Tutustu

Työn turvallisuussuunnitelma (TTS)

Työn turvallisuussuunnitelmalla (TTS) poistetaan turvallise...

Tutustu

Työnantajan lupa kuljettajalle taakan kiinnittämiseksi asennuskäyttöön tark...

Tällä lomakkeella työnantaja voi antaa kuljettajalle luva...

Tutustu

Työntekijän perehdyttäminen asennustyömaahan

Tällä lomakkeella voi dokumentoida työntekijän perehdytt...

Tutustu

Työtapaturmailmoitus työsuojeluviranomaiselle

Lomakepohja työtapaturmailmoituksen tekemiseen työsuojeluv...

Tutustu

Työtapaturmailmoituspohja vakuutusyhtiölle

Tee vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöösi tätä pohjaa hyödyn...

Tutustu

Työturvallisuushavainto

Täytä työturvallisuushavainto, mikäli työmaalla on satt...

Tutustu

Työvälineen vastaanottotarkastus

Tällä lomakkeella voit dokumentoida työvälineen vastaano...

Tutustu

Väestönsuojan tarkastuspöytäkirja

Tällä lomakkeella voit dokumentoida väestönsuojan tarkas...

Tutustu

Väestönsuojan vuosihuoltopöytäkirja

Tällä lomakkeella voit dokumentoida väestönsuojan vuosih...

Tutustu

Yrityksen paloturvallisuustarkastus

Tällä tarkastuslistalla voidaan käydä lävitse tärkeimm...

Tutustu