Tarkastusraportti 2/4: kosteudenhallinnan laadunvarmistusketju

Tarkastusraportti 2/4: kosteudenhallinnan laadunvarmistusketju

Tätä asiakirjapohjaa käytetään rakennushankkeissa, joissa ei ole käytössä Kuivaketju 10 -toimintamallia. Kosteudenhallintakoordinaattorin raportti rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja rakennusvalvonnalle. Ajantasainen raportti liitetään aloituskokouksen liitteeksi ja tarvittaessa rakennusvalvonnan työmaakatselmuksen liitteeksi.

Tarkastusraportti 2/4: kosteudenhallinnan laadunvarmistusketju

Mitä Tarkastusraportti 2/4: kosteudenhallinnan laadunvarmistusketju pitää sisällään?

Kosteudenhallinnan laadunvarmistusketjun tarkastusraportti 2/4: aloituskokous ja erityissuunnitteluvaihe
Tätä asiakirjaa käytetään rakennushankkeissa, joissa ei ole käytössä Kuivaketju10 -toimintamalli. Kosteudenhallintakoordinaattorin raportti rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja rakennusvalvonnalle.
  Tarkastusraportti ennen aloituskokousta, erityissuunnitelmien esittelyä ja työvaiheiden aloittamista. Ajantasainen raportti liitetään aloituskokouksen liitteeksi ja tarvittaessa rakennusvalvonnan työmaakatselmuksen liitteeksi.
   Kyseessä on:
   • Lopullinen raportti
   • Väliraportti, suunnittelun/rakentamisen vaihe:
   Vaatimukset
   (Väliraportissa rakentamisen vaihetta koskevilta osin.)
    Kosteudenhallinaselvityksen mukainen toimintamalli on kirjattu pakollisena vaatimuksena urakkatarjouspyyntöihin ja -sopimuksiin.
    • Kyllä
    • Ei
    Suunnitteluvaiheen hankekohtaisten riskien kartoitus on tehty ja riskit ja tarkastustehtävät on tarkennettu todentamisohjeeseen.
    • Kyllä
    • Ei
    Työmaatoteutusvaiheen hankekohtaisten riskien kartoitus on tehty ja riskit ja tarkastustehtävät on tarkennettu todentamisohjeeseen.
    • Kyllä
    • Ei
    Tarkennettu riskilista on huomioitu suunnitelmissa. (ARK-, POHJARAKENNE-, RAK- ja LVI-suunnitelmissa)
    • Kyllä
    • Ei
    Kosteudenhallintasuunnitelma on laadittu ja se sisältää tarvittavat toimet onnistuneen kosteudenhallinnan toteutumiseksi.
    • Kyllä
    • Ei
    Rakentamisen aloittamiseksi tarvittavat toimet kosteudenhallinnan osalta on toteutettu.
    • Kyllä
    • Ei
    Allekirjoitukset
     Kokeile pohjan täyttämistä

     Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

     Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

     Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

     Tarkastusraportti 2/4: kosteudenhallinnan laadunvarmistusketju on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!