Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuspöytäkirja

Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuspöytäkirja

Lakisääteisellä määräaikaistarkastuksella varmistetaan kiinteistön turvallisuus. Määräaikaistarkastuksia on tehtävä yli 35 ampeerin (A) sulakkeilla varustetuille liike-, toimisto-, teollisuus- ja maatalousrakennuksille sekä näitä laajemmille sähkölaitteistoille. Dokumenttiin voi liittää kuvia.

Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuspöytäkirja

Mitä Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuspöytäkirja pitää sisällään?

Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuspöytäkirja
Yrityksen tiedot
  Tarkastaja
   Työnjohtajan yhteystiedot
    Sähkölaitteiston rakentaja
     Kohde
      Kohteen yksilöinti
       Tarkastukset
       Otettu käyttöön / peruskorjattu
        Edellinen määräaikaistarkastus
         Tämä tarkastus (pvm)
          Mukana olleet
           Tarkastettu sähkölaitteisto
           Kuvaus
            Lisätietoja
            Sähkölaitteiston luokka
             Jakeluverkkoyhtiö
              Muuta
               Tarkastuksen kuvaus ja laajuus
               Normiasiakirjat, joiden perusteella sähköturvallisuuden taso arvioitu:
               • Sähköturvallisuuslaki 1135/2016, Valtioneuvoston sähkölaitteistosta antama asetus 1434/2016 sekä Valtioneuvoston räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimuksenmukaisuudesta antama asetus 1439/2016
               • SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset
               • SFS 6001 Suurjänniteasennukset
               • A1 Sähköturvallisuusmääräykset
               • A2 Rakennusten sähköasennukset
               • SFS 6003 Pienjänniteilmajohdot
               • A4 Vahvavirtailmajohtomääräykset
               • SFS-EN 50423-1 Vaihtosähköilmajohdot 1-45 kV
               • SFS-EN 50341-1 + SFS-EN 50341-3-7 Vaihtosähköilmajohdot 1-45 kV
               • SFS-EN 60204 Koneiden sähkölaitteisto
               • SFS-EN 60079-14/AC:2016 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 14: Sähköasennusten suunnittelu, laitevalinta ja asentaminen
               • SFS-EN 60079-17:2014 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 17: Sähköasennusten tarkastus ja kunnossapito
               • Muita, mitä?
               Tarkastuksen suorituksen kuvaus
                Sähkölaitteistojen käytön sähköturvallisuuden vaatimustenmukaisuus
                1. Sähkölaitteiston käytön turvallisuus
                • OK
                • Ei kunnossa
                2. Hoito- ja kunnossapito-ohjelman/-ohjeiden asianmukaisuus
                • OK
                • Ei kunnossa
                3. Hoito-ohjelman noudattaminen
                • OK
                • Ei kunnossa
                4. Hoito- ja käyttövälineiden asianmukaisuus
                • OK
                • Ei kunnossa
                5. Piirustuksien ja ohjeiden asianmukaisuus
                • OK
                • Ei kunnossa
                6. Suoritetut tarkastukset ja niiden dokumentointi
                • OK
                • Ei kunnossa
                6.1. Käyttöönottotarkastukset, vaatimuksenmukaisuusvakuutukset
                • OK
                • Ei kunnossa
                6.2. Varmennustarkastukset
                • OK
                • Ei kunnossa
                6.3. Määräaikaistarkastukset
                • OK
                • Ei kunnossa
                7. Sähkölaitteiston teknisen sähköturvallisuuden taso
                • OK
                • Ei kunnossa
                Loppulausunto
                • Ei havaittu puutteita
                • Uusintatarkastus pidettävä
                Sähköturvallisuuslain 1135/2016 51§:n sekä Valtioneuvoston sähkölaitteistosta antaman asetuksen 1434/2016 11 §:n mukainen tarkastustarra on kiinnitetty seuraavaan kohteeseen:
                 Tarkastaja on velvollinen säilyttämään tarkastusasiakirjojen kopiot.
                  Allekirjoitukset
                  Kokeile pohjan täyttämistä

                  Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

                  Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

                  Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

                  Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuspöytäkirja on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!