Turvallisuusasiat suurmuottityössä (muistilista)

Turvallisuusasiat suurmuottityössä (muistilista)

Tämä lomake on apunasi suurmuottityön turvallisuusasioiden suunnittelussa. Lomakkeella muistilista huomioitavista asioista.

Turvallisuusasiat suurmuottityössä (muistilista)

Mitä Turvallisuusasiat suurmuottityössä (muistilista) pitää sisällään?

Turvallisuusasiat suurmuottityössä
Työmaan nimi
  Työvaihe
   Laatija(t)
    Päivämäärä
     Huomioitavat asiat
     Tilaajan/rakennuttajan antamat turvallisuustiedot on otettu huomioon (turvallisuusasiakirja, yhteensovittamisen säännöt)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Päätoteuttajan antamat turvallisuustiedot otettu huomioon (suunnitelmat, ohjeet)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Muottien ominaisuudet (lujuus, mitat, koko, paino, materiaali, muut ominaisuudet, valmistajan/suunnittelijan antamat ohjeet)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Eri työvaiheiden turvallisuuden varmistaminen (kuljetukset, työmaaliikenne, nostot ja siirrot, varastointi, suojaus - huomioidaan työmaasuunnitelma ja turvallisuussuunnitelma)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Muottien käsittely (nostokohtien ja muottien painojen merkintä, tarvittavat nostoapuvälineet, kuormituksen jakautuminen, nostotapa, nostokaluston sopivuus ja nostojen suunnittelu)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Muottien tuenta ja työnaikainen vakavuus (tuulikuormat, muottien kaatumisen tai putoamisen estäminen, tuennat ja tukien riittävyys/kiinnityskohdat, tukijalan lujuus, ankkuroinnin tarpeellisuus, vaarallisten alueiden eristäminen)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Putoamissuojaus (työntekijät, putoavat esineet) - putoamissuojaussuunnitelma tarvittaessa /toimenpiteet
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Varastopaikat (vakavuus varastoinnin yhteydessä, vakavuutta heikentävät tekijät, alustan vaakasuoruus ja kantavuus - eri olosuhteissa, mm. sää, työmaa- ja yleisen liikenteen aiheuttamat vaarat, reitit varastopaikoille)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Töiden oikea suoritusjärjestys, työohjeet
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Työntekijöiden ammattitaito (työnopastus) ja perehdyttäminen (dokumentointi)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Työhön liittyvät turvallisuusmääräykset ja -ohjeet käyty työntekijöiden kanssa läpi
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Uusien muottien osalta niihin liittyvä työnopastus (työmenetelmät, työnkulku, vaaratekijät, vaarojen poistaminen)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Työkohteen suojaaminen yleiseltä liikenteeltä/työmaaliikenteeltä
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Käytettävän kaluston tarkastukset (myös työtasot)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Ensiapuvalmius, toimintaohjeet onnettomuustilanteissa
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Järjestys ja siisteys (työpisteet, varastot)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Allekirjoitukset
      Kokeile pohjan täyttämistä

      Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

      Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

      Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

      Turvallisuusasiat suurmuottityössä (muistilista) on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!