Turvallisuusasiat työmaasuunnitelmassa (muistilista)

Turvallisuusasiat työmaasuunnitelmassa (muistilista)

Tämä lomake on apunasi työmaasuunnitelman turvallisuusasioiden suunnittelussa. Lomakkeella muistilista huomioitavista asioista.

Turvallisuusasiat työmaasuunnitelmassa (muistilista)

Mitä Turvallisuusasiat työmaasuunnitelmassa (muistilista) pitää sisällään?

Turvallisuusasiat työmaasuunnitelmassa
Työmaa
  Työvaihe
   Laatija(t)
    Päivämäärä
     Huomioitavat asiat
     Tilaajan/rakennuttajan antamat turvallisuustiedot on otettu huomioon (turvallisuusasiakirja, yhteensovittamisen säännöt, liikennejärjestelyt)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Työmaasuunnitelmaan liittyvät vaara- ja haittatekijät on selvitetty ja tunnistettu (työmaa-alueen järjestely, toteutus ja käyttö)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Työmaasuunnitelmaan liittyvät vaara- ja haittatekijät on poistettu (asianmukaiset toimenpiteet tehty)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Työmaasuunnitelmaan liittyvät vaara- ja haittatekijät, joita ei ole voitu poistaa, on arvioitu (merkitys työmaalla työskentelevien ja muille työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Työmaasuunnitelman laadinta vaiheittain tai olosuhteiden muuttuessa
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Suunnitelmassa on otettu huomioon työnaikaiset liikenteen järjestelyt (yleinen liikenne, työnaikaiset liittymät)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijoitus
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Koneiden ja laitteiden sijoitus (paalutus- ja maarakennuskoneet, nostolaitteet, louhinta- ja murskauskalusto)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Kaivu- ja täytemassojen sijoitus (kaivantojen ja liikenteen läheisyys)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Rakennustarvikkeiden ja -aineiden lastaus-, purkaus- ja varastointipaikkojen sijoitus (mitat, kantavuus, liittymät)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Työmaaliikenne ja sen liittyminen yleiseen liikenteeseen (liikenteenohjaus, jalankulku, kaikki liikennemuodot, kunnossapito, raskaan liikenteen järjestelyt, katuvalot)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Työmaan järjestys ja siisteys (työpisteet, varastot)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Jätteiden kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Palontorjunta ja ensiapuvalmius (sammuttimet, ea-tarvikkeet)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Valaistus ja sähköistys, tietoliikenne
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Työmaan tiedotustaulut, opasteet
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Pysäköintialueet, pysäköintirajoitukset
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Suojaukset (kevyt ja raskas suojaus, kaivannot, työkohteet)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Allekirjoitukset
      Kokeile pohjan täyttämistä

      Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

      Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

      Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

      Turvallisuusasiat työmaasuunnitelmassa (muistilista) on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!