Todistus sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta

Todistus sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta

Lakisääteinen tarkastus, joka tulee teettää käyttöönottotarkastuksen lisäksi. Varmennustarkastuksen teettäminen on sähkötöiden tekijän vastuulla. Dokumentissa todetaan käyttöönottotarkastuksen asianmukaisuus ja varmistetaan pistokokeen omaisesti asennusten turvallisuus.

Todistus sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta

Mitä Todistus sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta pitää sisällään?

Todistus sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta
Sähkölaitteiston tarkastaja
  Sähkölaitteiston tarkastajan yhteyshenkilö
   Käytön johtaja tai huollosta vastaava
    Sähkölaitteiston rakentaja
     Kohde
      Kohteen yksilöinti
       Tilaaja
        Tilaajan yhteyshenkilö
         Tarkastukset
         Käyttöönottotarkastus tehty
          Varmennustarkastus tehty
           Varmennustarkastuksessa mukana olleet
            Tarkastettu sähkölaitteisto
            Kuvaus
             Lisätietoja
             Sähkölaitteiston luokka
              Jakeluverkkoyhtiö
               Muuta
                Tarkastusmenetelmä(t)
                Normiasiakirjat, joiden perusteella sähköturvallisuuden taso arvioitu:
                • Sähköturvallisuuslaki 1135/2016, Valtioneuvoston sähkölaitteistosta antama asetus 1434/2016 sekä Valtioneuvoston räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimuksenmukaisuudesta antama asetus 1439/2016
                • SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset
                • SFS 6001 Suurjänniteasennukset
                • A1 Sähköturvallisuusmääräykset
                • A2 Rakennusten sähköasennukset
                • SFS 6003 Pienjänniteilmajohdot
                • A4 Vahvavirtailmajohtomääräykset
                • SFS-EN 50423-1 Vaihtosähköilmajohdot 1-45 kV
                • SFS-EN 50341-1 + SFS-EN 50341-3-7 Vaihtosähköilmajohdot 1-45 kV
                • SFS-EN 60204 Koneiden sähkölaitteisto
                • SFS-EN 60079-14/AC:2016 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 14: Sähköasennusten suunnittelu, laitevalinta ja asentaminen
                • SFS-EN 60079-17:2014 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 17: Sähköasennusten tarkastus ja kunnossapito
                • Muita, mitä?
                Tarkastuksen suorituksen kuvaus
                 Tarkastuksen tulokset
                 Poikkeamat viranomaisohjeista
                  Toteamus sähkölaitteiston turvallisuudesta ja määräystenmukaisuudesta
                  • Laitteisto on määräysten mukainen ja täyttää normien mukaisen turvallisuustason. Poikkeamia ei ole.
                  • Laitteisto on määräysten mukainen ja täyttää normien mukaisen turvallisuustason. Poikkeamat ovat hyväksyttäviä.
                  • Laitteisto sisältää sellaisia virheitä ja puutteita, jotka vähentävät sen käytön ja ylläpidon turvallisuutta (kuten puutteet nimikoinnissa/merkinnöissä, keskusten kansiruuvien osittainen puuttuminen ym.) ja jotka tulee korjata.
                  • Laitteistossa on sellaisia virheitä ja puutteita, jotka estävät sen ottamisen varsinaiseen käyttötarkoitukseensa, tai se/sen osa on irrotettava verkosta.
                  Liitteet
                  Allekirjoitukset
                  Kokeile pohjan täyttämistä

                  Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

                  Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

                  Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

                  Todistus sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!