Turvallisuusasiat elementtitöiden suunnittelussa (muistilista)

Turvallisuusasiat elementtitöiden suunnittelussa (muistilista)

Tämä lomake on apuna elementtitöiden turvallisuusasioiden suunnittelussa. Lomakkeella muistilista huomioitavista asioista.

Turvallisuusasiat elementtitöiden suunnittelussa (muistilista)

Mitä Turvallisuusasiat elementtitöiden suunnittelussa (muistilista) pitää sisällään?

Turvallisuusasiat elementtitöiden suunnittelussa
Työmaan nimi
  Työvaihe
   Laatija(t)
    Päivämäärä
     Huomioitavat asiat
     Tilaajan/rakennuttajan/päätoteuttajan antamat turvallisuustiedot on otettu huomioon (turvallisuusasiakirja, yhteensovittamisen säännöt, liikennejärjestelyt, työmaa- ja turvallisuussuunnitelmat, työmaaohje)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Suunnittelijan/elementtien valmistajan antamat turvallisuustiedot ja asennusohjeet on otettu huomioon (erityisesti asennusaikainen vakavuus)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Elementtien ominaisuudet (mitat, paino, muoto, koko, määrät, materiaali, käsiteltävyys, suojaus, nostokohdat), asentamiseen vaikuttavat tiedot elementistä (piirustukset)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Elementissä tarpeelliset tunnistetiedot valmistajasta, elementin painosta sekä merkinnät sen turvallisesta nostamisesta (nostokohdat, nostolenkit, tarvittaessa painopisteen sijainti)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Tarvittavat nostolaitteet ja -apuvälineet, erikoisnostot (kääntämiset, yhteisnostot, erikoiselementit, tarkastukset, nostokaluston nostokyky ja ulottuvuus, elementtitoimittajan ohjeet)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Kuormien purkaminen (suoraan asennuspaikkaan, välivarastoon), purkupaikat, kuljetuskalusto, kuljetustiet, kuormien tuloajankohdat (muu työmaaliikenne ja yleinen liikenne huomioiden esim. ruuhka-ajat)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Työmaavarastointi (käytettävien telineiden kestävyys, suojaukset, purkamisjärjestys, varastoinnin aikainen tuenta ja sidonta, elementtitoimittajan ohjeet)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Asennusjärjestys (rakennuksittain, rungon lohkoittain, yksittäisen elementin/elementtityyppien), juotos- ja hitsausjärjestys
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Vakavuudet (asennusaikainen vakavuus, rakennusaikainen vakavuus, lopullisen vakavuuden ja elementtien kiinnityksen edellyttämät toimenpiteet), vaarallisten alueiden eristäminen muusta työmaasta
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Nostoihin liittyvät tekijät ja ominaisuudet (esim. sidonta, kiinnitys, tuuliherkkyys, nostoreitit, nostojen ohjaus ja valvonta, nosto-ohjeet, yhteydenpito nostoissa, nostotyöhön osallistuvien ammattitaito, vaativien nostojen suunnitelmat)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Toleranssit ja seurantamittaukset
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Asennusaikainen tuenta ja vähimmäistukipinnat (tarvittavat väliaikaistuennat/tuentatapa elementtityypeittäin, elementtitoimittajan ohjeet ja asennuspiirustukset)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Asennusaikainen putoamissuojaus mm. kaiteet ja aukkojen suojaus (suojaus putoavilta/kaatuvilta elementeiltä), tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet, putoamissuojaussuunnitelma (työmaa, asennustyö), kulkutiet
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Asennuksen aikana käytettävät työtasot, telineet, työpukit, henkilönostimet (niiden käyttöönottotarkastukset)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Asennuksen aikana käytettävät muut työvälineet (vastaanottotarkastukset)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Asennustyöhön perehdyttäminen (dokumentointi), turvallisuusohjeet, työnopastus, elementtien toimittajan ohjeet
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Elementtien lopulliset kiinnitykset (hitsaus, betonointi, pulttiliitokset, muut liitokset), kiinnitysten tarkastaminen
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Suunnittelun varmentaminen ja yhteistyö, töiden yhteensovitus (rakennuttaja, suunnittelijat, päätoteuttaja, asennusurakoitsija, rakennusvalvonta)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Tiedonkulku liittyen elementtiasennukseen (lupamenettelyt, varoalueet ja -ajat)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Elementtiasennuksesta sopiminen rakennuttajan/päätoteuttajan kanssa (kulkuluvat)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Elementtien asennussuunnitelma kirjallisessa muodossa
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Allekirjoitukset
      Kokeile pohjan täyttämistä

      Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

      Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

      Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

      Turvallisuusasiat elementtitöiden suunnittelussa (muistilista) on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!