Turvallisuusasiat hukkumisvaarallisten töiden suunnittelussa (muistilista)

Turvallisuusasiat hukkumisvaarallisten töiden suunnittelussa (muistilista)

Tämä lomake on apunasi hukkumisvaarallisten töiden turvallisuusasioiden suunnittelussa. Lomakkeella muistilista huomioitavista asioista.

Turvallisuusasiat hukkumisvaarallisten töiden suunnittelussa (muistilista)

Mitä Turvallisuusasiat hukkumisvaarallisten töiden suunnittelussa (muistilista) pitää sisällään?

Turvallisuusasiat hukkumisvaarallisten töiden suunnittelussa
Työmaan nimi
  Työvaihe
   Laatija(t)
    Päivämäärä
     Huomioitavat asiat
     Hukkumisvaaralliset työt, työvaiheet ja kohteet arvioitu (tiedot turvallisuusasiakirjasta/riskienarvioinnista)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Hukkumisvaaran yleiset torjuntatoimenpiteet
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Toimintaohjeet onnettomuustilanteessa (mm. avun hälyttäminen)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Pelastustaitoiset henkilöt (esim. pelastustaitoisia joka työvuorossa)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Tarvittavat hengenpelastuslaitteet (mm. veneet, köydet, suojapuomit, pelastusrenkaat ja -haat)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Muut tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet (varoitusvaatetus, kelluntapuku)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Ensiapuvalmius (ensiaputaitoiset, ea-tarvikkeet)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Työskentelyjärjestykset ja -ohjeet
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Turvallisuusohjeet
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Työntekijöiden ammattitaito ja muu osaaminen (uimataito)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Työntekijöiden perehdyttäminen ja työnopastus
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Työn valvonnan järjestäminen
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Vesiliikenteelle aiheutuvat riskit/ kulun turvaaminen (esim. vesiliikenteen ohjaus ja reittien merkintä, putoavien esineiden aiheuttaman vaaran torjunta, kulkurajoitukset)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Sääolosuhteet (esim. tuuli, sade, kylmyys)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Tulvavaara, jäidenlähtö
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Vesiolosuhteet (virtaamat, veden lämpötila, veden syvyys, pohjan ominaisuudet)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Veden säännöstely/juoksutukset (padot, sulut)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Huomioitavat rakenteet (padot, tulvaluukut, sillat, rummut, kanavat)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Käytettävän kaluston soveltuvuus työhön/olosuhteisiin
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Käytettävän kaluston tarkastukset (työturvallisuus, vesiliikenne)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Jäällä työskentelyn erityisriskit (esim. jään kantavuus työkoneiden alla)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Työskentelyn riskit muille toimijoille (vedenotto, kalanviljelylaitokset)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Yksintyöskentelyn rajoitukset vaarallisissa töissä (esim. näkö- tai kuuloyhteys, yhteydenpito lyhyin säännöllisin väliajoin, yhteydenpito viestintälaittein)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Allekirjoitukset
      Kokeile pohjan täyttämistä

      Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

      Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

      Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

      Turvallisuusasiat hukkumisvaarallisten töiden suunnittelussa (muistilista) on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!