Turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa (muistilista)

Turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa (muistilista)

Tämä lomake on apunasi kaivutöiden turvallisuusasioiden suunnittelussa. Lomakkeella muistilista huomioitavista asioista.

Turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa (muistilista)

Mitä Turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa (muistilista) pitää sisällään?

Turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa
Työmaan nimi
  Työvaihe
   Laatija(t)
    Päivämäärä
     Huomioitavat asiat
     Suunnittelijan antamat ohjeet ja lähtötiedot (mm. maaperätiedot, kaivutyöselitys, tuentasuunnitelma)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Tiedot turvallisuusasiakirjasta/tilaajalta
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Riskienarvioinnissa esille tulleet tiedot/vaatimukset
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Maan laadun selvittäminen (esim. pohjavesi, häiriöherkkyys, kuormitukset, aikaisemmat kaivutyöt)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Maassa olevien varottavien rakenteiden selvittäminen (mm. kaapelit, johdot, putket, viemärit)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Kaivannon luokkavaatimus (leveys ja syvyys)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Kaivantosuunnitelman tarve (laatija, suunnitelman sisältö, ohjeet)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Kaivannon sortuman estäminen (mm. tuenta, luiskaus huomioiden kuormitukset, vesi, liikenne, tärinä)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Kaivannon erottaminen/suojaaminen muusta työmaasta (mm. putoamissuojaus)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Sää- ja keliolosuhteiden vaikutus (esim. roudan sulaminen, sade, kuivuminen)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Kaivannon lähellä olevat toiminnot (mm. yleisen liikenteen ja työmaaliikenteen ja työkoneiden rasitukset, varastot ja rakennukset kaivannon lähellä)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Kaivutyöstä aiheutuvat vaarat ympäristölle (esim. jalankulkuliikenteelle, muille työvaiheille, yleiselle liikenteelle, rakenteille), tarkkailumittaukset
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Maarakennuskoneiden työalueen eristäminen muusta toiminnasta (vaara-alueet, peruuttaminen)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Maarakennuskoneiden havaittavuus (varoitusvalaisimet, peruutushälyttimet)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Työntekijöille ja maarakennuskoneiden kuljettajille annettava opastus ja ohjaus (ohjeet)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Turvallisuustoimenpiteet käytettäessä kaivukonetta yms. viemäriputken tai muun elementin asentamiseen
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Kaivutyö rakennuksen tai rakennelman alla (tukitoimenpiteet)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Kaivannon suojaaminen liikenteeltä (suojavyöhyke, suojausjärjestelyt, kulkuesteet), nopeusrajoitukset
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Allekirjoitukset
      Kokeile pohjan täyttämistä

      Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

      Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

      Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

      Turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa (muistilista) on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!