Työtapaturmailmoituspohja vakuutusyhtiölle

Työtapaturmailmoituspohja vakuutusyhtiölle

Tee vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöösi tätä pohjaa hyödyntämällä. Lain mukaan sinun tulee tehdä ilmoitus viipymättä, viimeistään 10 arkipäivän päästä siitä, kun kuulit tapaturmasta. Lomake perustuu tammikuun 1. päivänä 2016 voimaan tulleeseen työtapaturma‐ ja ammattitautilakiin.

Työtapaturmailmoituspohja vakuutusyhtiölle

Mitä Työtapaturmailmoituspohja vakuutusyhtiölle pitää sisällään?

Työtapaturmailmoitus
1. Työnantajaa koskevat tiedot
Työnantaja
  Toimiala
   Vakuutusnumero
    Pankkiyhteys: tilinumero IBAN-muodossa
     Yrityksen yksikkö tai osastokoodi
      2. Vahingoittunutta koskevat tiedot
      Etu- ja sukunimi
       Henkilötunnus
        Lähiosoite
         Postinumero
          Postitoimipaikka
           Puhelinnumero
            Sähköposti
             Ammatti
              Pankkiyhteys: tilinumero IBAN-muodossa
               Kieli
               • suomi
               • ruotsi
               • Muu, mikä?
               Omistaako vahingoittunut yritystä?
               • Kyllä
               • Ei
               Asema yrityksessä
                Omistusosuus ja äänimäärä yksin ja perheenjäsenten kanssa (%)
                 Vakituinen työpaikka: kunta ja osoite
                  Kansalaisuus
                  • Suomi
                  • Ruotsi
                  • Muu, mikä?
                  3. Tapaturmaa koskevat tiedot
                  Tapaturman sattumispvm:
                   Viikonpäivä
                   • Maanantai
                   • Tiistai
                   • Keskiviikko
                   • Torstai
                   • Perjantai
                   • Lauantai
                   • Sunnuntai
                   Kellonaika
                    Sattumispaikan kunta
                     Sattumispaikan osoite
                      Tapaturmapäivänä työn piti
                      (Merkkaa kellonaika viivojen tilalle)
                       4. Tapaturman sattumisolosuhteet
                       Työtapaturma sattui seuraavassa paikassa:
                       • 1. Työssä, työnteon yhteydessä
                       • 2. Työssä, työtehtävän vuoksi matkustettaessa
                       • 3. Työntekopaikalla, ei työtehtävissä. Kertokaa myös työntekopaikka:
                       • 4. Asunnon ja työpaikan välisellä matkalla
                       • 5. Ruokailu‐ tai virkistystauolla työntekopaikan ulkopuolella. Kertokaa myös työntekopaikka:
                       • 6. Koulutustilaisuudessa
                       • 7. Työnantajan järjestämässä työkykyä ylläpitävässä toiminnassa
                       • 8. Virkistystilaisuudessa
                       • 9. Koulutus- tai virkistystilaisuuteen tai työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvän matkan aikana
                       • 10. Terveydenhuoltokäynnillä
                       • 11. Muu, mikä?
                       Mikäli valitsit kohdan 3 tai 5, valitse yksi seuraavista:
                       • a. Työtehtävän edellyttämä työntekopaikka (esim. vakituinen työpaikka, asiakkaan tila, kokouspaikka)
                       • b. Työntekijän asunto
                       • c. Muu kuin työnantajan järjestämä tila (esim. kahvila)
                       5. Miten tapaturma sattui
                       Mitä työtä työntekijä oli tekemässä, miten vahinkotilanne kehittyi ja miten tapaturma sattui? Mikäli tapaturma sattui matkalla, kertokaa: ‐ mikä oli matkan kohde, matkareitti ja liikkumistapa (esim. jalkaisin, autolla)? ‐ miten tapaturma sattui?
                        Selostus:
                         6. Tapaturmaa koskevia lisätietoja
                         Lopettiko vahingoittunut työnsä tapaturman satuttua?
                         • Ei
                         • Kyllä
                         • Myöhemmin
                         Sairaanhoito alkoi (pvm):
                          Ensimmäisen hoitopaikan nimi‐ ja osoite / paikkakunta
                           Aiheutuuko tapaturmasta työkyvyttömyyttä (täyttäjän arvio)
                           • Ei
                           • Kyllä; kesto:
                           • Sattumispäivä
                           • 1-2pv
                           • Vähintään 3pv
                           Milloin tapaturmasta ilmoitettiin työnantajalle, (pvm)?
                            Missä yrityksen työterveyshuolto on järjestetty (nimi ja osoitetiedot)?
                             Vamman laatu (esim. luunmurtuma, ruhje‐ tai palovamma, venähdys) lomakkeen täyttäjän näkemys riittää
                              Vahingoittunut ruumiinosa (esim. silmä, selkä, sormet, alaraajat, vasen/oikea)
                               Onko kyseessä liikennevahinko?
                               • Ei
                               • Kyllä
                               Onko tapaturmasta ilmoitettu poliisille?
                               • Ei
                               • Kyllä
                               Poliisilaitoksen nimi:
                               (täytä, mikäli tapaturmasta on ilmoitettu poliisille)
                                Tapaturman sattumiseen vaikutti seuraava tekijä
                                (merkitkää tekijä ja kertokaa miten vaikutti) (jätä tyhjäksi, mikäli ei mikään edellisistä)
                                • Alkoholi tai huumausaine
                                • Lääkeaineen väärinkäyttö
                                • Työturvallisuusmääräysten vastainen menettely
                                • Törkeä huolimattomuus / rikos
                                Tekijä vaikutti tapaturman sattumiseen seuraavasti:
                                (jätä tyhjäksi, mikäli ei mikään edellisistä)
                                 7. Työsuhdetta koskevat tiedot
                                 HUOM! Täytetään, jos työkyvyttömyyttä vähintään 3 päivää! Muuten jätä 7.osio tyhjäksi.
                                  Työsuhde
                                  • Toistaiseksi jatkuva työsuhde
                                  • Määräaikainen työsuhde
                                  Työsuhteen alkamispvm:
                                  (täytä, mikäli toistaiseksi jatkuva työsuhde)
                                   Mille ajalle työsuhde oli tehty:
                                   (täytä, mikäli määräaikainen työsuhde)
                                    Työ
                                    • Päätoimi
                                    • Sivutoimi
                                    Viikoittainen työaika (h)
                                     Jos työ on osa‐aikaista, työpäivän kesto, työpäivien lukumäärä/viikko ja syy osa‐aikaisuuteen
                                      Työsuhteesta ja palkasta antaa lisätietoja (esim. palkanlaskija; nimi, puhelin, sähköpostiosoite)
                                       Onko samanaikaisesti muita työnantajia?
                                       • Ei
                                       • Kyllä:
                                       Onko vahingoittunut toiminut samanaikaisesti yrittäjänä?
                                       • Ei
                                       • Kyllä:
                                       Vahingoittunut on
                                       (jätä tyhjäksi, mikäli ei kumpikaan edellisistä)
                                       • Opiskelija
                                       • Eläkeläinen
                                       8. Ansiotiedot
                                       HUOM! Täytetään, jos työkyvyttömyyttä vähintään 3 päivää! Muuten jätä 8.osio tyhjäksi.
                                        Ennakonpidätystiedot
                                        (tiedot verokortilta)
                                         Maksetaanko sairausajan palkkaa
                                         (Kyllä: täyttäkää alempaa kohdat 1a-1d) (Ei: täyttäkää alempaa kohdat 2a-2d)
                                         • Kyllä
                                         • Ei
                                         1.a Maksettu sairausajan palkkaa ajalta, määrä (€)
                                          1b. Sairausajan palkanmaksuvelvollisuuden päättymispäivä
                                           1c. Onko sairausajan palkkaa maksettu koko työkyvyttömyysajalta vai vain osalta esim. lomautuksen tai osa‐aikaeläkkeen vuoksi?
                                           ("VAIN OSALTA": täytettävä palkkatiedot, alempana kohta 2a‐2d)
                                           • Koko työkyvyttömyysajalta
                                           • Vain osalta
                                           1d. Onko sairausajan palkkana maksettu vain osa palkasta (esim. 50 % työsuhteen kestettyä alle kuukauden)?
                                           ("KYLLÄ": täytettävä palkkatiedot, alempana kohdat 2a‐2d)
                                           • Ei
                                           • Kyllä
                                           Täyttäkää palkkatiedot, jos sairausajan palkkaa ei ole maksettu lainkaan tai on valittu kohta 1c. tai 1d.
                                            2a. Palkka ajalta, määrä (€)
                                             2b. Palkan määräytymisperuste euroa / tunti
                                              2c. Palkattomat poissaolot em. aikana, aika ja syy
                                               2d. Kuukausipalkka tapaturman sattuessa, €/kk sekä mahdolliset lisät, lisän laatu ja keskimäärin €/kk
                                                9. Allekirjoitus
                                                Tapaturman sattumista koskevia lisätietoja antaa
                                                (nimi, puhelin, sähköpostiosoite)
                                                 Paikka
                                                  Työnantajan edustajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite
                                                   Kokeile pohjan täyttämistä

                                                   Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

                                                   Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

                                                   Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

                                                   Työtapaturmailmoituspohja vakuutusyhtiölle on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!