Riskien tunnistus

Riskien tunnistus

Tämä lomake auttaa tunnistamaan työolosuhteisiin, kuormitustekijöihin ja toimintatapoihin liittyviä riskejä. Pohja perustuu Työterveyslaitoksen riskien tunnistus -lomakkeeseen.

Riskien tunnistus

Mitä Riskien tunnistus pitää sisällään?

Riskien tunnistus
Yrityksen nimi ja yhteystiedot
  Arvion tekijät
   Päivämäärä
    Erityisen myönteiset asiat yrityksessä
     1. Työolosuhteet
      1.1. Työympäristö
      Työilman epäpuhtaudet - liuotinhöyryt, huurut, pölyt, homeet, bakteerit, virukset
      • Vaatii välitöntä korjausta
      • Kehitettävä
      • Seurattava
      • Kunnossa
      • Ei esiinny
      Lämpöolosuhteet - lämpötila, vetoisuus, kosteus
      • Vaatii välitöntä korjausta
      • Kehitettävä
      • Seurattava
      • Kunnossa
      • Ei esiinny
      Ilmanvaihto - yleisilmanvaihto, kohdepoistot
      • Vaatii välitöntä korjausta
      • Kehitettävä
      • Seurattava
      • Kunnossa
      • Ei esiinny
      Valaistus
      • Vaatii välitöntä korjausta
      • Kehitettävä
      • Seurattava
      • Kunnossa
      • Ei esiinny
      Tärinä
      • Vaatii välitöntä korjausta
      • Kehitettävä
      • Seurattava
      • Kunnossa
      • Ei esiinny
      Säteily - UV, infrapuna, SM-kentät
      • Vaatii välitöntä korjausta
      • Kehitettävä
      • Seurattava
      • Kunnossa
      • Ei esiinny
      Paloturvallisuus - syttymisvaaroja, alkusammuttimet, poistumistiet
      • Vaatii välitöntä korjausta
      • Kehitettävä
      • Seurattava
      • Kunnossa
      • Ei esiinny
      Sähköjohdot ja -laitteet
      • Vaatii välitöntä korjausta
      • Kehitettävä
      • Seurattava
      • Kunnossa
      • Ei esiinny
      Siisteys ja järjestys - työpisteet, kulkutiet, yhteiset alueet
      • Vaatii välitöntä korjausta
      • Kehitettävä
      • Seurattava
      • Kunnossa
      • Ei esiinny
      Kaatuminen, kompastuminen, liukastuminen
      • Vaatii välitöntä korjausta
      • Kehitettävä
      • Seurattava
      • Kunnossa
      • Ei esiinny
      Tavaraliikenne, muu liikenne
      • Vaatii välitöntä korjausta
      • Kehitettävä
      • Seurattava
      • Kunnossa
      • Ei esiinny
      Putoamisvaarat
      • Vaatii välitöntä korjausta
      • Kehitettävä
      • Seurattava
      • Kunnossa
      • Ei esiinny
      Esineiden putoamisvaarat
      • Vaatii välitöntä korjausta
      • Kehitettävä
      • Seurattava
      • Kunnossa
      • Ei esiinny
      Terävät esineet (haavat)
      • Vaatii välitöntä korjausta
      • Kehitettävä
      • Seurattava
      • Kunnossa
      • Ei esiinny
      Henkilöstötilat
      • Vaatii välitöntä korjausta
      • Kehitettävä
      • Seurattava
      • Kunnossa
      • Ei esiinny
      1.2. Koneet ja työkalut
      Henkilökohtaiset suojaimet - käyttö, kunto, huolto
      • Vaatii välitöntä korjausta
      • Kehitettävä
      • Seurattava
      • Kunnossa
      • Ei esiinny
      Työvälineet, työkalut
      • Vaatii välitöntä korjausta
      • Kehitettävä
      • Seurattava
      • Kunnossa
      • Ei esiinny
      Koneet ja laitteet - hallintalaitteet, hätäpysäyttimet, kiinteät suojukset ja turvalaitteet
      • Vaatii välitöntä korjausta
      • Kehitettävä
      • Seurattava
      • Kunnossa
      • Ei esiinny
      Tarkastukset ja huollot
      • Vaatii välitöntä korjausta
      • Kehitettävä
      • Seurattava
      • Kunnossa
      • Ei esiinny
      1.3. Työssä käytettävät terveydelle haitalliset kemikaalit
      Altistuminen kemiallisille haitoille
      • Vaatii välitöntä korjausta
      • Kehitettävä
      • Seurattava
      • Kunnossa
      • Ei esiinny
      Käyttöturvallisuustiedotteet
      • Vaatii välitöntä korjausta
      • Kehitettävä
      • Seurattava
      • Kunnossa
      • Ei esiinny
      Kemikaalien säilytys
      • Vaatii välitöntä korjausta
      • Kehitettävä
      • Seurattava
      • Kunnossa
      • Ei esiinny
      2. Kuormitustekijät ja toimintatavat
       2.1. Ruumiillinen kuormitus
       Käsin tehtävät nostot ja siirrot
       • Vaatii välitöntä korjausta
       • Kehitettävä
       • Seurattava
       • Kunnossa
       • Ei esiinny
       Työasennot
       • Vaatii välitöntä korjausta
       • Kehitettävä
       • Seurattava
       • Kunnossa
       • Ei esiinny
       Toistoliikkeet
       • Vaatii välitöntä korjausta
       • Kehitettävä
       • Seurattava
       • Kunnossa
       • Ei esiinny
       Näyttöpäätetyö
       • Vaatii välitöntä korjausta
       • Kehitettävä
       • Seurattava
       • Kunnossa
       • Ei esiinny
       2.2. Henkinen kuormitus
       Työn määrä
       • Vaatii välitöntä korjausta
       • Kehitettävä
       • Seurattava
       • Kunnossa
       • Ei esiinny
       Työn mielekkyys
       • Vaatii välitöntä korjausta
       • Kehitettävä
       • Seurattava
       • Kunnossa
       • Ei esiinny
       Esihenkilö-alaissuhteet
       • Vaatii välitöntä korjausta
       • Kehitettävä
       • Seurattava
       • Kunnossa
       • Ei esiinny
       Työajat
       • Vaatii välitöntä korjausta
       • Kehitettävä
       • Seurattava
       • Kunnossa
       • Ei esiinny
       Työn hallinta
       • Vaatii välitöntä korjausta
       • Kehitettävä
       • Seurattava
       • Kunnossa
       • Ei esiinny
       Palaute ja vuorovaikutus
       • Vaatii välitöntä korjausta
       • Kehitettävä
       • Seurattava
       • Kunnossa
       • Ei esiinny
       Työyhteisön ilmapiiri, työtoverit
       • Vaatii välitöntä korjausta
       • Kehitettävä
       • Seurattava
       • Kunnossa
       • Ei esiinny
       Väkivallan uhka/hallinta
       • Vaatii välitöntä korjausta
       • Kehitettävä
       • Seurattava
       • Kunnossa
       • Ei esiinny
       Epäasiallinen kohtelu, häirintä
       • Vaatii välitöntä korjausta
       • Kehitettävä
       • Seurattava
       • Kunnossa
       • Ei esiinny
       2.3. Toimintatavat
       Perehdytys
       • Vaatii välitöntä korjausta
       • Kehitettävä
       • Seurattava
       • Kunnossa
       • Ei esiinny
       Ensiapuvalmius
       • Vaatii välitöntä korjausta
       • Kehitettävä
       • Seurattava
       • Kunnossa
       • Ei esiinny
       Työn muutoksiin varautuminen
       • Vaatii välitöntä korjausta
       • Kehitettävä
       • Seurattava
       • Kunnossa
       • Ei esiinny
       Työterveysyhteistyö
       • Vaatii välitöntä korjausta
       • Kehitettävä
       • Seurattava
       • Kunnossa
       • Ei esiinny
       3. Muut vaarat / haitat
        Allekirjoitukset
         Kokeile pohjan täyttämistä

         Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

         Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

         Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

         Riskien tunnistus on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!