Turvallisuusasiat sähkötapaturmavaarallisten töiden suunnittelussa (muistilista päätoteuttajan kannalta)

Turvallisuusasiat sähkötapaturmavaarallisten töiden suunnittelussa (muistilista päätoteuttajan kannalta)

Tämä lomake on apunasi sähkötapaturmavaarallisten töiden turvallisuusasioiden suunnittelussa. Lomakkeella muistilista huomioitavista asioista.

Turvallisuusasiat sähkötapaturmavaarallisten töiden suunnittelussa (muistilista päätoteuttajan kannalta)

Mitä Turvallisuusasiat sähkötapaturmavaarallisten töiden suunnittelussa (muistilista päätoteuttajan kannalta) pitää sisällään?

Turvallisuusasiat sähkötapaturmavaarallisten töiden suunnittelussa
Työmaan nimi
  Työvaihe
   Laatija(t)
    Päivämäärä
     Huomioitavat asiat
     Sähkölinjojen, -kaapeleiden ja muiden laitteistojen sijainti ja varoetäisyydet (kaapeleiden sijainnin selvittäminen, kartat, sähkölinjojen näytöt)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Kaapelien, jakokeskusten ja valaisinkalusteiden suojaus työmaalla
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Suojarakenteet eristämättömien ja jännitteisten johtojen läheisyydessä (suojaetäisyydet)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Sähkölaitteiden sijoittelu niiden lähellä työskentelyssä (sähköiskun vaaran torjunta, kompastumisvaaran torjunta)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Rajoitukset koneiden ja laitteiden käytössä (mm. kaluston turvallisuusvaatimukset)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Kaapelien sijoittelu ja suojaus ajoneuvoliikenteeltä
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Toimintaohjeet sähkölaitteiden vikaantuessa tai sähkötapaturman sattuessa (ensiapuvalmius)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Sähkölinjojen omistajien/käyttäjien antamat turvallisuusmääräykset ja -ohjeet
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Johtojen ja kaapelien siirrot (työ- ja turvallisuusohjeet, luvat)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Työntekijöiden ammattitaito ja pätevyydet (ks. Sähköturvallisuuslaki 410/1996)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Vaaralliset käyttöolosuhteet esim. märät työtilat, metallisäiliöt räjähdysvaaralliset tilat (suojajännite, -erotus tai -eristys)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Pelisäännöt/tiedonkulku sähkönsyöttökatkoksissa ja jännitteettömien alueiden merkinnöissä
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Vikavirtasuojakytkimet työmaakeskusten pistorasioissa
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Valaistuksen tarve / häikäisyvaaran välttäminen (ulko-, sisä-, paikallis-, varavalaistus)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Ensiapuvalmius
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Sähkötyökalujen vastaanottotarkastukset (CE-merkinnät)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Erittäin vaarallisten käyttöolosuhteiden suojausmenetelmät (suojajännite, suojaerotus tai suojaeristys)
     • Kunnossa
     • Ei kunnossa
     Allekirjoitukset
      Kokeile pohjan täyttämistä

      Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

      Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

      Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

      Turvallisuusasiat sähkötapaturmavaarallisten töiden suunnittelussa (muistilista päätoteuttajan kannalta) on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!