KVV-työn tarkastusasiakirja

KVV-työn tarkastusasiakirja

KVV-työnjohtaja tarkastaa rakennusvaiheet, niihin liittyvät työvaiheet ja toteaa ne myönnetyn luvan ja suunnitelmien mukaan tehdyiksi. Tarkastusasiakirja toimitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle ja kopio rakennuttajalle käyttöönottokatselmuksessa. Dokumenttia voi täydentää työn edistyessä.

KVV-työn tarkastusasiakirja

Mitä KVV-työn tarkastusasiakirja pitää sisällään?

KVV-työn tarkastusasiakirja
Rakennuspaikan osoite
  Kaupunginosa / kylä
   Tila / kortteli
    Tontti / tilan RN:o
     Toimenpide
      Lupatunnus
       Rakennuttaja
        Rakennuttajan puhelinnumero
         LVI-suunnittelija
          LVI-suunnittelijan puhelinnumero
           KVV-työnjohtaja
            Työvaihetarkastus
            KVV-työnjohtaja on hyväksytetty rakennusvalvonnassa
            • Kyllä
            • Ei
            Päivämäärä
             Rakennuslupa on lainvoimainen ja sen ehtoihin on tutustuttu
             • Kyllä
             • Ei
             Vastuuhenkilö
              Päivämäärä
               KVV-suunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontaan
               • Kyllä
               • Ei
               Vastuuhenkilö
                Päivämäärä
                 Rakennusvalvonnan käsittelemät KVV-suunnitelmat ovat työmaalla ja niihin on tutustuttu
                 • Kyllä
                 • Ei
                 Vastuuhenkilö
                  Päivämäärä
                   Ulkopuol. jäte-,perus- ja sadevesiviemärit tarkastettu (asennukset ja täyttö)
                   • Kyllä
                   • Ei
                   Vastuuhenkilö
                    Päivämäärä
                     Jäte-, sade- ja perusvesikaivot varusteineen on asennettu ja tarkastettu (erottimet, pumppaamot, padotusventtiilit, jäätymisestosuojat)
                     • Kyllä
                     • Ei
                     Vastuuhenkilö
                      Päivämäärä
                       Sisäpuoliset pohjaviemärit tarkastettu (liitokset, kannakointi, täyttö)
                       • Kyllä
                       • Ei
                       Vastuuhenkilö
                        Päivämäärä
                         Kerrosviemärit tarkastettu (liitokset, kannakointi)
                         • Kyllä
                         • Ei
                         Vastuuhenkilö
                          Päivämäärä
                           Vesijohdot tarkastettu ja huuhdeltu sekä painekoepöytäkirja laadittu
                           • Kyllä
                           • Ei
                           Vastuuhenkilö
                            Päivämäärä
                             Palo-, kondenssi-, lämpö- ja ääneneristykset tarkastettu
                             • Kyllä
                             • Ei
                             Vastuuhenkilö
                              Päivämäärä
                               Lämpimän käyttöveden valmistuslaitteet tarkastettu ja virtaamat säädetty
                               • Kyllä
                               • Ei
                               Vastuuhenkilö
                                Päivämäärä
                                 Vesi- ja viemärikalusteet suunnitelman mukaiset
                                 • Kyllä
                                 • Ei
                                 Vastuuhenkilö
                                  Päivämäärä
                                   Toimintakokeet on hyväksytysti suoritettu
                                   • Kyllä
                                   • Ei
                                   Vastuuhenkilö
                                    Päivämäärä
                                     Käyttö- ja huolto-ohje on riittävässä laajuudessa valmis
                                     • Kyllä
                                     • Ei
                                     Vastuuhenkilö
                                      Päivämäärä
                                       Energiaselvitykseen vaikuttavat muutokset on esitetty pääsuunnittelijalle
                                       • Kyllä
                                       • Ei
                                       Vastuuhenkilö
                                        Päivämäärä
                                         Rakennustyön aikaiset muutokset on dokumentoitu suunnitelmiin
                                         • Kyllä
                                         • Ei
                                         Vastuuhenkilö
                                          Päivämäärä
                                           Suoritustasoilmoitukset on luovutettu rakennuttajalle
                                           • Kyllä
                                           • Ei
                                           Vastuuhenkilö
                                            Päivämäärä
                                             Asennukset on tehty Ympäristöministeriön asetuksen 1047/2017 mukaisesti
                                             • Kyllä
                                             • Ei
                                             Vastuuhenkilö
                                              Päivämäärä
                                               Kohde on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja käyttöönotettavissa
                                               • Kyllä
                                               • Ei
                                               Vastuuhenkilö
                                                Päivämäärä
                                                 Viranomaisen KVV-loppukatselmus on pidetty
                                                 • Kyllä
                                                 • Ei
                                                 Vastuuhenkilö
                                                  Päivämäärä
                                                   Vastuuhenkilön huomautukset ja keskeneräisyydet KVV-töissä:
                                                    Lisäselvitykset sekä poikkeamiset perusteluineen rakentamista koskevista säännöksistä
                                                     Allekirjoitus
                                                     Paikka
                                                      Kokeile pohjan täyttämistä

                                                      Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

                                                      Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

                                                      Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

                                                      KVV-työn tarkastusasiakirja on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!