Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja luovutetaan loppukatselmuksessa pöytäkirjan liitteeksi. Asiakirjan pitämisestä huolehtii rakennustyön vastaava työnjohtaja. Asiakirja on aina tarkennettava ja täydennettävä tapauskohtaisesti.

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Mitä Rakennustyön tarkastusasiakirja pitää sisällään?

Rakennustyön tarkastusasiakirja
Tarkastusasiakirjan pitämisestä huolehtii rakennustyön vastaava työnjohtaja. Työnjohtajan velvollisuus on pyytää tarkastusmerkinnät myös muilta tarkastusten tekijöiltä. Tarkastusasiakirja luovutetaan loppukatselmuksessa pöytäkirjan liitteeksi.
  Kohde
   Rakennusluvan numero
    Rakennuspaikka
    (kaupunginosa / kortteli / tontti)
     Rakennettavat rakennukset
     • Rakennus
     Rakennushankkeen yhteyshenkilöt
     Taulukon sarakkeet
     Rooli
      Puhelinnumero
       Rakennustyön työnvaiheiden tarkastajat
       Taulukon sarakkeet
       Rooli
        Puhelinnumero
         1. Rakennustyön aloittaminen
         Olen todennut rakennusvaiheen tehdyksi hyväksyttyjä suunnitelmia ja hyvää rakennustapaa noudattaen.
          Rakennuslupa on lainvoimainen
          • OK
          • Ei kunnossa
          Vastaava työnjohtaja hyväksytty
          • OK
          • Ei kunnossa
          Rakennuksen sijainti on merkitty
          • OK
          • Ei kunnossa
          Työn aloittamisesta ilmoitettu rakennusvalvontaan
          • OK
          • Ei kunnossa
          Allekirjoitus
           2. Rakennuksen korkeusasema
           Olen todennut rakennusvaiheen tehdyksi hyväksyttyjä suunnitelmia ja hyvää rakennustapaa noudattaen.
            Maanpinta kallistettu ja pintavedet voidaan johtaa poispäin rakennuksesta
            • OK
            • Ei kunnossa
            • Ei sisälly
            Rakennus voidaan viemäröidä
            • OK
            • Ei kunnossa
            • Ei sisälly
            Tontin rajoilla ei ole maatäyttöä ja pintavedet eivät valu naapuritontille
            • OK
            • Ei kunnossa
            • Ei sisälly
            Allekirjoitus
             3. Rakennuksen perustamistyöt
             Olen todennut rakennusvaiheen tehdyksi hyväksyttyjä suunnitelmia ja hyvää rakennustapaa noudattaen.
              Pohjatutkimus on tehty
              • OK
              • Ei kunnossa
              • Ei sisälly
              Louhinta on tehty
              • OK
              • Ei kunnossa
              • Ei sisälly
              Perustamistaso on oikea
              • OK
              • Ei kunnossa
              • Ei sisälly
              Sokkelin korkeus on riittävä
              • OK
              • Ei kunnossa
              • Ei sisälly
              Perustus on tehty suunnitelman ja hyvän rakennustavan mukaan
              • OK
              • Ei kunnossa
              • Ei sisälly
              Salaojasorakerros on tehty
              • OK
              • Ei kunnossa
              • Ei sisälly
              Salaojien sijoitus ja kallistukset ovat oikeat
              • OK
              • Ei kunnossa
              • Ei sisälly
              Salaojissa on tarkastuskaivot
              • OK
              • Ei kunnossa
              • Ei sisälly
              Allekirjoitus
               4. Rakennuksen alapohjarakenteet
               Olen todennut rakennusvaiheen tehdyksi hyväksyttyjä suunnitelmia ja hyvää rakennustapaa noudattaen.
                Painuvat maakerrokset on poistettu
                • OK
                • Ei kunnossa
                • Ei sisälly
                Rossipohjan tuuletusaukot on tehty
                • OK
                • Ei kunnossa
                • Ei sisälly
                Maanvaraisen alapohjan karkea täyttökerros on tehty
                • OK
                • Ei kunnossa
                • Ei sisälly
                Kellarin ulkoseinän vedeneristystyöt on tehty
                • OK
                • Ei kunnossa
                • Ei sisälly
                Kellarin seinän patolevyt on asennettu
                • OK
                • Ei kunnossa
                • Ei sisälly
                Kellarin seinässä ei ole sisäpuolista lämmöneristettä
                • OK
                • Ei kunnossa
                • Ei sisälly
                Allekirjoitus
                 5. Rakennustarvikkeiden varastointi ja suojaus
                 Olen todennut rakennusvaiheen tehdyksi hyväksyttyjä suunnitelmia ja hyvää rakennustapaa noudattaen.
                  Rakennustyömaalla on riittävästi suojapeitteitä
                  • OK
                  • Ei kunnossa
                  • Ei sisälly
                  Rakennusmateriaalit on varastoitu korokepuiden päälle ja suojattu
                  • OK
                  • Ei kunnossa
                  • Ei sisälly
                  Rakennus on suojattu sen rungon ollessa avoin
                  • OK
                  • Ei kunnossa
                  • Ei sisälly
                  Naulalevyristikot on varastoitu suoralle alustalle pystyasentoon
                  • OK
                  • Ei kunnossa
                  • Ei sisälly
                  Rakennusjätteiden käsittelystä on huolehdittu
                  • OK
                  • Ei kunnossa
                  • Ei sisälly
                  Allekirjoitus
                   6. Rakennuksen runkorakenne
                   Olen todennut rakennusvaiheen tehdyksi hyväksyttyjä suunnitelmia ja hyvää rakennustapaa noudattaen.
                    Puurakenteet ja painekyllästetty aluspuu on eritetty betonirakenteesta
                    • OK
                    • Ei kunnossa
                    • Ei sisälly
                    Rungon kaksoistolppien välissä on mineraalivillaeriste
                    • OK
                    • Ei kunnossa
                    • Ei sisälly
                    Puurakenteet eivät ole ympäröivää maanpintaa alempana eivätkä betonivalun sekä lattiatasoitteen yläpinnan alapuolella
                    • OK
                    • Ei kunnossa
                    • Ei sisälly
                    Muurattu runko on eristetty perustuksista ja kantavasta laatasta bitumikermillä
                    • OK
                    • Ei kunnossa
                    • Ei sisälly
                    Kantavat puurakenteet on tehty rakennesuunnitelman mukaisesti
                    • OK
                    • Ei kunnossa
                    • Ei sisälly
                    Kattoristikoille on jätetty painumavara ei-kantavien väliseinien kohdalla
                    • OK
                    • Ei kunnossa
                    • Ei sisälly
                    Savuhormi on eristetty palavista rakenteista E3 (100 mm villa tai tuplatiili) tai tyyppihyväksynnän mukaisesti
                    • OK
                    • Ei kunnossa
                    • Ei sisälly
                    Allekirjoitus
                     7. Rakennuksen ulkoseinät ja julkisivuverhous
                     Olen todennut rakennusvaiheen tehdyksi hyväksyttyjä suunnitelmia ja hyvää rakennustapaa noudattaen.
                      Höyrynsulku on tarkoitukseensa hyväksyttyä, saumat on limitetty ja teipattu ja läpiviennit on tiivistetty
                      • OK
                      • Ei kunnossa
                      • Ei sisälly
                      Lämmöneristeet on asennettu tiiviisti runkotolppia ja tuulensuojalevyä vasten
                      • OK
                      • Ei kunnossa
                      • Ei sisälly
                      Ulkoverhouslauta on riittävän paksu (asuinrak. 22-25mm, tal.rak. 19-22mm)
                      • OK
                      • Ei kunnossa
                      • Ei sisälly
                      Pystylautaverhouksen alapäät on viistetty ja riittävän etäällä roiskevettä levittävistä vaakapinnoista ja –pelleistä
                      • OK
                      • Ei kunnossa
                      • Ei sisälly
                      Vesipeltien viettokaltevuus on vähintään 1:3 ja pellitys ulottuu vähintään 30mm seinäpinnan ulkopuolelle
                      • OK
                      • Ei kunnossa
                      • Ei sisälly
                      Puuosien maalauskäsittely on tehty valmistajan ohjeiden mukaisesti
                      • OK
                      • Ei kunnossa
                      • Ei sisälly
                      Alimman tai toiseksi alimman muurauskerroksen saumoista joka kolmas on avoin eikä välitilassa ole ylimääräistä laastia
                      • OK
                      • Ei kunnossa
                      • Ei sisälly
                      Ulkomuuraus on sidottu rakennuksen runkoon siihen tarkoitetuilla siteillä
                      • OK
                      • Ei kunnossa
                      • Ei sisälly
                      Allekirjoitus
                       8. Rakennuksen yläpohja- ja vesikattorakenteet
                       Olen todennut rakennusvaiheen tehdyksi hyväksyttyjä suunnitelmia ja hyvää rakennustapaa noudattaen.
                        Ullakkotilan /yläpohjan tuuletus on katon kaltevuuteen nähden riittävä
                        • OK
                        • Ei kunnossa
                        • Ei sisälly
                        Räystäillä on vähintään 20mm tuuletusrako
                        • OK
                        • Ei kunnossa
                        • Ei sisälly
                        Vesikatteen ja lämmöneristeen väliin jää vähintään 50 mm tuuletusväli
                        • OK
                        • Ei kunnossa
                        • Ei sisälly
                        Höyrynsulku on tarkoitukseensa hyväksyttyä, saumat on limitetty ja teipattu ja läpiviennit on tiivistetty
                        • OK
                        • Ei kunnossa
                        • Ei sisälly
                        Aluskate on tarkoitukseensa hyväksyttyä ja ulotettu riittävästi ulkoseinälinjan ohi
                        • OK
                        • Ei kunnossa
                        • Ei sisälly
                        Aluskate on nostettu ylös läpivientien kohdalla tai varustettu tiivistetyin läpivientikappalein
                        • OK
                        • Ei kunnossa
                        • Ei sisälly
                        Vesikaton läpiviennit on varustettu katteen ylösnostoin tai tiivistetyin läpivientikappalein
                        • OK
                        • Ei kunnossa
                        • Ei sisälly
                        Rakennuksessa on riittävän pitkät räystäät ja lumiesteet tarvittaessa
                        • OK
                        • Ei kunnossa
                        • Ei sisälly
                        Rakennus on varustettu vesikouruin ja katolta tulevat vedet eivät pääse imeytymään rakennuksen perustuksiin
                        • OK
                        • Ei kunnossa
                        • Ei sisälly
                        Vesikatolle on talotikkaat, lapetikkaat ja tarvittavat kattosillat
                        • OK
                        • Ei kunnossa
                        • Ei sisälly
                        Allekirjoitus
                         9. Rakennuksen märkätilat ja niiden toteutus
                         Olen todennut rakennusvaiheen tehdyksi hyväksyttyjä suunnitelmia ja hyvää rakennustapaa noudattaen.
                          Vesieristykseen käytetyt tuotteet on tyyppihyväksytty Suomessa ja kaikki tuotteet ovat samaa vesieristysjärjestelmää
                          • OK
                          • Ei kunnossa
                          • Ei sisälly
                          Vesieristyksen alusta on kuivunut riittävästi ennen vesieristyksen tekemistä
                          • OK
                          • Ei kunnossa
                          • Ei sisälly
                          Poistoilmaventtiili on suunniteltu välittömästi suihkutilan läheisyyteen
                          • OK
                          • Ei kunnossa
                          • Ei sisälly
                          Lattian kallistukset ovat vähintään 1:100 ja lattiakaivon ympärillä vähintään 1:50
                          • OK
                          • Ei kunnossa
                          • Ei sisälly
                          Vesieristyksen läpivientikohdat on tiivistetty ja vesieriste on nostettu riittävän ylös
                          • OK
                          • Ei kunnossa
                          • Ei sisälly
                          Vesieristyksen kulmakohtiin ja lattiakaivon ympärille on asennettu vahvikkeet
                          • OK
                          • Ei kunnossa
                          • Ei sisälly
                          Allekirjoitus
                           10. Rakennuksen LVI-työt
                           Olen todennut rakennusvaiheen tehdyksi hyväksyttyjä suunnitelmia ja hyvää rakennustapaa noudattaen.
                            Pohjaviemärit tarkastettu ennen niiden peittämistä
                            • OK
                            • Ei kunnossa
                            • Ei sisälly
                            Vesijohdon tiiveys tarkastettu painekokeella
                            • OK
                            • Ei kunnossa
                            • Ei sisälly
                            Kanavat on lämpöeristetty kylmässä tilassa huolellisesti kiinnittäen
                            • OK
                            • Ei kunnossa
                            • Ei sisälly
                            Ilmavirrat on säädetty ja säätötyöstä on tehty pöytäkirja
                            • OK
                            • Ei kunnossa
                            • Ei sisälly
                            Allekirjoitus
                             11. Rakennuksen sähköasennukset
                             Olen todennut rakennusvaiheen tehdyksi hyväksyttyjä suunnitelmia ja hyvää rakennustapaa noudattaen.
                              Sähköasennukset on tarkastettu ja tehty käyttöönottotarkastuspöytäkirja
                              • OK
                              • Ei kunnossa
                              • Ei sisälly
                              Allekirjoitus
                               12. Käyttö- ja huolto-ohjeet
                               Olen todennut rakennusvaiheen tehdyksi hyväksyttyjä suunnitelmia ja hyvää rakennustapaa noudattaen.
                                Rakennuksen käyttö- ja huoltopäiväkirja on laadittu ja koneiden ja laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet koottu omaan kansioonsa
                                • OK
                                • Ei kunnossa
                                • Ei sisälly
                                Allekirjoitus
                                 Työvaiheiden tarkastusta koskevat huomautukset
                                 Taulukon sarakkeet
                                 Työvaihe nro
                                  Huomautus
                                   Pvm
                                    Rakennusvalvontaviranomaisen katselmukset
                                    Taulukon sarakkeet
                                    Tarkastuksen kohde
                                     Pvm
                                      Suoritti
                                       Muut viranomaiskatselmukset
                                       Taulukon sarakkeet
                                       Tarkastuksen kohde
                                        Pvm
                                         Suoritti
                                          Dokumentin allekirjoitukset
                                          Kokeile pohjan täyttämistä

                                          Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

                                          Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

                                          Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

                                          Rakennustyön tarkastusasiakirja on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!