Tarkastusraportti 4/4: kosteudenhallinnan laadunvarmistusketju

Tarkastusraportti 4/4: kosteudenhallinnan laadunvarmistusketju

Tätä asiakirjapohjaa käytetään rakennushankkeissa, joissa ei ole käytössä Kuivaketju 10 -toimintamallia. Kosteudenhallintakoordinaattorin raportti rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja rakennusvalvonnalle. Ajantasainen raportti liitetään loppukatselmuksen ja osittaisen loppukatselmuksen liitteeksi.

Tarkastusraportti 4/4: kosteudenhallinnan laadunvarmistusketju

Mitä Tarkastusraportti 4/4: kosteudenhallinnan laadunvarmistusketju pitää sisällään?

Kosteudenhallinnan laadunvarmistusketjun tarkastusraportti 4/4: Käyttöönottovaihe
Tätä asiakirjaa käytetään rakennushankkeissa, joissa ei ole käytössä Kuivaketju10 -toimintamalli. Kosteudenhallintakoordinaattorin raportti rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja rakennusvalvonnalle.
  Käyttöönottovaiheen tarkastusraportti. Ajantasainen raportti liitetään loppukatselmuksen ja osittaisen loppukatselmuksen liitteeksi.
   Kyseessä on:
   • Lopullinen raportti, rakennuksen loppukatselmus
   • Väliraportti, osittainen loppukatselmus. Osittaisen loppukatselmuksen kohde:
   Vaatimukset
   (Väliraportissa vaatimukset osittaisen loppukatselmuksen kohteeseen liittyviltä osin.)
    Työvaiheiden toteutuksen onnistuminen on tarkastettu, todennettu ja dokumentoitu riskilistan mukaisesti. Havaittujen puutteiden johdosta tarvittavat toimet ja niiden dokumentointi on toteutettu.
    • Kyllä
    • Ei
    Talotekniset laitteet on säädetty ja mitattu suunnitelmien mukaisesti. Säätöjen onnistuminen on varmistettu yhdessä LVI-suunnittelijan, urakoitsijan ja säädöistä vastaavien tahojen kanssa.
    • Kyllä
    • Ei
    Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on asianmukaisesti laadittu. Käytön aikaiset riskit on kartoitettu ja ne on huomioitu käyttö- ja huolto-ohjeessa.
    • Kyllä
    • Ei
    Käyttäjien ja huoltohenkilökunnan perehdytys on toteutettu.
    • Kyllä
    • Ei
    Käyttäjien ja huoltohenkilökunnan perehdytys on toteutettu.
    • Kyllä
    • Ei
    Kosteudenhallintaselvityksen mukaista toimintamallia ja kosteudenhallintasuunnitelmaa on noudatettu.
    • Kyllä
    • Ei
    Tarvittavat toimet onnistuneen kosteudenhallinnan toteutumiseksi on toteutettu.
    • Kyllä
    • Ei
    Rakennuksen kosteustekniseen toimivuuteen liittyvät olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät.
    • Kyllä
    • Ei
    Lisätietoa
     Allekirjoitukset
      Kokeile pohjan täyttämistä

      Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

      Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

      Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

      Tarkastusraportti 4/4: kosteudenhallinnan laadunvarmistusketju on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!