Asiakashankinta osana toiminnanohjausjärjestelmää

Easoft KodinPro on verkkopalvelu, jonka avulla yrittäjä ja asiakas löytävät toisensa. Asiakas voi jättää palveluun työpyyntöjä, jotka tulevat automaattisesti näkyviin yrittäjän Easoftiin.

Etusivu / Easoft ERP / Ominaisuudet / Asiakashankinta

KodinPro on verkkosovelluspalvelu, jonka avulla yrittäjä ja asiakas löytävät toisensa. Täydellisen integraation ansiosta saatte Kodinpron käyttöönne Easoftin asiakkaana. Toiminnanohjausjärjestelmään integroitu asiakashankintajärjestelmä helpottaa myös asiakas- ja tilaushallintaa.

Asiakashankinta on välttämätöntä yritystoiminnan kannalta

Asiakashankinta on yritystoiminnan edellytys. Sillä on kuitenkin kustannuksensa: markkinointi ja myynti maksavat.

Viimeisten vuosien aikana kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut. Siinä, missä ennen remontille valittiin tekijä sanomalehti-ilmoituksen perusteella, nyt monet asiakkaat selailevat netissä läpi vaihtoehtoja ja jättävät tarjouspyyntöjä useille tekijöille.Se tarjoaa mahdollisuuksia niin asiakkaille kuin yrittäjille – toisaalta kilpailuttaminen ja lukuisten tarjouspyyntöjen jättäminen voi tuntua kuluttajasta työläältä.

Toimiva asiakashankintajärjestelmä, joka tuo asiakkaat ja yrittäjät yhteen, säästää parhaassa tapauksessa kaikkien osapuolien aikaa ja rahaa.

Palvelu, josta kaikki hyötyvät – näin se toimii

KodinPro on Easoftin asiakkaille ilmainen verkkosovellus, jonka kautta asiakkaat voivat etsiä työlleen tekijän. KodinPron kautta voi kilpailuttaa niin yksittäiset, pienet asennustyöt kuin isommat remontit ja muut urakat. Palvelu on kuluttajille ilmainen, joten kynnys sen käyttämiseen on hyvin matala.

Asiakkaan hyödyt

KodinPro tarjoaa asiakkaalle potentiaaliset vaihtoehdot urakan tekemiseen sen perusteella, mitkä yrityksistä tarjoavat kyseistä palvelua ja kenen kalenteriin urakka mahtuu. Asiakas voi tilata tekijän haluamalleen ajankohdalle tai vaihtoehtoisesti tehdä KodinProlla tarjouspyynnön valitsemilleen yrityksille.

KodinPro toimiii sekä verkkoselaimessa että sovelluksena, ja se on kuluttajille ilmainen. Asiakkaan näkökulmasta on etu, että asennustyön tai muun urakan voi kilpailuttaa kätevästi yhdellä kertaa, eikä useisiin yrityksiin tarvitse olla erikseen yhteydessä.

Yrityksen hyödyt

KodinProhon voi asettaa vapaiksi ajankohdiksi sellaiset, jolloin tilaustöitä on mahdollista ottaa vastaan kyseisen järjestelmän kautta. KodinPron kautta yritys saa sekä tarjouspyyntöjä että tilauksia.

Täydellinen integrointi Easoft ERP -toiminnanohjausjärjestelmään helpottaa tiedonsiirtoa niin asiakkaan ja yrityksen välillä kuin yrityksessä sisäisesti. KodinPron kautta tullut tilaukset tulevat suoraan toiminnanohjausjärjestelmään, minkä seurauksena niiden hallinta ja toteutus on yksinkertaista.

Asiakashankinnasta asiakashallintaan

Asiakashankinnan lisäksi asiakashallinnalla on merkitystä. Mitä paremmin asiakassuhteita hoidetaan, sitä helpompaa on uusien asiakkaiden hankinta, mahdollisten reklamaatioiden hoitaminen ja lisämyynnin tekeminen.

Asiakashallinta on myynti- ja asennustyön lisäksi asiakastietojen asianmukaista ja tietoturvallista säilytystä. Toimiva asiakashallintajärjestelmä, eli CRM-järjestelmä, tukee asiakaspalvelua sekä helpottaa yrityksen sisäistä tiedonkulkua.

Kun asiakashankinta ja asiakashallinta toimivat saman järjestelmän kautta, tietoja ei tarvitse syöttää useita kertoja, tietoturva ei vaarannu ja virheiden mahdollisuus pienenee.

Esittelemme toiminnallisuudet maksutta

Etädemossa esittelemme teille toiminnallisuudet ja käymme läpi miten ohjelmistomme voisivat tehostaa teidän liiketoimintaanne.