LVI- ja sähköalan toiminnanohjausjärjestelmä

Parempaa tulosta lvi- ja sähköalan toiminnanohjausjärjestelmällä

Easoft on helppokäyttöinen toiminnanohjausjärjestelmä lvi- ja sähköalan yrityksille. Easoftilla hoidat kaiken tarjouslaskennasta laskutukseen. Pilvipalveluna toimivaa järjestelmää voit käyttää puhelimella tai tietokoneella koska tahansa.

Haluamme tarjota käyttöösi helppokäyttöisen ohjelman, jossa sinulla on kaikki talotekniikka-alan liiketoiminnan ohjaamisen ja hallintaan tarvittavat työkalut yhdessä paketissa ja näiden lisäksi kattava raportointi ja mittaristot liiketoiminnan seurantaan. Näin saat käyttöösi työkalun, joka auttaa tekemään tulosta.

Ennen jouduin tekemään viikonloppuisin 6-7 tuntia toimistotöitä. Nyt pystyn hoitamaan samat työt Easoftilla noin 20 minuutissa.

Teemu Cederqvist
Hero-sähkö Oy

Easoftissa on mahdollista hyödyntää monivalintoja ja valmiita vastausvaihtoehtoja, jotka sujuvoittavat ja nopeuttavat dokumentin täyttämistä. Asennustiimimme on omaksunut nopeasti Easoftin käytön.

Jani Karvonen
Hesatek Oy

Meillä Easoft on käytössä tosi laajasti, siellä on kaikki asiakashallinnasta ja tarjouslaskennasta, kalenterien hallintaan ja laskutukseen. Lisäksi on integraatio taloushallintoon ja verkkokauppaan, josta voi suoraan varata ajan asennuskalenteriin.

Mikaela Kokko
Wirmax Oy

Jokainen yrittäjä tekee päätöksiä ja ne on tehtävä juuri sen tiedon varassa mitä on saatavilla. Toiminnanohjausjärjestelmä on tarjonnut meille erinomaisen alustan tiedolle, tuonut varmuutta päätöksentekoon ja auttanut tekemään tulosta.

Pekka Nikki
Taloturva Oy

Asiakaskokemuksia

 

Sähköinen dokumentointi tehostaa merkittävästi lvi- ja sähköalan liiketoimintaa

Easoftin kautta saatte käyttöönne tehokkaan työkalun työmaiden dokumentointiin ja dokumenttien hallintaan – Easoft Docsin.

Manuaalinen kirjaaminen paperille voi johtaa siihen, että tärkeäkin kirjaaminen jää tekemättä. Henkilöstöllä menee liikaa aikaa fyysisten asiakirjojen kanssa, mikä aiheuttaa turhaa stressiä työpaikalla. Paperinen asiakirja ei aina tee vaikutusta myöskään asiakkaaseen ja lomakkeet katoavat usein. Dokumentointi on aikaa vieviä ja haasteellisia – ellei käytä Easoft Docsin kaltaista sovellusta.

Toimiva dokumentointi on olennaista myös taloushallinnon näkökulmasta. Etenkin yritystoiminnan kasvaessa tai laajentuessa raporttien ja pöytäkirjojen määrä kasvaa. Tällöin on olennaista saada laskutukseen liittyvät dokumentit laskutukseen heti – jotta laskut eivät keräänny pinoksi pöydälle ja yrityksen kassa vaarannu.

Dokumenttikansioiden jako-ominaisuus lisää yrityksen läpinäkyvyyttä ja parantaa samalla sekä työntekijä- että asiakastyytyväisyyttä,

Yleensä dokumentit eivät jää pelkästään dokumentin tekijän haltuun, vaan on tarve jakaa pöytäkirjoja ja raportteja esimerkiksi myös asiakkaalle, laskutukseen ja työnjohtoon. Easoft Docsilla tämä onnistuu helposti ja nopeasti.

Työkalut lvi- ja sähköalan huolto-, keikka- ja urakointiliiketoiminnan hallintaan yhdessä paketissa:

Huolto

Huolto- ja keikkaliiketoiminnassa Easoft kalenteri tekee tuotannon suunnittelusta helppoa ja tehokasta. Kohteessa ollessasi voit syöttää työhön käytetyt tunnit ja matkat, sekä lisätä tarvikkeet suoraan tukkurin tilausvahvistukselta tai tuoterekisteristä.

Lopuksi voit täyttää työstä pöytäkirjat sähköisesti, liittää mukaan valokuvat ja ottaa asiakkaalta kuittauksen tai lähettää raportin sähköpostiin. Kun keikka on valmis voidaan se laskuttaa nappia painamalla. Ohjelma tekee automaattisesti keikasta kannattavuuslaskelman, laskee tekijän palkan ja lisää tuloksen mittaristoihin ja raportteihin liiketoiminnan seurantaa varten.

Urakointi

Easoftin monipuolinen osiokohtainen tarjouslaskenta, tukkureiden ja tavarantoimittajien hinnastot, tuoterakenteet ja laskentarekisterit mahdollistavat, että hinnoittelu ja tarjous voidaan laatia suoraan Easoftissa. Kun tarjous hyväksytään, voidaan se muuttaa tilaukseksi nappia painamalla.

Työmaa voidaan aikatauluttaa tekijöille suoraan kalenteriin, jolloin tekijät saavat tiedon tehtävästä työstä omaan puhelimeen. Ostolaskut ja tuntikirjaukset kohdistuvat automaattisesti tilaukselle, lisätyöt voidaan hoitaa lisätarjouksilla tai lisätyöpöytäkirjalla suoraan työmaalla.

Työmaiden dokumentaatio voidaan jakaa omiin kansioihin ja kansioita voidaan jakaa kolmansien osapuolien nähtäväksi. Dokumenttien täyttäminen voidaan hoitaa suoraan sähköisesti työmaalta, älypuhelimella tai tabletilla. Ohjelmiston liiketoiminnan mittarit auttavat sinua seuraamaan operatiivista kannattavuutta esim. asentajakohtaisesti.

Laskutus on helppo tehdä muutamaa nappia painamalla koska tiedot työmaalta siirtyvät laskulle automaattisesti. Talouseurannan kautta voit seurata kohteen kannattavuutta isossa kuvassa tai pilkkoa se tarkempaa seurantaa varten litteroiksi.

Tutustu tarkemmin Easoftin ominaisuuksiin tästä.


 • Tarjouslaskenta

  Tarjouslaskenta on yrityksen kannattavuuden peruskivi. Easoftin tuoterekisterit, tuoterakenteet, osiot ja massojen tuonti tekevät hinnoittelusta nopeaa, tarkkaa ja määrämuotoista. Ohjelmassa on valmiit muokattavat tarjouspohjat ja lomake-editori, jonka avulla voitte rakentaa tarjouspohjasta juuri teidän näköisen. Easoftissa voit siis laskea hinnan, syöttää urakan kuvauksen ja lisätiedot, liittää mukaan sopimusehdot ja esitteet ja lopulta lähettää koko paketin asiakkaalle suoraan sähköpostiin. Koko prosessi yhdessä ohjelmassa.

  Lue lisää

 • Tuoterakenteet

  Oikein laskettu tarjous on lähtökohta kannattavassa liiketoiminnassa. Easoft tarjouslaskennan tuoterakenteet tekevät tarjouslaskennasta tarkkaa, yhdenmukaista ja määrämuotoista. Näiden avulla varmistat, että myyjät laskevat tarjoukset oikein. Rakenteet myös helpottavat ja nopeuttavat isojen urakoiden laskemista. Rakenteiden luominen ja päivittäminen on yksinkertaista ja jokainen yritys voi rakentaa itselleen omiin tarpeisiin sopivat rakenteet.

  Lue lisää

 • Projektinhallinta

  Toimiva projektinhallinta säästää aikaa, helpottaa työnjakoa ja pitää kaikki osapuolet ajan tasalla projektin etenemisestä. Easoft on monipuolisuutensa ansiosta erinomainen työkalu projektinhallintaan. Easoftin avulla voit: suunnitella aikataulut, määritellä työvaiheille tekijät, seurata töiden edistymistä, kohdistaa laskut projekteille, laskuttaa, seurata projektin dokumentteja ja päivittää niitä, sekä seurata projektin kannattavuutta halutessasi hyvinkin yksityiskohtaisesti.

  Lue lisää

 • Aikataulutus ja resursointi

  Kun työmaita on käynnissä useampia yhtä aikaa, voi työmaiden aikataulutus ja resursointi olla aikamoinen palapeli. Ylimääräisiä haasteita tuo se, kun yhden työmaan aikataulu venyy ja pitkittää seuraavan alkamista. Easoftin tilauskalenteri on vastaus aikataulutuksen ja resursoinnin haasteisiin. Sen avulla siirrät tilauskannan listanäkymästä visuaaliseen muotoon kalenteriin ja seuraat eri tunnisteilla tilausten etenemistä. Kalenterit tekevät tuotannon suunnittelusta tehokasta ja tarkkaa ja auttavat hallitsemaan isompaa tilauskantaa.

  Lue lisää

 • Dokumentointi ja pöytäkirjat

  Sähköinen dokumentointi tekee lomakkeiden täyttämisestä ja työn dokumentoinnista helppoa ja laadukasta. Easoft Docs dokumentointityökalussa saat käyttöösi dokumenttikirjaston, lomake-editorin, pilvipalvelun dokumenttien tallentamiseen, sekä työkalut, joilla dokumentteja on helppo täyttää suoraan työmaalla mobiilisti. Jokainen täytetty dokumentti tallentuu oikean tilauksen taakse ja oikeaan kansioon. Lisäksi kansiota voidaan jakaa asiakkaan nähtäville. Työkalu tekee dokumentoinnista helppoa, säästää työaikaa, parantaa laatua ja helpottaa laadunvalvontaa.

  Lue lisää

 • Liiketoiminnan mittarit

  Kirjanpidon ja liiketoiminnan tunnusluvut ovat olennaisia liiketoiminnan seuraamisessa ja päätöksenteossa. Oikeanlaiset mittarit ja raportit antavat tärkeää tietoa yrityksen tai sen osa-alueen toiminnasta ja kehityssuunnasta. Easoft ERP -toiminnanohjausjärjestelmässä saatte käyttöönne kattavat raportit ja mittaristot niin myynnin, asennuksen kuin kannattavuuden seurantaan. Tunnusluvut voi myös ottaa raportteina ulos ja toimittaa esimerkiksi kirjanpitäjälle.

  Lue lisää

 • Verottajailmoitukset

  Suomessa rakennusalan yritysten on annettava verottajalle urakka- ja työntekijäilmoitukset. Nykyisen ohjeistuksen mukaan yli 15 000 euron urakoista on tehtävä säännöllisesti verottajailmoitukset. Easoft ERP -toiminnanohjausjärjestelmä helpottaa ja nopeuttaa verottajailmoitusten antamista. Omien työntekijöiden työtunnit saadaan tuntikirjausten kautta. Aliurakoitsijat sen sijaan kirjaavat työaikansa kirjautumalla erillisen linkin kautta työmaalle sisään ja työmaalta ulos. Raportin saa Easoftista ulos oikeassa muodossaan.

  Lue lisää

 • Työajanseuranta

  Toimiva työajanseuranta on tärkeä osa liiketoiminnan hallintaa. Easoft työajanseuranta on helppokäyttöinen mobiilityökalu tuntien ja korvausten kirjaamiseen. Työkalu antaa tarkat tiedot toteutuneista tunneista, matkakuluista ja korvauksista ja näiden pohjalta saadaan tiedot palkanlaskentaan, laskutukseen ja kannattavuudenseurantaan. Työajanseuranta antaa myös työkalut työmaiden läpimenoaikojen ja työntekijöiden tuottavuuden seurantaan.

  Lue lisää

Saisinko esitellä Easoftia?

30 minuutin maksuttomassa etäpalaverissa esitten Easoftin toiminnallisuudet ja käymme yhdessä läpi miten Easoft voisi tehostaa teidän liiketoimintaanne.

Palaverin aikana saat selkeän kuvan miten voisit parhaiten hyödyntää Easoft-toiminnanohjausjärjestelmää ja missä kohtaa voisit sen avulla selkeimmin tehostaa ja helpottaa liiketoimintaasi.

Varaa maksuton etäpalaveriaika oheisella lomakkeella tai soittamalla alta löytyvään numeroon.

Etäpalaverissa esittelin Easoftin toimintaa sinulle henkilökohtaisesti verkon välityksellä.

Juha Limma

Juha Limma

Myynti

0400 321 551

juha.limma@easoft.fi

Varaa maksuton esittely tästä

Täytä yhteystietosi alle, niin otamme sinuun mahdollisimman nopeasti yhteyttä sopiaksemme tarkemman ajankohdan etädemolle. Etädemo on 100% maksuton eikä sido sinua mihinkään.

Easoft Oy / Toiminnanohjausjärjestelmän valinta asennusliiketoimintaan - mitä ottaa huomioon?

TOIMINNANOHJAUS­JÄRJESTELMÄN VALINTAOPAS 2023:

Lataa uudistunut opas maksutta!

Kirjoitimme oppaan siitä, mitä tulee ottaa huomioon toiminnanohjausjärjestelmää valittaessa asennusliiketoimintaan. Laitoimme oppaan jakoon maksutta, lataa siis omasi ja vältä yleisimmät virheet toiminnanohjausjärjestelmän valinnassa!

Testaa tästä miten helppoa sähköinen dokumentointi on