Liiketoiminnan mittarit toiminnan kehittämisen tukena

Easoftin monipuoliset liiketoiminnan mittarit ja kattava raportointi tekevät liiketoiminnan tärkeiden tunnuslukujen seuraamisesta helppoa ja automaattista.

Etusivu / Easoft ERP / Ominaisuudet / Liiketoiminnan mittarit

Easoft ERP -toiminnanohjausjärjestelmässä saatte suoraan nähtäväksenne ja tarkasteltavaksenne useita liiketoiminnan mittareita niin myyntiin kuin asennukseen liittyen. Tunnusluvut voi myös ottaa raportteina ulos ja toimittaa esimerkiksi kirjanpitäjälle.

Lue ja tulkitse mittareita Easoftissa

Easoft tuottaa liiketoimintaan liittyviä mittareita, joita ovat esimerkiksi projektikohtainen kannattavuusseuranta, laskutusasteet, kateprosentit, myynnin mittarit ja asennuksen tunnusluvut.

Mittarinäkymä on hyvin selkeä – Easoftissa saatte nähtäväksenne paitsi lukuja myös erilaisia diagrammeja ja muita havainnollistavia kaavioita.

 

Mittareita voi suodattaa esimerkiksi myyjäkohtaisesti ja valita eri ajanjaksoja (kuten kuluva vuosi, kuluva tilikausi, viimeiset 30 päivää). Hinnat voi asettaa näkymään joko verollisena tai verottomana, ja myynnin mittarit voi luokitella tilaustyypeittäin.

Liiketoiminnan mittarit voi asettaa kokonaan nähtäväksi kaikille yrityksen työntekijöille, tai vaihtoehtoisesti näkyvyyttä voi rajoittaa: on esimerkiksi mahdollista asettaa myyjien nähtäväksi ainoastaan myyntiin liittyvät mittarit.

Liiketoiminnan mittarit kertovat yrityksen nykytilasta ja suunnasta

KPI-mittarit, eli yrityksen kannalta olennaiset liiketoiminnan tunnusluvut, seuraavat liiketoiminnalle tai esimerkiksi yksittäiselle tiimille asetettujen tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tilannetta. Lyhenne KPI tulee englannin kielen sanoista Key Performance Indicator, ja jokainen yritys voi määritellä toiminnalleen olennaiset mittarit itse.

Mittareiden määrittäminen ja seuraaminen on olennaista kehittymisen ja liiketoiminnan kasvattamisen kannalta.

Luvut kertovat rehellisesti suunnasta, onnistumisista ja heikkouksista. On kuitenkin olennaista pyrkiä näkemään lukujen taakse – vasta oikeanlainen ja riittävän perusteellinen mittareiden tulkinta voi viedä liiketoimintaa eteenpäin. Toisaalta selkeä ja helposti luettava mittaristo näyttää suunnan ja olennaiset seikat myös säännöllisillä ja nopeilla tsekkauksilla.

Miten mittareita voi hyödyntää?

  • Myyjää todennäköisesti motivoi nähdä lukuja, jotka kertovat työn tuloksista. Myynnin mittareiden tarkasteleminen helpottaa myyjän työtä ja ohjaa tekemään myyntiä tavalla, joka todennäköisimmin tuottaa hyviä tuloksia. Näiden perusteella myös uusien myyjien kouluttaminen ja perehdyttäminen on helpompaa.
  • Tarvikkeiden ja raaka-aineiden hinta voi vaihdella merkittävästi lyhyessäkin ajassa. Tunnuslukujen avulla voi tarkastella, miten hintakehitys vaikuttaa esimerkiksi katteeseen.
  • Työnjakoa ja työn jaksottamista voi muuttaa liiketoiminnan mittareiden perusteella. Jos lukujen perusteella voi nähdä esimerkiksi selvää kausivaihtelua tai muutoksia asiakkaiden ostokäyttäytymisessä, toimintaa kannattaa suunnitella sen mukaan.
  • Asennuksen tunnusluvut, kuten asennustyön keskimääräinen kesto, helpottavat urakoiden hinnoittelua ja tilausten hallintaa. Asennustyön tunnuslukujen perusteella työtä voi myös tarvittaessa pyrkiä kehittämään ja nopeuttamaan.

Esittelemme toiminnallisuudet maksutta

Etädemossa esittelemme teille toiminnallisuudet ja käymme läpi miten ohjelmistomme voisivat tehostaa teidän liiketoimintaanne.