Verottajailmoitukset – Easoftista ilmoitusten aineistot oikeassa muodossaan

Easoft toiminnanohjausjärjestelmä helpottaa ja nopeuttaa verottajailmoitusten antamista. Ohjelmassa on valmiit työkalut työntekijä- ja urakkailmoitusten tekemiseen.

Etusivu / Easoft ERP / Ominaisuudet / Verottajailmoitukset

Helpota ja yksinkertaista verottajailmoitusten antamista

Easoft ERP -toiminnanohjausjärjestelmän avulla helpottaa ja yksinkertaistaa verottajailmoitusten antamista. Ilmoittajan kannalta on olennaista, että tarvittavat tiedot on kätevästi saatavilla silloin, kun ilmoitus tulee antaa. Työntekijöiden tekemät tuntikirjaukset ja aliurakoitsijoiden kirjaamat urakkatiedot saa oikeassa muodossa raporttina ulos verottajaa varten.

Rakennustyöhön liittyviä verottajailmoituksia ovat rakentajailmoitus, urakkailmoitus ja työntekijäilmoitus. Näistä ensimmäinen, rakentajailmoitus, koskee ainoastaan kotitalouksia. Rakennusalan yrityksiä koskevat verottajailmoitukset ovat urakka- ja työntekijäilmoitus.

Toiminnanohjausjärjestelmä helpottaa verottajailmoitusten tekemistä

Easoft ERP -toiminnanohjausjärjestelmä helpottaa ja nopeuttaa verottajailmoitusten antamista. Omien työntekijöiden työtunnit saa tuntikirjausten kautta. Aliurakoitsijat sen sijaan kirjaavat työaikansa kirjautumalla erillisen linkin kautta työmaalle sisään ja työmaalta ulos.

Raportin saa Easoftista ulos oikeassa muodossaan, ja tämän jälkeen raportti tulee vain toimittaa Verohallinnolle oikeaan aikaan. Tietoja voi ilmoittaa sähköisesti OmaVerossa tai tarvittaessa paperilla.

Lue lisää blogistamme!

Urakkailmoitus

Verottaja edellyttää urakkailmoituksen antamista siinä tapauksessa, että yritys ostaa toiselta yrityksellä rakennustöitä. Näitä ovat muun muassa rakennustelineiden pystytys- ja purkutyö, työvoiman vuokraus rakennustöitä varten sekä talon rakentaminen ja siihen liittyvä asennus- tai purkutyö. Rakentamispalveluiksi luetaan myös LVI- ja sähkötyöt.

Urakan tiedot tulee ilmoittaa verottajalle, kun yksittäisen urakkasopimuksen arvonlisäveroton arvo on yli 15 000 euroa. Urakkatiedot voi ilmoittaa joko työmaa- tai sopimuskohtaisesti. Ilmoitettavia urakkatietoja ovat muun muassa urakan kesto ja hinta sekä tiedonantovelvollisen ja urakoitsijan yhteystiedot.

Tiedonantovelvollisuus alkaa, kun urakka alkaa tai kun siitä maksetaan ennakkomaksu. Urakkatietojen antamista tulee jatkaa niin, että ilmoitus annetaan jokaiselta kuukaudelta, jonka aikana urakoitsija laskuttaa työstä.

Työntekijäilmoitus

Rakennustyömaan päätoteuttajan tai pääurakoitsijan velvollisuus on ilmoittaa työmaalla työskentelevien tiedot Verohallinnolle. Mikäli työmaalle ei ole nimetyt erillistä pääurakoitsijaa tai päätoteuttajaa, työmaan rakennuttaja on ilmoitusvelvollinen.

Tiedot tulee ilmoittaa, kun urakoiden arvonlisäveroton kokonaisarvo on yli 15 000 euroa ja kun työmaalla työskentelee samanaikaisesti tai viivytyksettä peräkkäin useampi kuin yksi yritys.

Tiedot tulee antaa kaikista työmaalla työskentelevistä työntekijöistä – myös niistä, jotka eivät tee rakennustyötä vaan joiden työ liittyy urakkaan muulla tavoin. Tietoja ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa vierailijoista, viranomaisista tai henkilöistä, jotka kuljettavat työmaalle tavaraa.

Ensimmäinen työntekijäilmoitus tulee antaa, kun työt rakennustyömaalla alkavat. Tietojen antamista on jatkettava kuukausittain niin, että ilmoituksen pitää olla Verohallinnolla kohdekuukautta toisena seuraavan kuukauden viidentenä päivänä.

Esittelemme toiminnallisuudet maksutta

Etädemossa esittelemme teille toiminnallisuudet ja käymme läpi miten ohjelmistomme voisivat tehostaa teidän liiketoimintaanne.