Projektinhallinta – toimiva työkalu työmaiden organisointiin ja seurantaan

Easoftin projektinhallinnassa hallitset yhdellä näkymällä koko projektin ja seuraat projektin taloutta, tuntikirjauksia ja dokumentaatiota, sekä hallitset laskutusta ja aliurakoitsijoita.

Etusivu / Easoft ERP / Ominaisuudet / Projektinhallinta

Projektinhallinta koostuu suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta, lopetuksesta ja jälkiarvioinnista. Se on työn organisoimista ja hallintaa. Onnistuneen projektinhallinnan seurauksena urakka pysyy aikataulussa ja budjetissa, ja työn sisältö ja laatu ovat sitä, mitä on sovittu.

Easoftilla projektinhallinta tapahtuu kuin itsestään – keskeiset ominaisuudet

Kun Easoftin tarjouslaskentatyökalulla tehty tarjous hyväksytään, se muuttuu tilaukseksi automaattisesti. Tilauksen tiedot ovat järjestelmässä valmiiksi – niitä ei siis tarvitse kirjata enää uudestaan. Tilauksen aikataulutus ja resursointi käy kätevästi tilauskalenterimme avulla.

Tilauksen etenemistä on helppo seurata. Kun asentaja saa työvaiheen tehtyä, hän merkkaa sen valmiiksi järjestelmään. Kaikki työvaiheet dokumentoidaan toiminnanohjausjärjestelmän dokumentointityökalulla, ja sen seurauksena kaikki tärkeä tieto tulee kirjattua kuin itsestään.

Easoftissa kaikki ostolaskut kohdistuvat automaattisesti oikeille tilaukselle, minkä ansiosta niiden katteiden ja kannattavuuden seuranta sekä ostorivien siirtäminen riveiksi myyntilaskulle on helppoa. Kohteen kannattavuuden seuranta käy kätevästi laskutuksen ja tuntikirjauksien perusteella. Toteutunutta kannattavuutta voi verrata helposti ennustettuun kannattavuuteen.

Kun kohde on kokonaisuudessaan valmis ja urakka laskutettu, se arkistoidaan järjestelmään.

Miksi toimiva projektin­hallinta­työkalu on tärkeä?

Projektinhallinta on vaativaa ja edellyttää monien lankojen käsissä pitämistä yhtä aikaa. Mitä vähemmän varsinaiseen projektinhallintaan menee aikaa ja mitä enemmän ehtii keskittymään varsinaiseen ydintoimintaan, sitä kannattavampaa yritystoiminta todennäköisesti on.

Epäkäytännölliset, päällekkäiset tai muuten heikosti toimivat järjestelmät ovat omiaan hidastamaan tai hankaloittamaan projektinhallintaa. Hyvän projektinhallintatyökalun käyttäminen on helppoa myös työmaalla ja myös mobiililaitteessa.

Tyypillisiä projektinhallinnan haasteita

  • Työntekijöiden resursointi ja töiden aikatauluttaminen. Missä kenenkin kannattaisi olla milloinkin? Miten työmaat saa aikataulutettua niin, että kaikilla on sopivasti tekemistä ja työmaat eivät seiso?
  • Tiedon siirtäminen työntekijöiden sekä asiakkaan ja yrityksen välillä. Miten vältytään päällekkäiseltä ja turhalta dokumentointityöltä ja toisaalta varmistetaan, että kaikki olennainen tieto tulee kirjattua ylös?
  • Laskuttamisen haasteet. Mihin lisätöiden laskutus perustuu, ja miten käytetyt tarvikkeet ja välineet kirjataan ja laskutetaan?
  • Kannattavuuden seuranta. Jos olennaisia tietoja pitää saada eri järjestelmistä, kannattavuuden seuranta vie turhaa aikaa ja resursseja.

Millainen on hyvä projektinhallintatyökalu?

Projektin aikana on erittäin tärkeää, että kaikki tieto ja ideat dokumentoidaan koko ajan samaan järjestelmään. Jos eteen tulee ongelmia, laadukkaan ohjelman ansiosta niihin osataan puuttua ajoissa. Kun asiat on hoidettu jo alusta asti hyvin, myös projektin lopetus ja jälkiarviointi on helpompaa.

Olennaista on, että kaikki projektin vaiheet on hallittavissa samassa järjestelmässä. Hyvää, nykyaikaista projektinhallintatyökalua on helppo käyttää myös mobiililaitteella työmaalta käsin.

Esittelemme toiminnallisuudet maksutta

Etädemossa esittelemme teille toiminnallisuudet ja käymme läpi miten ohjelmistomme voisivat tehostaa teidän liiketoimintaanne.