Laskutus Easoftissa – luotettavasti ja täsmällisesti

Laskutustyökalut osana Easoftia tekevät laskuttamisesta helppoa ja nopeaa. Laskut voidaan lähettää ohjelmasta suoraan asiakkaalle tai kytkeä ohjelma rajapinnalla kirjanpito-ohjelmaan.

Easoftilla laskujen lähettäminen asiakkaalle onnistuu sähköpostilla, postitse tai rajapinnan kautta verkkolaskuna. Useimmat Easoftin asiakkaat laskuttavatkin rajapinnan kautta taloushallinto- ja laskutusohjelmista, joita ovat esimerkiksi Netvisor, Procountor, Maventa, Talenom ja Fennoa.

Lasku muodostuu Easoftissa automaattisesti

Lasku muodostuu Easoftissa automaattisesti joko maksuerätaulukon mukaan tai kun urakka merkitään valmiiksi. Laskuun voi liittää dokumentteja, kuten kuntoraportin tai lisätyöpöytäkirjan. Laskut, kuten tarjouspohjat ja dokumentit, räätälöidään yrityksenne ilmettä vastaavaksi värityksen ja esimerkiksi logon avulla.

Easoftin kautta laskun tilaa pääsee tarkastelemaan. Järjestelmässä maksun tila näkyy joko maksamattomana tai osittain tai kokonaan maksettuna, ja lisäksi järjestelmästä näkee, milloin maksusuoritukset on tehty. Mikäli laskun suoritus viivästyy, järjestelmän kautta voi toimittaa asiakkaalle muistutuksen.

Lisätöiden laskutus Easoftissa

Easoftilla lisätöiden ja tarvikkeiden laskutus on nopeaa, kun asentaja voi luoda tarvittavat laskurivit pääkäyttäjälle tarkistettavaksi. Kun lisätyötä tehdessä lisätyöpöytäkirja on tehty asianmukaisesti ja tallentunut oikean asiakkaan alle, sen voi liittää laskun liitteeksi.

Ostolaskut voi siirtää myyntilaskulle halutulla kateprosentilla

Kun kaikki ostolaskut tulevat Easoftiin, laskujen käsittely sekä kulurakenteen ja kannattavuuden seuranta on helppoa.

Easoftissa ostolaskut kohdistuvat automaattisesti kuluriveiksi oikean tilauksen alle, minkä ansiosta katelaskelmat täsmäävät ja laskujen edelleenlaskutus on yksinkertaista.

Easoftissa ostolaskut voi siirtää halutulla kateprosentilla suoraan myyntilaskulle. Tämä tarkoittaa sitä, että kun työntekijä tilaa tai noutaa tarvikkeita urakkaa varten, niiden hinta kohdennetaan loppuasiakkaalle ennakkoon määritellyllä kateprosentilla. Tarvittaessa laskurivit tai ostolaskut voi toimittaa esimerkiksi pääkäyttäjälle tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi.

Jos Easoft ERP -toiminnanohjausjärjestelmään on liitetty tukkuintegraatio, tukkuhinnastot päivittyvät järjetelmään päivittäin. Muussa tapauksessa hinnat syötetään ja päivitetään järjestelmään manuaalisesti.

Näin Easoft varmistaa laskutuksen sujuvuuden

  1. Lasku muodostuu Easoftissa automaattisesti joko maksuerätaulukon mukaan tai kun urakka merkitään valmiiksi. Näin laskutus ei vahingossa viivästy tai unohdu kokonaan.
  2. Laskujen tilannetta on helppo seurata. Tarvittaessa asiakkaalle voi laittaa muistutuksen maksamattomasta laskusta järjestelmän kautta.
  3. Lisätöiden ja tarvikkeiden laskutus on nopeaa, kun asentava voi luoda tarvittavat laskurivit ja liittää laskuun lisätyöpöytäkirjan.
  4. Kun ostolaskujen rivit kohdistuvat automaattisesti oikeille tilauksille, katelaskelmat täsmäävät ja laskurivien siirtäminen myyntilaskulle on yksinkertaista.
  5. Integraation ansiosta laskut kulkevat kirjanpitoon oikeaan aikaan ja oikealla tavalla.
  6. Laskut arkistoituvat järjestelmään automaattisesti, ja niitä voi selata ja tarkastella halutessaan myös jälkikäteen.

Rajapintaa pitkin kirjanpitoon

Taloushallintojärjestelmän integraation ansiosta laskut saa kätevästi kirjanpitoon ilman erillistä toimitusta. Tällä hetkellä taloushallintojärjestelmistä Maventa, Talenom, Netvisor, Procountor ja Fennoa on mahdollista integroida Easoftiin.

  

Esittelemme toiminnallisuudet maksutta

Etädemossa esittelemme teille toiminnallisuudet ja käymme läpi miten ohjelmistomme voisivat tehostaa teidän liiketoimintaanne.