Urakkapooli

Rakennusalalla alihankinnan hallinta on täynnä haasteita, jotka voivat hidastaa projekteja ja vaikuttaa kustannustehokkuuteen. Urakkapooli on innovatiivinen ratkaisu, joka tarjoaa alustan urakoiden hallintaan, parantaen kommunikaatiota ja tehokkuutta urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden välillä.

Tällä sivulla tutustutaan Urakkapoolin toimintaan ja hyötyihin pääurakoitsijalle.

Etusivu / Easoft ERP / Ominaisuudet / Urakkapooli

Aliurakoinnin tyypillisiä haasteita

Aliurakoitsijoiden myöhässä tulevat ja virheelliset laskut aiheuttavat pääurakoitsijalle lisätöitä, sekä viivästyksiä ja sekaannuksia taloudenhallinnassa. Tämä voi johtaa kassavirran ongelmiin sekä ali- että pääurakoitsijalla, puhumattakaan laskuttamatta jäävistä lisätöistä, jotka vaikuttavat molempien osapuolten kannattavuuteen.

Urakkapoolin ratkaisut

Urakkapooli integroituu saumattomasti Easoft-järjestelmään, mikä automatisoi monia manuaalisia prosesseja. Työnjohtaja voi käyttää aikansa tehokkaammin, kun laskutus, työn hyväksyntä ja sopimusprosessit ovat automatisoituja. Aliurakoitsija saa keskittyä oman työn tekemiseen, kun laskutus hoituu automaattisesti. Kaikki toiminnot, kuten urakoiden jakaminen ja hyväksyminen, töiden kirjaus ja laskutus, tapahtuvat Easoftissa. Tämä poistaa tarpeen kirjautua erillisiin järjestelmiin.

Toimintaperiaate

Aliurakoitsijat voivat poimia ja hyväksyä urakoita Easoftin urakkapoolista. Työnjohtaja voi myös tarjota urakkaa suoraan aliurakoitsijalle. Jokainen työ hyväksytetään asiakkaalla aliurakoitsijan toimesta. Työn valmistuttua lasku lähetetään automaattisesti pääurakoitsijalle

Laskutus

Laskut lähetetään joko suoraan laskutuspalvelun kautta tai kevytyrittäjäpalvelun kautta Easoftiin kirjattujen tietojen perusteella. Lasku kohdistuu automaattisesti oikealle tilaukselle Easoftissa, mikä eliminoi virheet ja viivästykset.

Hyödyt pääurakoitsijalle

 • Urakat helposti jakoon aliurakoitsijoille Toimituskalenteriin integroidun urakkapoolin kautta
 • Tilauskohtaiset urakkasopimukset aliurakoitsijan kanssa
 • Urakkapooli sopii suoraan Easoftin nykyprosessiin
 • Vähentää työnjohtajien työtä merkittävästi!
 • Työmaan luovutus asiakkaalle aliurakoitsijan toimesta
 • Vähentää epäselvyyttä työsuhteen muodosta

Hyödyt aliurakoitsijalle

 • Keskity työn tekemiseen!
 • Rahat ajoissa tekijän tilille
 • Helppo mobiilikäyttöliittymä, jossa on kaikki urakoiden valitsemisesta laskutukseen
 • Automatisoitu laskutus
  • laskutuspalvelun kautta
  • kevytyrittäjäpalvelun kautta
 • Vähentää epäselvyyttä työsuhteen muodosta

Kustannukset ja Hyödyt

Urakkapoolin käyttöön liittyvät kulut ovat suhteellisen matalat verrattuna perinteisiin menetelmiin, ja ne koostuvat prosenttiosuudesta laskutuksesta riippuen käyttäjän roolista (kevytyrittäjä, y-tunnuksellinen aliurakoitsija, pääurakoitsija). Pääurakoitsijan osalta kustannukset ei muutu nykyisestä (hinta / aktiivinen Easoftin käyttäjä), mutta prosessit helpottuvat ja nopeutuvat.

Lopuksi

Urakkapooli tarjoaa ratkaisun moniin rakennusalalla esiintyviin haasteisiin. Sen avulla voidaan parantaa projektien kannattavuutta, nopeuttaa laskutusprosesseja ja vähentää manuaalista työtä, mikä vapauttaa resursseja muihin kriittisiin tehtäviin. Näin ollen Urakkapooli on arvokas työkalu nykyaikaiselle rakennusyritykselle, joka pyrkii tehostamaan toimintaansa ja parantamaan tulostaan.

Esittelemme toiminnallisuudet maksutta

Etädemossa esittelemme teille toiminnallisuudet ja käymme läpi miten ohjelmistomme voisivat tehostaa teidän liiketoimintaanne.