Aikataulutus ja resurssointi – aikatauluta ja resursoi työmaat Easoftissa

Easoftin kalenterityökalut tekevät aikataulujen suunnittelusta helppoa ja tuotannon johtamisesta tehokasta. Niiden avulla isonkin asennusorganisaation hallinta on helppoa.

Etusivu / Easoft ERP / Ominaisuudet / Aikataulutus ja resursointi

Hyvän ja toimivan työkalun ansiosta työmaat valmistuvat ajallaan, asentajilla ei ole liikaa työkuormaa ja kukaan ei odota tyhjänpanttina työmaan valmistumisen ja uuden alkamisen välissä. Toimivan aikataulutuksen ja resursoinnin seurauksena myös pitkän aikavälin suunnittelu helpottuu.

 

Näin aikataulutus ja resursointi toimii

Kun asiakas hyväksyy tarjouslaskentatyökalulla tehdyn tarjouksen ja se merkitään tilaukseksi, urakka tulee aikataulutettavaksi tilauskalenteriin automaattisesti. Työn kesto on määritelty jo tarjousvaiheessa, tilauksen aikataulutus on nopeaa ja saumatonta. Tarvittaessa urakan eri työvaiheet voi aikatauluttaa myös erikseen.

Työmaiden aikataulutusta helpottaa se, että Easoftissa on sekä asentaja- että työmaakohtaiset kalenterit. Halutessaan kaikkien asentajien kalenterit saa näkyviin yhtä aikaa, mikä auttaa kokonaistilanteen hahmottamista ja helpottaa urakoiden aikatauluttamista. Tarvittaessa urakan voi myös pilkkoa osiin ja työvaiheet aikatauluttaa eri asentajille.

Kun työmaa aikataulutetaan asentajalle, kohteen tiedot ja dokumentit tulevat asentajan näkyville Easoftissa.

Vinkkejä työmaiden aikataulutukseen

 1. Palatkaa menneeseen ja ennakoikaa tulevaa
  Ottakaa edellisestä sesongista tai toimikaudesta oppia. Perehtykää raportteihin ja käykää aikaisempia kausia läpi asentajien kanssa. Milloin on vuoden kiireisin aika? Tällä tavalla voitte valmistautua oikeilla toimenpiteillä tulevaan kiireeseen.
  Kerätkää tietoa ja dokumentoikaa kaikki tarpeellinen jatkoa varten. On hyvä, kun ei tarvitse muistella, millaisia tilauksia tulee missäkin vaiheessa ja millaiset työmaat todennäköisimmin eivät pysy aikataulussa. Tämä helpottaa sekä karkeampaa että yksityiskohtaisempaa resursointia ja aikataulutusta.
 2. Jaotelkaa työmaat
  Työmaat kannattaa jakaa sekä erilaisin tilaustyyppeihin että eri luokkiin esimerkiksi
  kiireellisyyden, koon ja tuottavuuden suhteen. Kiireellisyyden suhteen kannattaa olla yhteydessä asiakkaaseen: usein oletus on, että työ pitää hoitaa alta mahdollisimman pian. Monien asiakkaiden näkökulmasta toteutuksella ei kuitenkaan välttämättä ole kiire.
 3. Jakakaa vastuuta ja hoitakaa pois alta kaikki, minkä voi hoitaa heti
  Vastuut kannattaa jakaa ja nimetä selvästi. Tämän suhteen on olennaista pohtia, mikä on järkevää juuri teidän kannaltanne. Onko järkevämpää, että yksi henkilö huolehtii kaikkien työmaiden aikataulutuksesta? Vai onko hyvä, että tilauksen vastaanottaja aikatauluttaa kohteen heti tilauksen varmistuttua? Voi myös olla, että yrityksenne toimintaan sopii sellainen malli, että asentaja poimii omaan kalenteriinsa sopivat työmaat.
  Tärkeintä on, että jokainen tietää, mitä omalla vastuullaan on. Kaikki edellä mainitut tavat jakaa vastuuta onnistuvat Easoftin tilauskalenterin avulla.

Esittelemme toiminnallisuudet maksutta

Etädemossa esittelemme teille toiminnallisuudet ja käymme läpi miten ohjelmistomme voisivat tehostaa teidän liiketoimintaanne.