Automatisoitu asiakastyytyväisyystutkimus

Easoft - ZEF yhteistyön tuloksena Easoftissa on valmis toiminnallisuus asiakastyytyväisyyden tutkimiseen. Kysely lähtee automaattisesti asiakkaalle tekstiviestinä kun tilaus on merkitty valmiiksi.

Etusivu / Easoft ERP / Ominaisuudet / Asiakastyytyväisyystutkimus

Asiakkaan kokemus on arvokasta tietoa, jota ei kannata jättää hyödyntämättä. Asiakaskokemuksen hyödyntämisen seurauksena asiakastyytyväisyys kasvaa, kun kehitystä tehdään asiakkaiden toiveiden perusteella. Kun tuote on sitä, mitä asiakkaat toivovat, myyntiäkin on mahdollista tehdä enemmän.

ZEF-kyselytyökalulla asiakastyytyväisyystutkimus on helppo tehdä

Moni yritys haluaa johtaa ja kehittää toimintaansa asiakastyytyväisyyden perusteella. Se on kuitenkin haastavaa, jos siihen ei ole työkaluja.

Easoft ERP -toiminnanohjausjärjestelmään integroidulla, tekoälyyn perustuvalla ZEF-kyselytyökalulla asiakastyytyväisyyden mittaaminen on helppoa. Täysin automatisoidulla asiakastyytyväisyyspaketilla asiakaskokemuksen selvittäminen on helppoa sekä yrityksen että asiakkaan näkökulmasta.

Easoftin ja Zeffin yhdessä kehittämä asiakastyytyväisyyspaketti on saatavilla Easoftin asiakkaille.

ZEF – näin se toimii

  1. Kysely on valmis. Teidän ei tarvitse rakentaa kyselyä itse, vaan voitte ottaa sen käyttöön välittömästi. Halutessanne voitte toki muokata kyselyä tarpeenne mukaan.
  2. Kyselyprosessi on automatisoitu. Kun tilaus merkitään valmiiksi Easoftissa, asiakas saa automaattisesti tekstiviestillä pyynnön vastata asiakastyytyväisyyskyselyyn.
  3. ZEF-kyselyyn vastaaminen on helppoa ja mukavaa. Kysymykset ja niihin vastaaminen on loogista, ja kysely on optimoitu toimimaan mobiililaitteella.
  4. Saatte tarkkaa, tekoälyn tuottamaa dataa. Vastausten perusteella järjestelmä koostaa tietoa vahvuuksistanne ja kehityskohteistanne. Monipuolinen analyysi perustuu asiakkaiden vastauksiin, ja niitä voi tarkastella esimerkiksi tuote- tai asentajakohtaisesti. Tulokset voi jakaa näkymään sisäisesti haluamillenne henkilöille.
  5. Reklamaatiot tulevat tietoonne aikaisessa vaiheessa. Jos asiakkaanne ei ole tyytyväinen kokemukseensa, häneltä kysytään automaattisesti syytä tähän. Näin reklamaatiot saadaan tietoon pian. Hyvin hoidettu reklamaatio kääntyy useimmiten yrityksen eduksi.
  6. Tavoitatte potentiaalisia asiakkaita tyytyväisten asiakkaiden kautta. Kyselyn kautta asiakkailta voi pyytää sellaisten henkilöiden yhteystietoja, joille he suosittelisivat palvelua. Yhteystiedot ohjataan automaattisesti myyjille.
  7. Voitte tehdä lisämyyntiä vanhoille asiakkaille. Kyselyn perusteella saatte tietoa niistä tarpeista, joita palvelujanne jo ostaneilla asiakkaillanne on.
  8. Voitte lisätä yrityksenne näkyvyyttä ja vahvistaa positiivista julkisuuskuvaa. ZEF-kyselyn vastaajat ohjataan automaattisesti antamaan positiivisia arvioita Googleen. Positiivisilla Google-arvosteluilla on merkittävä positiivinen vaikutus Google-hakuihin ja asiakkaan ostopäätökseen.

Muidenkin Zeffin kyselyjen hyödyntäminen kannattaa

Asiakastyytyväisyystutkimuksen lisäksi saatte Easoftin asiakkaana myös muut kyselyt käyttöön. Valmiskyselyjä voi hyödyntää laajasti yrityksen eri prosessien kehittämisessä. Näitä ovat esimerkiksi markkinointikysely, työympäristön riskien arviointikysely ja työhyvinvointikysely.

Esimerkiksi työntekijöiden hyvinvoinnilla ja tyytyväisyydellä on olennainen merkitys yritykseen menstykseen ja julkisuuskuvaan. Hyvän työnantajamielikuvan ansiosta yrityksenne voi rekrytoida motivoituneita ja päteviä työntekijöitä.

Esittelemme toiminnallisuudet maksutta

Etädemossa esittelemme teille toiminnallisuudet ja käymme läpi miten ohjelmistomme voisivat tehostaa teidän liiketoimintaanne.