Easoft ERP

Easoft – toiminnanohjaus­järjestelmän ominaisuudet

Easoft-toiminnanohjausjärjestelmä helpottaa yritysten jokapäiväistä arkea – tarjouksen teosta töiden hallintaan,  dokumentointiin ja laskutukseen.

Ohjelmisto joka vapauttaa aikaa siihen mistä asiakas maksaa, sekä tehostaa liiketoimintaa ja mahdollistaa sen kehittämisen.

Pilvipalveluna toimivaa ohjelmistoa voi käyttää verkossa koska tahansa ja millä tahansa laitteella.

Kaikki ­liike­toiminnan hallintaan tarvittavat ohjelmat yhdessä paketissa


 • Aikataulutus ja resursointi

  Kun työmaita on käynnissä useampia yhtä aikaa, voi työmaiden aikataulutus ja resursointi olla aikamoinen palapeli. Ylimääräisiä haasteita tuo se, kun yhden työmaan aikataulu venyy ja pitkittää seuraavan alkamista. Easoftin tilauskalenteri on vastaus aikataulutuksen ja resursoinnin haasteisiin. Sen avulla siirrät tilauskannan listanäkymästä visuaaliseen muotoon kalenteriin ja seuraat eri tunnisteilla tilausten etenemistä. Kalenterit tekevät tuotannon suunnittelusta tehokasta ja tarkkaa ja auttavat hallitsemaan isompaa tilauskantaa.

  Lue lisää

 • Asiakashallinta (CRM)

  Asiakkaat ja asiakassuhteet ovat liiketoiminnan tärkein osa-alue. Toimiva asiakashallinta tukee myyntiä ja asiakaspalvelua sekä helpottaa yrityksen sisäistä tiedonkulkua. Easoftin helppokäyttöinen asiakashallintajärjestelmä eli CRM koostuu myyntiputkesta, asiakasrekisteristä ja tehtävienhallinnasta. Se käsittää asiakkuuden vaiheet tarjouspyynnöstä arkistointiin. Myyntiputki ja asiakasrekisteri toimivat limittäin – olennaista onkin, että kaikki tärkeä, asiakkuuksiin liittyvä tieto löytyy yhdestä paikasta.

  Lue lisää

 • Asiakashankinta

  Kun asiakashankinta toimii, on myynti helppoa ja tehokasta. Yhdistämään asiakkaita ja yrityksiä olemme rakentaneet Easoft KodinPro palvelun. KodinPro on verkkopalvelu, jonka avulla yrittäjä ja asiakas löytävät toisensa. Asiakas voi jättää palveluun työpyyntöjä, jotka tulevat automaattisesti näkyviin yrittäjän Easoftiin. Easoftin kautta voit tehdä asiakkaalle tarjouksen, lähettää tilausvahvistuksen ja lopulta laskuttaa työn. Koko prosessi on siis integroitu toiminnanohjausjärjestelmään.

  Lue lisää

 • Asiakastyytyväisyystutkimus

  Asiakastyytyväisyystutkimus antaa sinulle tarkan tiedon mitä asiakkaasi todella ajattelevat ja antaa sinulle mahdollisuuden reagoida nopeasti. Easoft – ZEF yhteistyön tuloksena Easoftissa on valmis toiminnallisuus asiakastyytyväisyyden tutkimiseen. Kysely lähtee automaattisesti asiakkaalle tekstiviestinä kun tilaus on merkitty valmiiksi. Tekoäly analysoi kyselyn tulokset, rakentaa teille raportin ja antaa nopeasti tiedon esim reklamaatioista. Lisäksi kysely kannustaa tyytyväisiä asiakkaita antamaan Google arvostelun.

  Lue lisää

 • Dokumentointi ja pöytäkirjat

  Sähköinen dokumentointi tekee lomakkeiden täyttämisestä ja työn dokumentoinnista helppoa ja laadukasta. Easoft Docs dokumentointityökalussa saat käyttöösi dokumenttikirjaston, lomake-editorin, pilvipalvelun dokumenttien tallentamiseen, sekä työkalut, joilla dokumentteja on helppo täyttää suoraan työmaalla mobiilisti. Jokainen täytetty dokumentti tallentuu oikean tilauksen taakse ja oikeaan kansioon. Lisäksi kansiota voidaan jakaa asiakkaan nähtäville. Työkalu tekee dokumentoinnista helppoa, säästää työaikaa, parantaa laatua ja helpottaa laadunvalvontaa.

  Lue lisää

 • Laskutus

  Laskutus on toiminto, jonka sujuvuus on yrityksen toiminnan kannalta erittäin keskeistä. Jos laskutus viivästyy, myös seuraavat ostot ja sitä myöten urakat voivat viivästyä. Laskutuksen on syytä olla mahdollisimman helppoa ja sujuvaa – sen seurauksena rahaliikenne kulkee oikeaan aikaan ja virheiltä vältytään. Easoftilla laskujen lähettäminen asiakkaalle onnistuu sähköpostilla, postitse tai rajapinnan kautta verkkolaskuna. Useimmat Easoftin asiakkaat laskuttavatkin rajapinnan kautta taloushallinto- ja laskutusohjelmista, joita ovat esimerkiksi Netvisor, Procountor Maventa ja Talenom.

  Lue lisää

 • Liiketoiminnan mittarit

  Kirjanpidon ja liiketoiminnan tunnusluvut ovat olennaisia liiketoiminnan seuraamisessa ja päätöksenteossa. Oikeanlaiset mittarit ja raportit antavat tärkeää tietoa yrityksen tai sen osa-alueen toiminnasta ja kehityssuunnasta. Easoft ERP -toiminnanohjausjärjestelmässä saatte käyttöönne kattavat raportit ja mittaristot niin myynnin, asennuksen kuin kannattavuuden seurantaan. Tunnusluvut voi myös ottaa raportteina ulos ja toimittaa esimerkiksi kirjanpitäjälle.

  Lue lisää

 • OP-rahoitus

  OP-rahoitus on nopea ja turvallinen rahoitusratkaisu, joka helpottaa asiakkaan ostopäätöstä ja lisää sitä kautta yrityksenne myyntiä. Easoft – OP rajapinnan ansiosta voit hoitaa koko rahoitusprosessin kokonaisuudessaan Easoftissa hakemuksesta laskutukseen.

  Lue lisää

 • Ostolaskujen käsittely

  Ostolaskujen käsittely on tärkeä osa yrityksen taloushallintoa ja niiden käsittelystä saadaan tärkeää tietoa kirjanpitoon ja kannattavuuden seurantaan. Ostolaskujen käsittely Easoft ERP -toiminnanohjausjärjestelmässä on kätevää: kaikki ostolaskut saadaan Easoftiin, jossa ne voidaan kohdistaa tilaukselle kokonaan tai osittain, tarkastaa, hyväksyä ja maksaa. Järjestelmää voi käyttää myös mobiililaitteella – näin ostolaskut kulkevat aina mukana, ja niitä on helppo tarkastella halutessaan myös työmaalla.

  Lue lisää

 • Palkka-aineisto

  Toimiva palkanlaskenta on tärkeä osa henkilöstön tyytyväisyyttä ja toimivaa hallintoa. Easoftiin voidaan mallintaa palkkojen seuranta kuukausi-, provisio-, tunti- ja urakkapalkoista. Easoftista saadaan kirjanpitäjälle valmis palkka-aineisto, joka integraatioiden ansiosta kelpaa maksatukseen sellaisenaan. Easoft tekee palkanlaskennasta tarkkaa ja tehokasta. Lisäksi palkkojen seuranta Easoftissa mahdollistaa tarkat raportit työntekijöiden tuottavuudesta.

  Lue lisää

 • Projektinhallinta

  Toimiva projektinhallinta säästää aikaa, helpottaa työnjakoa ja pitää kaikki osapuolet ajan tasalla projektin etenemisestä. Easoft on monipuolisuutensa ansiosta erinomainen työkalu projektinhallintaan. Easoftin avulla voit: suunnitella aikataulut, määritellä työvaiheille tekijät, seurata töiden edistymistä, kohdistaa laskut projekteille, laskuttaa, seurata projektin dokumentteja ja päivittää niitä, sekä seurata projektin kannattavuutta halutessasi hyvinkin yksityiskohtaisesti.

  Lue lisää

 • Sähköinen allekirjoitus

  Paperisten asiakirjojen ja dokumenttien allekirjoittaminen, postittaminen ja arkistointi on vaivalloista ja vanhanaikaista. Easoftissa on sisäänrakennettuna sähköinen allekirjoitus työkalu, jonka sopimuksien ja lomakkeiden allekirjoitukset voidaan hoitaa sähköisesti vahvaa tunnistautumista hyödyntäen. Sopimukset ja lomakkeet myös tallentuvat automaattisesti oikeaan paikkaan. Sähköinen allekirjoitus säästää aikaa ja vähentää vaivaa.

  Lue lisää

 • Tarjouslaskenta

  Tarjouslaskenta on yrityksen kannattavuuden peruskivi. Easoftin tuoterekisterit, tuoterakenteet, osiot ja massojen tuonti tekevät hinnoittelusta nopeaa, tarkkaa ja määrämuotoista. Ohjelmassa on valmiit muokattavat tarjouspohjat ja lomake-editori, jonka avulla voitte rakentaa tarjouspohjasta juuri teidän näköisen. Easoftissa voit siis laskea hinnan, syöttää urakan kuvauksen ja lisätiedot, liittää mukaan sopimusehdot ja esitteet ja lopulta lähettää koko paketin asiakkaalle suoraan sähköpostiin. Koko prosessi yhdessä ohjelmassa.

  Lue lisää

 • Tehtävienhallinta

  Toimiva tehtävienhallinta pelastaa turhalta huolelta ja stressiltä – sen ansiosta ei tarvitse muistella ulkoa, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä ja mitä itseltä tai toiselta on kenties jäänyt tekemättä. Parhaimmillaan käytännöllinen tehtävänhallintatyökalu vapauttaa resursseja, säästää aikaa ja vähentää stressiä. Easoftin tehtävienhallinnassa voit luoda tehtäviä asiakaskortille ja tilauksille tai määrittää nämä automaattisesti. Ohjelman etusivulta näet koosteena mitä tehtäviä on sinun vastuulla ja voit kuitata nämä hoidetuksi.

  Lue lisää

 • Työajanseuranta

  Toimiva työajanseuranta on tärkeä osa liiketoiminnan hallintaa. Easoft työajanseuranta on helppokäyttöinen mobiilityökalu tuntien ja korvausten kirjaamiseen. Työkalu antaa tarkat tiedot toteutuneista tunneista, matkakuluista ja korvauksista ja näiden pohjalta saadaan tiedot palkanlaskentaan, laskutukseen ja kannattavuudenseurantaan. Työajanseuranta antaa myös työkalut työmaiden läpimenoaikojen ja työntekijöiden tuottavuuden seurantaan.

  Lue lisää

 • Tuoterakenteet

  Oikein laskettu tarjous on lähtökohta kannattavassa liiketoiminnassa. Easoft tarjouslaskennan tuoterakenteet tekevät tarjouslaskennasta tarkkaa, yhdenmukaista ja määrämuotoista. Näiden avulla varmistat, että myyjät laskevat tarjoukset oikein. Rakenteet myös helpottavat ja nopeuttavat isojen urakoiden laskemista. Rakenteiden luominen ja päivittäminen on yksinkertaista ja jokainen yritys voi rakentaa itselleen omiin tarpeisiin sopivat rakenteet.

  Lue lisää

 • Varastonhallinta

  Varastonhallinta on olennainen osa toimivaa liiketoimintaa. Varasto, joka on sotkuinen tai jonka sisällöstä ja saldoista ei ole tietoa, hidastaa niin myynti- kuin asennustyötä ja rahaa sitoutuu väärään paikkaan. Easoft varastonhallinnasta voit seurata varastojesi saldoja, tapahtumia, varaston arvoa ja tilata lisää tarvikkeita. Hälytysrajojen ansiosta Easoft rakentaa sinulle valmiiksi ostoehdotukset tuotteista, jotka ovat loppumassa varastosta. Varastonhallinta kytkeytyy osaksi tuoterekisteri ja se päivittyy automaattisesti tilausten toimitusten perusteella.

  Lue lisää

 • Verottajailmoitukset

  Suomessa rakennusalan yritysten on annettava verottajalle urakka- ja työntekijäilmoitukset. Nykyisen ohjeistuksen mukaan yli 15 000 euron urakoista on tehtävä säännöllisesti verottajailmoitukset. Easoft ERP -toiminnanohjausjärjestelmä helpottaa ja nopeuttaa verottajailmoitusten antamista. Omien työntekijöiden työtunnit saadaan tuntikirjausten kautta. Aliurakoitsijat sen sijaan kirjaavat työaikansa kirjautumalla erillisen linkin kautta työmaalle sisään ja työmaalta ulos. Raportin saa Easoftista ulos oikeassa muodossaan.

  Lue lisää
Toiminnanohjausjärjestelmä on integroitavissa mm. seuraaviin järjestelmiin:

Yhdellä ohjelmalla helposti tarjoukset, tilaukset, aikataulutus, tuntikirjaus ja jälkilaskenta. Selkeä järjestelmä, joka on hyvin muokattavissa omiin tarpeisiin. Suosittelen!

Saija Pöyhönen

Peltisepänliike V. Pöyhönen Oy

Easoft-järjestelmän myötä paperityöt ovat vähentyneet huomattavasti, ja sen ansiosta on vapautunut aikaa moneen muuhun

Sanna Kauhanen

PT Energiaporaus Oy

Työajanseurannan helppous ja kohteiden kustannusseuranta ovat meille tärkeitä. Kokonaisuutena voin sanoa, että yrittäjäurallani sain viime kesänä pidettyä ensi kertaa kunnon kesäloman, niin paljon on Easoft helpottanut kokonaisuuden hallintaa.

Veikko Haapa-aho

Rakennusliike Haapa-Aho Ky

Easoft Oy / Toiminnanohjausjärjestelmän valinta asennusliiketoimintaan - mitä ottaa huomioon?

OPAS TOIMINNANOHJAUS­JÄRJESTELMÄN VALINTAAN

Lataa maksuton opas!

Kirjoitimme oppaan siitä, mitä tulee ottaa huomioon toiminnanohjausjärjestelmää valittaessa asennusliiketoimintaan. Laitoimme oppaan jakoon maksutta, lataa siis omasi ja vältä yleisimmät virheet toiminnanohjausjärjestelmän valinnassa!

Easoft Oy / Toiminnanohjausjärjestelmän valinta asennusliiketoimintaan - mitä ottaa huomioon?

Miksi vertailussa ollaan päädytty Easoftiin?

Vertailtuamme eri vaihtoehtoja, päädyimme Easoftiin koska...

Lue 5 tärkeintä syytä, miksi asiakasyrityksemme
ovat päätyneet Easofttoiminnanohjausjärjestelmään

Usein kysytyt kysymykset

1. Voiko Easoftin integroida muihin järjestelmiin?

Kyllä voi. Easoftissa on jo valmiina integraatiot mm. Talenom-, Trust Kapital-, Procountor- ja Unifaun -järjestelmiin. Easoftista on myös mahdollista rakentaa integraatioita muihin järjestelmiin

2. Voiko käyttöoikeiksia muokata haluamallaan tavalla?

Käyttöoikeudet voidaan määrittää täysin yrityksen haluamalla tavalla. Käyttäjäryhmiä sekä oikeuksia voidaan hallinnoida erittäin tarkasti.

3. Miten Easoftin käyttäjäkohtainen maksu määräytyy?

Käyttäjäkohtaista maksua veloitetaan kuukausittain käyttäjistä, jotka ovat aktiivisia tai joilla on kirjauduttu järjestelmään kyseisen kuukauden aikana.

4. Miten Easoft-toiminnanohjausjärjestelmän räätälöinti yrityksen tarpeisiin onnistuu?

Easoftin tavoitteena on tarjota asiakkaille järjestelmää, joka vastaa yrityksen erityispiirteitä. Mikäli järjestelmästä puuttuu jokin ominaisuus, voidaan järjestelmää kehittää tarpeita vastaavaksi. Kehitystyön kustannuksista sovitaan aina erikseen ennen projektin aloittamista.

5. Miten Easoftin tukipalvelu toimii?

Easoftin tukipalvelu on järjestelmän käyttäjien käytössä arkisin ma–pe klo 9–16.

6. Missä Easoftin palvelimet sijaitsevat?

Easoftin tiedot tallentuvat suomalaisen yhteistyökumppanimme Suomessa sijaitsevaan pilvipalveluun.

7. Onko Easoft suomalainen yritys?

Easoft on 100 % suomalaisten omistama yritys ja kaikki sen työntekijät ovat suomalaisia.

8. Minkä järjestelmän päälle Easoft on rakennettu?

Easoft on täysin Easoft Oy:n itsensä kehittämä järjestelmä, joka ei pohjaudu mihinkään olemassa olevaan järjestelmään. Tämä mahdollistaa joustavan ja kustannustehokkaan kehittämisen myös jatkossa.

Saanko esitellä Easoftin toiminnallisuuksia tarkemmin?

Etädemossa esittelemme teille Easoftin toiminnallisuudet ja käymme läpi miten Easoft voisi tehostaa teidän liiketoimintaanne.