Rajapinta taloushallinnon ja projektijohtamisen välillä on avain menestykseen

30.05.2024 | Blogi, Vierasblogi

Etusivu / Blogi / Rajapinta taloushallinnon ja projektijohtamisen välillä on avain menestykseen

Rakennus-, remontti- ja talotekniikka-alan projektit ovat monimutkaisia kokonaisuuksia, jotka vaativat tarkkaa suunnittelua ja hallintaa. Viime vuonna koetut talouden haasteet, kuten asiakastiedon raportoimat konkurssit ja maksuhäiriöt, ovat korostaneet entisestään tarvetta tehokkaalle projektihallinnalle rakennusalalla.

Hyvä projektinhallinta edellyttää paitsi osaavaa suunnittelua ja resurssien hallintaa myös tehokasta talouden hallintaa. Tässä kontekstissa saumaton rajapinta taloushallinnon ja projektijohtamisen välillä nousee keskeiseksi tekijäksi menestyksen varmistamiseksi.

Integroidut järjestelmät, jotka on räätälöity rakennusalalle, tarjoavat lukuisia etuja:

  • Ne vähentävät manuaalisen työn määrää ja virheiden riskiä, mikä vapauttaa resursseja ja aikaa itse projektinhallintaan.
  • Lisäksi ne mahdollistavat reaaliaikaisen tiedonjakamisen, mikä parantaa päätöksentekoa ja auttaa tunnistamaan mahdolliset taloudelliset haasteet tai mahdollisuudet ajoissa.

Järjestelmien integraatio luo vankan perustan menestyksekkäälle rakennusprojektille. Se varmistaa projektin taloudellisen tilanteen selkeän ja ajantasaisen kuvan, mikä auttaa tekemään faktoihin perustuvia päätöksiä ja varmistaa resurssien tehokkaan käytön.

Integroitu taloushallinto ja projektijohtaminen eivät ainoastaan optimoi projektin kannattavuutta, vaan edistävät myös organisaation kilpailukykyä ja kasvua pitkällä aikavälillä.

Taloushallinnon automaatio auttaa rakennusalan yrityksiä suhdannekuopissa

Rakennusalan yrityksille on noussut entistä tärkeämmäksi hyödyntää taloushallinnon automaatiota suhdannevaihteluiden hallinnassa. Ohjelmiston käyttöönotto tarjoaa yrityksille kattavan näkökulman kannattavuuteen ja tuotteiden hinnoitteluun. Projektien laskutus saadaan vietyä läpi systemaattisesti, mikä
vähentää virheiden riskiä ja parantaa kassavirtaa.

Loppu laskuttamattomille töille ja sähläämiselle

Yrityksissä, joissa resurssit ovat tehokkaassa käytössä, työntekijöiden aikaa voidaan hyödyntää optimaalisesti, mikä tehostaa toimintaa ja vähentää turhaa aikahukkaa. Suunnitelmallisuus on kaiken keskiössä, ja automatisoidut prosessit mahdollistavat sen, että ”sählääminen”, joka on aiemmin maksanut yrityksille paljon, loppuu.

Suuri ongelma laskutuksen näkökulmasta on usein liian alakanttiin laskutetut tai jopa laskuttamattomat työt. Esimerkiksi, kun työmies tekee kohteessa ylimääräisiä töitä, niitä ei laskuteta, koska merkinnät ovat tarvikelaatikon kyljessä ja unohtuvat laittaa laskutukseen. Samoin kun tehdään tarjouksia ja sopimuksia, mutta ei tarkisteta tuotteiden sen hetkistä hintaa, voi unohdus tehdä ison loven katteeseen. Kun yrityksellä on oikeat työkalut käytössä, joissa tarvikkeiden hinnat ovat ajan tasalla, tulevat työt oikein laskutettua.

Erityisesti rakennusalalla kassanhallinta korostuu. Kustannusten nousu on vaikuttanut alalle merkittävästi, ja yritysten on oltava tietoisia kustannustason muutoksista jatkuvasti. Ne yritykset, joilla ei ole käytössään oikeita ohjelmistoja päivittämään hintojaan reaaliajassa, ovat haavoittuvampia kilpailun kiristyessä. Siksi kustannusten jatkuva seuranta on elintärkeää alalla menestymisen kannalta. Taloushallinnon automaatio yhdistettynä projektinhallintaan tarjoaa tässä ratkaisevan edun, joka auttaa yrityksiä selviytymään suhdannekuopista ja kasvamaan kestävästi.

Jaanan vinkit tehokkaaseen tekemiseen rakennusalalla:

  1. Hanki oikeat työkalut taloushallintoon ja projektinhallintaan, jotka keskustelevat keskenään
  2. Seuraa asiakkaiden maksukäyttäytymistä tarkasti haastavassa taloustilanteessa
  3. Ota kustannusten taso jatkuvaan seurantaan – näin vältät yllätyksiltä

Kirjoittajasta:

Jaana Eronen, Business Development Manager, Procountor / Accountor FMS Jaana työskentelee Procountorin lisäarvopalveluiden ja integraatioiden parissa.

Jaanalla on kymmenien vuosien kokemus taloushallinnon alalta; ohjelmistojen yhteen sovittamisesta sekä asiakkaille oikeiden ratkaisujen löytämisestä. Lisäksi Jaanalla on Business Controller -taustaa pörssiyhtiöstä.

Taustaa rakennusalalta ja PK-yritysten taloustilanteesta:

Nykyinen taloustilanne on vaikuttanut etenkin rakennusalaan.

  • Kaikkien alojen yhteenlaskettu liikevaihto laski tammikuussa 6,87 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon
  • Viime vuonna 2700 yritystä meni konkurssiin
  • n. 600 rakennusalan yritystä meni konkurssiin vuonna 2023 > 26 % enemmän kuin edellisvuonna

Lähde Procountor Talouspuntari: https://www.procountor.fi/talouspuntari
Asiakastieto: https://www.epressi.com/media/userfiles/123829/1704359582/asiakastieto-yritysten-konkurssit-maksuhairiot-2023.pdf

Easoft Oy / Toiminnanohjausjärjestelmän valinta asennusliiketoimintaan - mitä ottaa huomioon?

OPAS TOIMINNANOHJAUS­JÄRJESTELMÄN VALINTAAN

Lataa maksuton opas!

Kirjoitimme oppaan siitä, mitä tulee ottaa huomioon toiminnanohjausjärjestelmää valittaessa asennusliiketoimintaan. Laitoimme oppaan jakoon maksutta, lataa siis omasi ja vältä yleisimmät virheet toiminnanohjausjärjestelmän valinnassa!