Easoft on helppokäyttöinen ERP-järjestelmä, joka toimii mobiilisti

11.06.2024 | Blogi

Etusivu / Blogi / Easoft on helppokäyttöinen ERP-järjestelmä, joka toimii mobiilisti

Haluatko tietää mikä on ERP-järjestelmä tai päivittää tietosi ajan tasalle? Oletko pohtinut mobiilikäyttöisen ERP-järjestelmän hyötyjä? Oletko yrittäjä, joka on turhautunut siihen, että yrityksessä on yhä liikaa paperityötä ja päällekkäisiä toimintoja, kirjanpidon palkkakulut ovat suuret tai asioiden laskemiseen, suunnitteluun, tarkistamiseen ja viestittämiseen menee tolkuttomasti aikaa?

Kaikki papereiden pyörittely tai päällekkäisten järjestelmien käyttö on ylimääräistä, turhaa työtä, joka on pois yrityksen ydintoiminnoista eli siitä tuottavasta työstä. Esimerkiksi rakennusalalla tuottava työ koostuu pääosin myynnistä sekä asiakkaalle tehtävästä “duunista” kuten asennuksista.

Helppokäyttöinen ja myös puhelimella hyvin toimiva ERP-järjestelmä helpottaa yrityksen kaikkien työntekijöiden arkea sekä ohjaa liiketoimintaa nyt ja tulevaisuudessa oikeaan suuntaan.

Mitä tämä teksti sisältää?

Toiminnanohjausjärjestelmiä on monenlaisia ja ne kehittyvät koko ajan. Tämä artikkeli auttaa sinut päivittämään tietosi siitä, mitä nykyaikainen ERP-järjestelmä tarkoittaa ja mitä kannattaa ottaa huomioon järjestelmän valinnassa.

Erityisesti pureudutaan mobiilikäyttöiseen ERP-järjestelmään, sillä hyvin puhelimella toimiva ohjelma helpottaa yrityksen arkea merkittävästi ja – kuka nyt haluaisi enää käyttää tietokonetta rakennustyömaalla tai muussa sellaisessa tilanteessa, jossa asioiden kirjaaminen tai tarkistaminen on vain niin paljon helpompaa kännykällä.

Tekstin väliotsikot:

Mikä on ERP-järjestelmä ja mihin sitä tarvitaan?

Jos ERP-järjestelmä on sinulle uusi sana tai et ole varma, ovatko tietosi ajan tasalla, päivitä ensin ymmärryksesi ajan tasalle helposti lukemalla tämä lyhyt tietoisku.

Toiminnanohjausjärjestelmä tai englanniksi ERP (Enterprise Resource Planning) on järjestelmä, joka mahdollistaa yrityksen pyörittämisen yhden ohjelman avulla ja auttaa johtamaan yritystä tiedolla ja tehokkaasti.

Käytännössä nykyaikaisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttö on sitä, että yrityksen kaikki tapahtumat, resurssien suunnittelu ja hallinta sekä tarvittavat kirjaukset voidaan tehdä yhden ja saman järjestelmän kautta. Kun kaikki tieto kertyy samaan paikkaan, yritys saa toiminnastaan arvokasta dataa, jota pystytään hyödyntämään yritystoiminnan kehittämiseen.

Tyypillisiä osia Easoftin ERP-järjestelmässä ovat tarjouslaskenta, tilaustenhallinta, tuntikirjaus, laskutus, ostolaskujen käsittely, dokumentointi, varastonhallinta, tuotannonohjaus ja kannattavuuden seuranta.

Monella yrityksellä nämä toiminnot ovat osittain eri järjestelmissä. Moderni ERP-järjestelmä kuitenkin mukautuu yrityksen tarpeita vastaavaksi ja voi sisältää nämä kaikki. Lisäksi järjestelmään voidaan integroida muita ohjelmia kuten kirjanpito-ohjelma, jolloin kaikki yrityksen tieto todella liikkuu yhden järjestelmän kautta.

Parhaimmillaan järjestelmää voivat käyttää kaikki yrityksen eri portailla toimivat henkilöt ja myös tiedon kulku eri tahojen välillä tapahtuu järjestelmän avulla, usein automatisoituna.

Tarpeeseen vastaavan ERP-järjestelmän käytöllä on valtavasti erilaisia hyötyjä, mutta lyhyesti tiivistettynä sen päätavoite on vähentää ihmisen tekemää manuaalista työtä.

Käytännössä kaikki yritykset hyötyvät tänä päivänä toiminnanohjausjärjestelmästä, jos järjestelmä vain mukautuu yrityksen koon mukaan hinnoittelun ja toimintojen suhteen. 

Etenkin rakennusalalla älykkään ERP-järjestelmän käytön mukanaan tuomat hyödyt ja kustannussäästöt ovat usein huimia. Esimerkiksi työnjohtajan toiminta tehostuu niin paljon, että yksi työnjohtaja voi hallita huomattavan paljon suurempaa joukkoa ja työnjohtajia tarvitaan näin vähemmän.

Miksi mobiilikäyttöinen ERP on lyömätön?

Eri toimijoiden ERP-järjestelmien yksi merkittävä ero on tänä päivänä se, että osa järjestelmistä on optimoitu toimimaan myös puhelimella, osassa ei ole mobiiliversiota lainkaan.

ERP-järjestelmän tarkoitus on helpottaa yrityksen jokaisen työntekijän arkea ja koota kaikki tieto yhteen paikkaan. Eikö siis järjestelmän tule silloin olla helposti saatavilla ja käytettävissä siellä, missä sitä tarvitaan? Puhelimella toimiva järjestelmä on.

Rakennusalalla ajatus on helppo konkretisoida kysymyksellä: “Käyttäisitkö kirjauksiin tai tehtävien tarkistamiseen rakennustyömaalla mielummin tietokonetta vai puhelinta?”

Mitä helpompi mobiilikäyttöliittymä asentajilla on käytettävissä, sitä helpommalla päästään toimistopuolen päässä.

Jos taas ERP-järjestelmä ei ole työntekijän käytettävissä siellä missä sitä tarvitaan, sekä viestintä että tiedon tallentaminen ovat isoja haasteita.

Tällöin asentaja saa työohjeita ja tehtävänantoja paperilla tai suullisesti ja viime hetken muutokset on hankala välittää. Paperille annettu tieto vaatii moninkertaisen työmäärän ennen kuin se on johdon ja laskutuksen hyödynnettävissä yrityksen järjestelmissä. 

Todellisuudessa siis ERP:n hyödyistä iso osa menee hukkaan, jos järjestelmä ei pyöri myös mobiilisti.

Kaikki järjestelmät eivät mainospuheista huolimatta ole aidosti mobiileja. Puhelin on hyvin erilainen laite kuin tietokone sekä käyttöjärjestelmän että käyttötavan suhteen. Jos ohjelma ei ole optimoitu erikseen puhelinta varten, sen käyttö ei puhelimella ole sujuvaa eikä ohjelma välttämättä edes toimi kunnolla.

Mobiilioptimoitu järjestelmä on oikeasti suunniteltu niin, että ohjelma on mukava, nopea ja helppo käyttää puhelimella – vaikkapa siellä rakennustyömaalla.

Easoftin mobiilisti toimiva ERP-järjestelmä

Easoft on aidosti sekä tietokoneella että puhelimella toimiva ERP-järjestelmä, josta löytyy asiakkaidemme sanojen mukaan “kaikki”.

Easoftin kehityksessä onkin alusta asti ollut mukana ajatus siitä, että kaikki yrityksen operatiivinen liiketoiminta löytyy samasta paikasta ja ohjelman on käyttö mielekästä jokaiselle sen käyttäjälle.

Siksi Easoftin ERP-järjestelmään saa kaikki operatiiviseen liiketoimintaan tarvittavat osat ja se toimii loogisesti puhelimella, helpottaen joka portaan työtä.

Easoft ERP-järjestelmän avulla asentaja pystyy rakennustyömaalla esimerkiksi:

 • Näkemään kaikki tilaukseen liittyvät tiedot ja dokumentit
 • kirjaamaan tunnit
 • ottamaan valokuvia ja liittämään niitä suoraan tilauksen taakse
 • täyttämään tarvittavat pöytäkirjat
 • raportoimaan työn tehdyksi.

Miksi Easoft on erityinen verrattuna muihin ERP-järjestelmiin?

Easoft on paljon enemmän kuin perinteinen ERP-järjestelmä. Easoft on CRM, ERP ja ilmainen konsultti liiketoiminnan kehittämiseen.

Easoftissa on kolme piirrettä, jotka tekevät siitä erityisen järjestelmän jokaiselle yritykselle. Näitä ovat muokattavuus, monipuolisuus, ja automatisoitu liiketoiminnan kannattavuuden seuranta.

MUOKATTAVUUS

Easoftin käyttäjän ei tarvitse käyttää aikaansa monimutkaisen ja paljon erilaisia toimintoja sisältävän ohjelman käyttämiseen, vaan hän saa sellaisen ohjelman, josta löytyy vain hänelle tarpeellisia toimintoja.

Easoft siis muokataan aidosti jokaisen yrityksen tarpeisiin sopivaksi ja päivitetään uusia toimintoja sen mukaan kun yritys tarvitsee. Tämä parantaa käyttömukavuutta hurjasti ja tekee ohjelmasta niin loogisen, että jokainen oppii käyttämään sitä helposti.

MONIPUOLISUUS

Easoft on niin monipuolinen ERP-järjestelmä, että sen avulla todella voit tehdä halutessasi lähes kaiken.

Easoftin hyödyt ovatkin parhaimmillaan kun se on käytössä yrityksen joka portaalla. Koska Easoft ERP toimii myös mobiilisti, käyttö on aidosti helppoa joka tilanteessa. Näin kaikki päällekkäiset kirjaamiset ja manuaalinen työ saadaan poistettua ja ihmiset pystyvät tekemään enemmän ja tuottavampia asioita.

Alta voit lukea konkreettisia esimerkkejä Easoftin ominaisuuksista.

AUTOMATISOITU LIIKETOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SEURANTA

Koska Easoftin avulla saadaan kerättyä kaikki tärkeä tieto yhteen paikkaan, pystytään tämän tiedon avulla myös oikeasti kehittämään liiketoimintaa monen kokoisissa yrityksissä.

Tähän palveluun ei tarvita erillistä konsulttia, sillä Easoft ERP -järjestelmässä on sisäänrakennettuna tärkeimmät liiketoiminnan mittarit. Näiden avulla pystytään seuraamaan liiketoimintaa ja sen kannattavuutta automaattisesti sekä isossa kuvassa että osa-alueittain. Kun kaikki tieto on yhdessä paikassa, tämä on mahdollista.

Mitä voin tehdä Easoftilla?

 1. Asiakkuuksien hallinta eli kaikki kirjallinen työ ja laskutoimitukset, joita tarvitaan kun tarjouspyyntö etenee tarjouksesta kauppaan asti.
  Tarjouslaskentatyökalu soveltuu sekä yksinkertaisiin että monimutkaisin kokonaisuuksiin (esim. talokauppa).
  – Tilausten hallinta (mm. sopimukset ja sähköinen allekirjoitus sekä rahoitusprosessi)
 2. Töiden aikatauluttaminen ja kalenterointi
  – Samalla kaikki tarpeellinen tieto voidaan siirtää työntekijän puhelimeen jopa automaattisesti.
 3. Tuntien kirjaaminen ja dokumentointi
  – Raportointi on mobiilina äärettömän helppoa! Työntekijä voi raportoida tunnit ja tarvikkeet sekä tehdä vaikka luovutuspöytäkirjan suoraan puhelimella.
 4. Älykäs laskutus
  – Easoft voidaan kytkeä kirjanpito-ohjelmaan kiinni. Kun saapuu ostolasku, tämä näkyy automaatisesti myös Easoftissa, jolloin se voidaan kohdistaa tilaukselle, hyväksyä ja maksaa.
  – automaattinen kannattavuusraportin koostaminen.
  – ohjelma lähettää automaattisesti palkkaraportin kirjanpitäjälle.
 5. Yrityksen kannattavuuden seuraaminen sekä kokonaisuutena että osa-alueittain
  (esim. tiimi-, myyjä-, työmaa- tai asentajakohtaisesti).
  – Tämän tiedon avulla voidaan helposti hankkia arvokasta tietoa esimerkiksi eri työntekijöiden toimintamalleista. Yrityksen sisäinen tieto-taito saadaan näin kaikkien hyötykäyttöön kun parhaita toimintamalleja voidaan lähteä opettamaan ja monistamaan myös muille yrityksen työntekijöille.

Tsekkaa kaikki Easoft toiminnanohjausjärjestelmän tärkeimmät ominaisuudet täältä >>

Kenelle Easoft sopii?

Easoft sopii monenlaiseen liiketoimintaan. Erityisen hyödyn järjestelmästä saavat kuitenkin rakennusalan yritykset. Easoftilla on niin laaja rakennuspuolen asiakasryhmä, että järjestelmästä löytyy kaikki ne ominaisuudet ja toiminnot, mitä rakennusalan yritykset voivat ikinä kuvitella tarvitsevansa.

Myös Easoftin henkilöstö tuntee rakennusalan hyvin, joten käyttöönotto on aina asiakkaalle sujuvaa. Koska olemme olleet kehittämässä koko rakennusalaa eteenpäin jo vuosia, on käyttöönottotiimille kertynyt valtavan paljon hiljaista tietoa, joista asiakkaamme hyötyvät.

Laaja rakennuspuolen asiakaskunta mahdollistaa myös meille sen, että voimme panostaa ohjelman jatkuvaan kehitykseen. Easoft on siis aina aikaansa edellä!

Easoftin hyödyt kootusti:

 • vähentää ihmisen tekemää manuaalista työtä
 • on asiakkaalle helppokäyttöinen
 • ei sisällä turhia toimintoja, joita asiakas ei tarvitse
 • auttaa ohjaamaan ja kehittämään liiketoimintaa oikeaan suuntaan
 • toimii puhelimella loogisesti ja nopeasti
 • ei yrityksen kokoluokasta riippumatta ole kustannuserä vaan päinvastoin – luo merkittäviä säästöjä alusta asti.

Asiakkaiden suusta: Mikä Easoftissa on parasta?

 • Easoftiin vaihto on sujuvaa ja helppoa
 • Ohjelma on niin simppeli, että kaikki osaavat käyttää sitä eikä erillistä tukihenkilöä tarvita.
 • selkeät tilaussopimukset
 • laskutus on helppoa
 • Easoft on – ihana! Asiat on järjestyksessä.
 • Easoft pureskelee liiketoiminnan lukuja valmiiksi auki
 • automaattinen katelaskenta
 • Kun Easoftilla laskee tarjouksen ja antaa sen asiakkaalle, työhön menee vain 5 minuuttia – ennen samaan meni 40 minuuttia.
 • Easoftista löytyy kaikki! Esimerkiksi myyjät käyttävät järjestelmää ottaessa asiakkaan vastaan, tekemällä tarjouksen, tekemällä tilauksen, seuraamalla tilausta, seuraamalla omaa palkkaustaan ja niin edelleen.
 • ohjelma kehittyy koko ajan

Haluaisitko nähdä ketkä Easoftia käyttävät ja mitä mieltä he ovat Easoftista? Lue tarkemmin asiakkaiden ajatuksia Easoftin asiakaskokemus-sivustolta!

Easoft Oy / Toiminnanohjausjärjestelmän valinta asennusliiketoimintaan - mitä ottaa huomioon?

OPAS TOIMINNANOHJAUS­JÄRJESTELMÄN VALINTAAN

Lataa maksuton opas!

Kirjoitimme oppaan siitä, mitä tulee ottaa huomioon toiminnanohjausjärjestelmää valittaessa asennusliiketoimintaan. Laitoimme oppaan jakoon maksutta, lataa siis omasi ja vältä yleisimmät virheet toiminnanohjausjärjestelmän valinnassa!