Näin rakennusprojektien myyntiä tehostetaan hyvällä ERP-järjestelmällä

01.06.2023 | Blogi

Etusivu / Blogi / Näin rakennusprojektien myyntiä tehostetaan hyvällä ERP-järjestelmällä

Rakennusalalla myynti ei aina ole suoraviivaista ja sujuvaa, vaan myyntiä hoidetaan usein jonkun muun työtehtävän ohella. Aikaa on rajallisesti, katelaskennasta ei ehkä ole riittävän hyvä kuvaa ja virheiden, unohdusten tai väärinkäsitysten riski kasvaa, kun tietoja käsitellään manuaalisesti monessa eri paikassa. Onneksi työkaluja myyntiprosessin sujuvoittamiseen ja tehostamiseen on.

Minkä tahansa liiketoiminnan kannalta on kriittisen tärkeää, että myynti rullaa ja orastava kauppa saadaan kotiutettua tehokkaasti. Rakennusalan projektiluontoisuus tuo myyntiprosessiin ja tuotantoon siirtymiseen omat haasteensa. Monesti rakennusprojekteihin liittyy paljon liikkuvia osia, kuten materiaalitilauksia ja alihankintatöitä, joten on erityisen tärkeää, että kokonaisuus pysyy hallinnassa. ERP- eli toiminnanohjausjärjestelmä voi olla tehokas tuki myyntiprosessin sujuvoittamisessa ja myynnin tehostamisessa.

Lue myös: Mikä on ERP?

Miten rakennusalan myyntiä tehdään – ja miten sitä kannattaisi tehdä?

Rakennusalan yrityksissä myyntiä hoidetaan usein jonkun muun roolin ohessa. Myynnistä saattaa vastata esimerkiksi toimitusjohtaja tai esimerkiksi projektipäälliköt, jotka tekevät myyntiä oman työnsä lisäksi. Kun aikaa myynnin tekemiselle on rajallisesti, on todella tärkeää, ettei aikaa kulu turhaan paperien pyörittelyyn tai tietojen kirjaamiseen manuaalisesti paikasta toiseen.

Tyypillisesti myynti alkaa siitä, kun vastaanotetaan tarjouspyyntö esimerkiksi sähköpostitse tai puhelimitse. Siihen liittyvät tiedot kirjataan jonnekin – ehkä paperille tai puhelimeen omiin muistiinpanoihin. Sen jälkeen tehdään potentiaaliselle asiakkaalle tarjous ja kun tarjous hyväksytään, viedään projekti tarjouksen mukaisesti tuotantoon.

Tavallinen tilanne rakennusalalla on, että tarjouspyyntöön liittyvät muistiinpanot kulkevat paperilapuilla, Exceleissä tai jossain muussa muodossa manuaalisesti siellä täällä. Tämä vie paljon aikaa ja pahimmillaan tärkeitä tietoja unohtuu tai syntyy väärinkäsityksiä. Olisi tärkeää ylläpitää kaikkea tietoa yhdessä paikassa, jotta kokonaisuus pysyy hallinnassa ja väärinkäsityksiltä ja turhalta työltä vältytään.

Jos projektiin liittyvät tiedot saadaan kirjattua ja ylläpidettyä heti myyntivaiheessa yhdessä paikassa, helpottuu koko prosessin läpivieminen. Kauppa saadaan varmemmin kotiutettua, kun tarjousprosessi on nopea ja kommunikointi selkeää.

Näin hyvä toiminnanohjaus- eli ERP-järjestelmä voi tukea rakennusalan myyntiä:

  • Kaikki tiedot ovat yhdessä paikassa, ajan tasalla – aikaa säästyy, kun turhaa manuaalista työtä on vähemmän
  • Väärinymmärrykset minimoidaan – esimerkiksi valmiit tarjous- ja tilausvahvistuspohjat varmistavat, että kaikki tärkeät yksityiskohdat on aina selkeästi sovittu ja vastuunjako tilaajan ja urakoitsijan välillä on selkeä
  • Myynnin vahvistuttua projekti saadaan sujuvasti tuotantoon, kun kaikki tarvittava tieto on jo yhdessä paikassa ja ajan tasalla

Hyvä toiminnanohjausjärjestelmä varmistaa myyntiprosessin ripeyden ja laadun

Parhaimmillaan hyvä toiminnanohjausjärjestelmä säästä aikaa ja parantaa myyntiprosessin laatua. Orastava kauppa saadaan kotiutettua varmimmin, kun tarjousprosessi on nopea ja kommunikaatio selkeää.

Kiinnostaisiko maksuton etädemo?

Etädemossa esittelemme teille Easoftin toiminnallisuudet ja käymme läpi miten Easoft voisi tehostaa liiketoimintaanne.

Easoft ERP -järjestelmässä on toiminnanohjausominaisuuksien lisäksi sisäänrakennettu CRM-järjestelmä ja tarjouslaskentaominaisuudet. Nämä mahdollistavat koko myyntiprosessin hallinnoimisen suoraviivaisesti yhdestä paikasta. Tiedot projektista voidaan tuoda järjestelmään jo tarjouspyynnön vastaanottamisen yhteydessä. Tarjous rakennetaan järjestelmässä ja siihen voidaan helposti liittää myös erilaisia dokumentteja, liitteitä tai valokuvia. Valmis tarjous voidaan lähettää järjestelmästä suoraan asiakkaalle tai tulostaa pdf-tiedostoksi. Kun tilaus muuttuu kaupaksi, järjestelmästä saadaan heti tilausvahvistus, joka voidaan lähettää asiakkaalle allekirjoitettavaksi sähköisellä allekirjoituksella. Kun toiminnanohjausjärjestelmässä on mukana tarjouslaskentaominaisuudet, voidaan tarjouksista muodostaa valmiita pohjia ja malleja, sekä tarkastella katelaskentaa ja varmistaa, että projektien hinnoittelu pysyy järkevällä tasolla.

Lue myös, miten rakennusalan tarjouslaskenta voidaan tehdä sujuvaksi ja kannattavaksi!

Vältä väärinymmärrykset tilaajan ja urakoitsijan välillä

Valmiilla tarjouspohjilla myynti on nopeaa ja sujuvaa, ja samalla varmistetaan, että katteet pysyvät hyvällä tasolla. Kun tarjouspohjat luodaan kerran huolella ja hyvin, varmistetaan että jokaisessa tarjouksessa ja tilausvahvistuksessa on aina käyty läpi tietyt kriittiset asiat, eikä mitään keskeistä unohdu kommunikoida tilaajan kanssa. Tällä minimoidaan väärinkäsitysten riski, sujuvoitetaan projektia ja parannetaan asiakastyytyväisyyttä. Joskus väärinymmärryksiä työn tilaajan ja urakoitsijan välille voi syntyä siitä, mitä kuuluu kenenkin vastuulle. Esimerkiksi kylpyhuoneremontin yhteydessä tilaaja saattaa olettaa, että urakoitsija hoitaa myös sähkötyöt, vaikka urakoitsija ei ole sisällyttänyt niitä urakkaan. Tästä syystä kaikki projektin yksityiskohdat ja vastuut on tärkeää kirjata ylös ja käydä huolellisesti läpi.

”Joskus väärinymmärryksiä työn tilaajan ja urakoitsijan välille voi syntyä siitä, mitä kuuluu kenenkin vastuulle.”

Selkeillä tarjous- ja tilausvahvistuspohjilla varmistetaan, ettei väärinkäsityksiä synny.

Selkeä projektinhallinta ja raportointi sekä sujuva siirtymä myynnistä tuotantoon

Tyypillisesti, jos yrityksessä on käytössä jonkinlainen toiminnanohjausjärjestelmä, muttei varsinaisia CRM-ominaisuuksia, tuodaan projektin tiedot ERP-järjestelmään vasta myynnin vahvistuttua. Tuotantoon siirtyminen on huomattavasti nopeampaa ja sujuvampaa, kun järjestelmässä on kaikki tarvittava tieto jo tarjousvaiheesta, ja väärinymmärrysten tai unohdusten riski minimoidaan.

Myynnin kokonaistilanteen hahmottamisessa toiminnanohjausjärjestelmästä saatava tieto voi myös olla hyvä tuki. Easoft ERP tarjoaa selkeän raportoinnin ja helppolukuisen näkymän projektinhallintaan, esimerkiksi myyjäkohtaisesti tai laajempina yhteenvetoina. Myyjä voi helposti seurata, missä vaiheessa minkäkin myyntiprosessin kanssa mennään ja toisaalta järjestelmästä saadaan selkeitä yhteenvetoja myynnin tilanteesta isommassa kuvassa.

Haluatko kuulla lisää Easoft ERP:in ominaisuuksista ja kuinka se voi tukea toimintanne kehittämistä ja parantaa asiakastyytyväisyyttä? Ota yhteyttä tai varaa maksuton esittely!

Easoft Oy / Toiminnanohjausjärjestelmän valinta asennusliiketoimintaan - mitä ottaa huomioon?

OPAS TOIMINNANOHJAUS­JÄRJESTELMÄN VALINTAAN

Lataa maksuton opas!

Kirjoitimme oppaan siitä, mitä tulee ottaa huomioon toiminnanohjausjärjestelmää valittaessa asennusliiketoimintaan. Laitoimme oppaan jakoon maksutta, lataa siis omasi ja vältä yleisimmät virheet toiminnanohjausjärjestelmän valinnassa!